Kelta horoszkóp - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Kelta horoszkóp
Kelta horoszkóp


Kõrisfa május 25.–június 3., november 22.–december 1.

Rendkívüli vonzereje, bája miatt szinte mindenki kedveli. Élénk, impulzív, sõt olykor kihívó. Sajátos képessége van arra, hogy személyiségét kiemelje és céljait játszva elérje. A megszokást gyûlöli. Legszívesebben vándoréletet élne, hogy szüntelenül új emberekkel, helyzetekkel ismerkedhessék. Ötletekben gazdag. Fantáziája rendkívül élénk. Igen sok mûvész született ebben a jegyben. Nagy céljai vannak az életben, mivel igen becsvágyó. Szinte mindig ugrásra kész. A kitartás és türelem nem éppen erõs oldala. A szerelem csak játék számára. Mivel lelkes alaptermészetû, mint a pillangó, virágról virágra száll. Bezárni nem hagyja magát. Ha egyszer viszont igent mondott, lehet rá számítani. A házasságban igen hosszú pórázt igényel.


Gyertyánfa június 4–13., december 2–11.

Száz százalékig megbízható. Amit ígér, azt megtartja. Ha valakinek segítségre van szüksége, mindent otthagy és siet, hogy segítsen. Született idealista. Hivatásában elismerést és csodálatot keres. Vágy él benne, hogy fõnökei, munkatársai dicshimnuszt zengjenek felõle. Értelmes, képzett és igen kötelességtudó. Sok az önálló és a szabadfoglalkozású e jegy szülöttei között. Szinte már fiatal korától kezdve az önállóságra vágyik. Amint teheti, a saját lábára áll. Erõs vágy él benne a luxus után. Kevés barátja van, mivel alaposan megválogatja õket. Még ezeknek is csak ritkán tárja fel szívét. Fél attól, hogy megsebzik, hogy csalódnia kell bennük. A szerelemben is sokáig tart nála, míg valakit elfogad. Ezzel együtt sok szabadságra van szüksége. Sokan közülük országról országra vándorolnak. Tudásszomja olyan erõs, hogy sokszor könyvmoly válik belõle. Magánéletének vitelében erõs kötelezettségérzete miatt kissé nehézkesnek tûnik. Ehhez az is hozzátartozik, hogy döntéseit lassan, jól átgondolja.


Fügefa június 14–23., december 12– 21.

Erõs, fejlett akaratereje van. Ítéleteiben független, és mindig kész arra, hogy másoknak ellentmondjon, vagy más, az övétõl eltérõ véleményt elnyomjon. Mindig azokkal szeretné körülvetetni magát, akik kedvelik. Fõleg családtagjai körében érzi jól magát. A gyermekek iránti viselkedése kifejezetten szeretetteljes. Már fiatal korában tudja, miként kell maga köré gyûjteni azokat az embereket, akik hajlandók valamilyen formában a segítségére lenni. Gyakran álmodik arról, hogy a világ valamennyi csodás dolga az ölébe hull. Kis befektetéssel nagy eredményt akar elérni. Humorérzéke fejlett. Állandóan ugrásra kész magatartásával gyakran fárasztja a környezetét. Családias érzésvilága ellenére többnyire késõbb köti le magát, de a hûséget akkor sem tûzi zászlójára. A szerelmet csupán, játékos idõtöltésnek veszi. Az érzései nem mélyek. Két lábbal áll a földön. Ügyesen céltudatosan tervez, s mint jó stratéga, jól is kivitelez. Célja általában praktikus eredmények elérése az életben.


Nyírfa június 21., nyári napforduló

Szimpatikus, barátságos megjelenése vonzóvá teszi. Elegáns. Reakciója élénk. A társaságban igen közkedvelt, mentes minden sznobizmustól. Szívesen tölti idejét otthon, ahol mindig munkálkodik valamin. Az anyagiak nem jelentenek túl sokat számára. Nehezen kel útra. Rejtett erdei utakon viszont órákon át képes barangolni. Idegen országokat, városokat legszívesebben a televízió képernyõjén keresztül figyel meg. Kivételesen konzervatív ellenérzést vált ki belõle minden új és extrémen modern. Mivel a változatosságot egyáltalán nem igényli, egy szeretetteljes, gyöngéd párkapcsolat a vágya. A szenvedély nem erõs oldala, szívesebben simogat vagy cirógat, mintsem viharosan ölel.


Almafa június 25–július 4., december 23.–január 1.

Személyes vonzerõ, sok báj, sajátos bensõ sugárzás jellemzi késõ öregkoráig. Gyakran törékeny testalkatú. Kiegyensúlyozott ember. Élete nem unalmas, mert mindig újabb élményeket keres. Sokszor naivnak tûnik, mert embertársairól rosszat nem feltételez. Ezért gyakran csalódik. Mindig kész adni, s megosztani javait másokkal. Bár a pénzzel jól bánik, anyagi természetû céljait csak élete második felében éri el. Ennek oka, hogy hivatását fiatalabb éveiben nem veszi elég komolyan. 30 éves kora után viszont egyre szorgalmasabban dolgozik. Az almafa különösen igényli a szeretetet és az odafigyelést. Mindig tartozni szeretne valakihez, akire érzékenyen vigyáz. Az eltávolodás legkisebb jeleit azonnal észreveszi. Szívesen flörtöl, szinte állandóan keres. Ha viszont egyszer megtalálta a neki valót, ahhoz hû marad. Igen házias.


Fenyõfa július 5–14., január 2–11.

A fenyõ hidegnek, fanyarnak, kissé szertartásosnak tûnik. Fellépése méltóságteljes, viszszafogott és kulturált. Ízlése különlegesen fejlett. Bár szeszélyes, viselkedése mindig egyforma, ezért olykor unalmasnak látszik. Ezzel a magatartással az idegen tekintetek elõl akarja elrejteni belsõ világát, érzéseit. Sok idõbe kerül, amíg mások elõtt kitárulkozik. Ugyanakkor tud tréfás, szellemes, sõt elbûvölõ is lenni. A Fenyõ-ember állandóan védekezõ állásban van. Amit érez, tapasztal, az õ titka marad. Szívét meghódítani nem egyszerû dolog, ám ha egyszer már választott, az örökre szól. Mindig és mindenben megbízható társ. Mivel szereti a függetlenséget, nem szívesen tesz kötelezõ ígéreteket. Tudatában van értékeinek, adottságainak. Kitûzött céljától nem lehet egykönnyen eltéríteni. Szorgalma, becsvágya, képességei és intelligenciája révén komoly sikereket érhet el pályáján, hivatalában.


Szilfa július 15–25., január 12–24.

A szilfa szívesen hangadó. Semmit sem gyûlöl jobban, mint a más parancsának való engedelmességet. Ezért már kora ifjúságában az a fõ célja, hogy minél magasabbra jusson az életben. Munkáját nagy felelõsséggel végzi, ha egyszer állást foglalt, véleménye mellett a végsõkig kitart. Erõs akarattal visz végig mindent. Takarékos, de nem fukar. Akit szeret, annak két kézzel ad. A család és a szerelem fontos szerepet játszik életében. A szép iránti érzéke igen fejlett, ezért szinte mindig attraktív partnert keres. Igyekszik szép otthont teremteni. Saját külsejére, a divatos öltözködésre is gondot fordít. Különösen kedveli a természetet, képes órákon át sétálni az erdõben, ülni a fûben vagy a partról figyelni a tengert. Nagyvonalúsága sajátosan keveredik a makacssággal, önfejûséggel. Humoros és praktikus, éles intelligenciája, gyors felfogása könnyen áttekinthetõvé teszi számára a dolgokat, eseményeket.


Ciprusfa július 26.–augusztus 4., január 25.–február 3.

Megjelenése erõs, tömör, izmos. Modora simulékony. Akadályokat szinte nem ismer. Még önmaga elõtt is állandóan bizonyítani akarja, hogy mindent képes megoldani, véghezvinni. Az életben mégsem a hivatása a legfontosabb számára. Legelsõ helyen a szerelem és a szenvedélyei állnak. Szerelme viharos, mohó. Találékony és fantáziadús partner. Ifjúkorában gyûjti az élményeket, tapasztalatokat, ezért tartósan nem hû. Élete második felében azonban megváltozik, harmonikus és kiegyensúlyozott lesz. Hangulatingadozásaival azonban állandó harcban van. Vidám, optimista alaptermészetû. Ha saját érdekeit nem érzi veszélyeztetve, mindig számítani lehet rá. Szereti és igényli a szabadságot és függetlenséget. Annak, aki ki akarja õt sajátítani, hamarosan hátat fordít. A külsõségekre sokat ad. Látókörét mindig újabb kapcsolatok, összeköttetések kialakítása által akarja szélesíteni.


Jegenyefa május 1–14., augusztus 5–13., február 4–8.

A jegenyefa elsõ pillantásra — magasba nyújtózkodva — erõsnek, szívósnak tûnik. Ez azonban csak a látszat. Tulajdonképpen olyan, mint a mimóza. Védelmet, elismerést, harmonikus környezetet keres. Ifjúkorában szinte félénk, bátortalan, majd évei szaporodtával egyre magabiztosabb lesz. Életkörülményeit szinte mindig nehéznek érzi. Sok segítõ jóindulatra és kellemes környezetre van szüksége a jó közérzethez. Jó a forma- és színérzéke. A mûvészet szinte minden ága érdekli: a zenéhez különösen vonzódik. A partnerkapcsolatokban hû és ragaszkodó. Az igazán komoly kapcsolat mégis csak életének másik felében jön el, mivel igen sokáig válogat, vagy hivatását a magánélete elé helyezi. Ám ha igent mond, az egy életre szól. Erõs vágy él benne a harmonikus otthon és család iránt. Mivel a társaskapcsolatnak szinte minden formája fontos neki, megbízható és lelkiismeretes barát, munkatárs.


Cédrusfa február 9–18., augusztus 14–23

Kiválóan alkalmazkodik minden élethelyzethez. Magabiztos, zárkózott, olykor viszont türelmetlenül mások befolyásolására törekszik. Öntudatossága olykor arrogánsnak hat. Elszántan, bátran járja saját útját. A függetlenség és szabadság mindenekfölött való számára. Olyan hivatásra van szüksége, melyben örömét leli. Ha megtalálta, nagy kedvvel és szorgalommal végzi munkáját. Ez leginkább akkor kedvére való, ha alkotó, mûvészi jellegû. A rutint gyûlöli. Fiatalkorában egyik kaland a másikat követi. Mivel ritkán elégedett, sokat válogat. Szinte egész életében a nagy, az egyetlen szerelemre vár. Nagy érzelmi mélységek ennek ellenére nem jellemzik. Aki együtt él vele, hosszú pórázra kell, hogy engedje. Toleránsnak kell lennie, s a féltékenységet nem szabad ismernie. Ért ahhoz, hogy ápolt, jól öltözött és csinos legyen. Életét ésszerûen tervezi, családi kötelezettségeit nagy felelõsséggel teljesíti. Partnere energiájából, optimizmusából mindig profitál.


Erdei fenyõ február 19–29., augusztus 24.–szeptember 2.

Két lélek lakozik benne: az egyik egyszerû, igénytelen, kevéssel beéri, a másik élvhajhász, vágyódik a komfort, a kényelem, a luxus után. Hivatásában határozott, gyökereit nem lehet egykönnyen kitépni. Kitûnõ szervezõ és bátor végrehajtó. Minden élethelyzetben jól megállja a helyét, elfogódottság nélkül cselekszik. Gyorsan szerelemre lobban, izzó szenvedélye azonban csupán szalmaláng. Alaptermészete szerint visszahúzódó. Sokáig tart, amíg valaki elõtt bensõjét, gondolatait feltárja. Mivel gyakran olyan álmokat kerget, melyek megvalósítására kevés a reális lehetõsége, sokszor csalódik. Jó barát és társ. Akit barátságába fogadott, azt figyelmességgel, kedvességgel veszi körül. Ha valakit élettársául választott, ahhoz hû marad. Szenvedélye ugyan néha lángra lobban, de rövid idõ múlva viszszatér a régi partnerhez. Ezért nem szabad féltékenységet mutatnia a partnernek.


Szomorúfûz március 1–10., szeptember 3–12.

Szépségével és bájával arat elsõsorban sikert a másik nemnél. A partnerkapcsolatokban érzékeny, kiváló empátiaérzéke van. Ennek ellenére sosem lehet tudni, hányadán áll vele az ember. Énje kettõs: az egyik álmodozó, melankolikus, a másik ugrásra kész, nyugtalan, változékony. A szerelemben szeszélyes és igényes, de alapjában véve tisztességes. Félénk, elõször elutasító minden újjal és ismeretlennel szemben. Fél a csalódástól. Minden apró kilengésre érzékenyen reagál. Újabb és újabb bizonyítékra van szüksége a szerelemben. Házias. Csöndes családi életre vágyik. Ebben viszont akadályozza a féltékenysége. Úgy körülfonja partnerét, hogy az alig jut levegõhöz. Sokszor álmodozik, gyakran érzi meg nem értettnek magát. Munkáját becsületesen, szorgalmasan végzi. A nehézségek nem rémítik, csupán gyakori hangulatváltásai hatnak kedvezõtlenül rá.


Hársfa március 11–20., szeptember 13–22

Szereti a kényelmet. Olykor restnek, tunyának tûnik. Mégis igen kellemes partner, aki kész áldozatot is hozni azokért, akik közel állnak hozzá. A feszültségektõl irtózik. Legszívesebben a sült galambot várná. Legfõbb vágya a jólét és a biztonság. Emberpárti. Akinek gondja, bánata van, lombjai alatt védelmet, vigasztalást talál. Sokan dolgoznak közülük ápolóként, vagy szociális területen. Akit egyszer a szívébe zárt, az örökre ott marad. Ez érvényes a szerelmére és a barátságára is. Magától sohasem hagyná el partnerét, ez elviselhetetlen feszültséget jelentene számára. Többnyire mégsem boldog a szerelemben, mert nagyon féltékeny. Szenvedélyes, de nagyon sebezhetõ is.


Olajfa szeptember 23., õszi napforduló

Önzetlensége idealizmusával rokon. Embertársainak panasza, gondja nála mindig nyitott fülekre talál. Mivel igen érzékeny, mindig megérti a másikat. Az anyagiaknak nincs különösebb jelentõségük a számára. Nagyon szereti viszont a könyveket, az okos emberek társaságát. Hivatásában igen tevékeny, viszont pozícióért, hatalomért sohasem küzd. Kiegyensúlyozott. A szerelemben melegszívû. Õ maga ugyan hû, de a partnernek igen nagy szabadságot biztosít. A féltékenység ismeretlen fogalom a számára. Talán azért is van ez így, mert a szenvedély nem párosul nála a szerelemmel. Nyugalma és harmonikus lénye ugyanakkor nem tükrözi nyomát sem a rezignációnak vagy a gyengeségnek.

Mogyorófa március 22–31., szeptember 24.–október 3

Mindig tetszeni szeretne és megfelelni mások elvárásainak, annak ellenére, hogy nem az a személyiség, aki azonnal magára vonja mások figyelmét. Mihelyt beszédbe elegyedünk vele, kitûnik bája és különleges sugárzása. Közösségi érzése igen fejlett. Mások gondjaival szemben megértõ és segítõkész. Gyakran munkálkodik szociális területen. Nagy intelligenciával, intuícióval rendelkezik. Ítélõképessége tiszta, éles. Barátságos, bizakodó és vidám. Jókedvét nem lehet egykönnyen letörni. Elsõ hivatáséveiben keményen harcol. Második életszakaszában az anyagiak igen fontos szerepet játszanak. Harci kedve támadó. A szerelemben nem a leghûségesebb, de mindig szenvedélyesen szeret. Partnerének nem kell féltékenynek lennie rá, hiszen alapjában tisztességes és toleráns. Ha a társa hosszú pórázra engedi és változatos életet biztosít számára, hû marad.


Berkenyefa április 1–10., október 4–13.

A tettek embere. Törékenynek látszik, pedig erõs, kitartó, tántoríthatatlanul állja az élet viharait. Mindig vezetõ szerepet akar játszani. Érti is a módját annak, hogy a vezetést magához ragadja. Könnyedén az ujja köré csavarja az embereket. Nyugtalan, élénk és szinte mindig kész meglepetésekkel szolgálni. Nyitott a világ felé. Mindig kész befogadni, sõt keresi is az újdonságot mindenben. Ezzel a szerelemben is így van. Szereti a függetlenséget, a folytonos változást. Ennek a nyugtalan kutató természetnek nem szabad féltékeny társat választania. A szerelemben féktelen, heves, szenvedélyes, sõt érzelmes is. Mivel állandó keresésben van, nem talál beteljesülést a szerelemben. Folyton arra gondol, vannak még olyan partnerek, akik újat, olyat tudnak, amit õ még nem ismer.


Juharfa április 11–20., október 14–23.

Nem mindennapi ember. Kitûnik a többi közül fantáziájával, eredetiségével. Egyrészt visszahúzódó, sõt szinte szemérmes, másrészt óriási ambíció, büszkeség és önérzet jellemzi. Mivel igen sokféle konfliktussal küzd, szívesen veszi a hízelgést. Idegileg sem nagyon terhelhetõ. Könnyen, szinte játszva tanul. Intelligenciája magas fokú. Kiváló, eredeti gondolkodó, céltudatos, kitartó. Amibe egyszer belekezdett, azt kitartóan véghez is viszi. Amíg mások a hétvégeken a karosszékben pihennek, õ ha teheti, dolgozik. A legaktívabb mind a 21 típus közül. Az élet számára egy érdekes játék. Bár az idegeivel gyakran hadilábon áll, mégis erõs, mint egy medve. A szerelemben nem szívesen enged a lelke mélyére tekinteni. Visszafogottan szeret. Bár szerelmi élete igen komplikált, mégis többnyire hûségesnek mondható. Tud gúnyos, harapós, ironikus lenni. E mögé rejti belsõ bizonytalanságát. Szinte betegesen fél a csalódástól.


Diófa április 21–30., október 24.– november 11.

Egoista, hajthatatlan, sõt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában a saját útját járja. Errõl senki sem tudja letéríteni. Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban. Személyiségét azonban ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerûség nem az õ kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvõ. Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan. Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre. A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hû és alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás. Ha a házasságán erõt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban és új partner után kutat.


Gesztenyefa május 15–24., november 12– 21.

Született diplomata. Sajátos igazságérzete van. Nagy idealisták születtek ebben a jegyben. A szükségben mindenét képes odaadni, annak ellenére, hogy a birtoklás nagy jelentõségû a számára. Takarékos, sõt olykor szinte fösvény. Önmagával szemben nagy igényeket támaszt. Minden jegy közül a leghûségesebb. Sõt, a legszenvedélyesebb is. Ehhez azonban teljesen biztosnak kell lennie abban, hogy a másik is szereti. Könnyen megsértõdik, és ilyenkor elvonul. Ezért nem talál egykönnyen megfelelõ partnert magának. Ha szeret, csak egyszer igazán. Ha már egyszer választott, szép otthont, népes családot akar maga körül. Féltékenysége határtalan, dühe ugyanúgy. Ahhoz, hogy hivatásában sikeres legyen, békés, kiegyensúlyozott otthoni körülményekre van szüksége.


Tölgyfa március 21.-ápr.22.

A tölgy a fák királya. Pompás és életerõs. Ereje és energiája mellett bátor is. Bátorsága büszkeségén és nem vakmerõségén alapul. A változást nem szereti. Vezetni akar. Embertársait mint alattvalókat tekinti. Energiája, harci kedve határtalan. A mélypontról senki sem tudja olyan gyorsan felrúgni magát, mint õ. A szerelemben is uralkodni akar. Partnerétõl függetleníti magát, de a másiktól teljes alkalmazkodást vár. A finomkodás nem az erõs oldala. Gyakran úgy viselkedik, mint az elefánt a porcelánboltban. Szerelme szenvedélyes. Legjobban a gyakorlati életben érzi jól magát.


Bükkfa december 22., téli napforduló

Megjelenése kellemes és elõkelõ. Késõ öregkoráig fitt és formás marad. Hideg fejjel tervez és kivitelez. Egyébként egész élete alaposan megtervezett. Ennek ellenére mély és nemes érzelmekre is képes. Gazdagságra, szerencsére vágyik, és mindent el akar érni ami birtokolható, a komfort legmagasabb fokáig. Ok nélkül mégsem kockáztat. A legerõsebb a fák között. Senki sem tudja útjáról eltéríteni. Kitartása határtalan. Különös érzéke van ahhoz, hogyan lehet pénzhez jutni. Otthona igen fontos számára, szívesen idõz benne. Partnerkapcsola-taiban hû.


 10.0 - 1 vote 
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact