Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Disznó
12diszno.gif

12diszno_sym.gif 
033.GIF

Általános jellemzõk


"Isten összes gyermekei közül én vagyok a legtisztább szívû.
A szeretet védõ világosságában sétálok ártatlansággal és hûséggel.
Szabadon adván magamat, ezért gazdagabb
és kétszeresen áldott vagyok.
Közös barátsággal az egész emberiség kötve.
Jóakaratom általános, és nem ismer határokat."

A Disznó jegyében születettek szerencsések. Hivatásukban következetesek és anyagiakban sem szûkölködnek. Mindig elérik kitûzött céljaikat, bár sokáig tart a tervek valóra váltása. A szerencse gyakran váratlanul hullik az ölükbe. A Disznó sokszor nehézkes, olyan dolgokon rágódik, amelyek valójában egyáltalán nem jelentenek gondot. Ha a Disznó elégedetlen partnerével, nem mutatja ki, nem csap patáliát. Gyûlöli a veszekedést, inkább mindent magába fojt. A Disznók érzékenyek és kissé félénkek. Félnek a nagy szenvedélyektõl, a mindent elsöprõ szerelemtõl. De szívük mélyén mégis erre vágynak. A Disznó-nõ mindent feláldoz azért, akit szeret. Akkor is, ha vonzalmába beletipornak. A Disznók hûségesek, õszinték és türelmesek. De gyakran ijesztõen naivak, gondtalanok, könnyen elengedik magukat. A Disznó-nõk sokszor úgy érzik, hogy jóságukat a férfiak kihasználják. Igazi életmûvészek. Értenek ahhoz, hogy az elveszett helyzetekbõl is kihozzanak valamit. Nagy adag életbölcsességgel rendelkeznek. Tudják élvezni az élet szépségét, örülni apró dolgoknak is. Hibájuk, hogy nem képesek a kompromisszumra. A Disznók nagy ínyencek, olykor túlzásba is viszik, s ez egészségügyi bajokhoz vezethet. Elsõrangú konyhamûvészek. Valamilyen mûvészi hajlammal e típus képviselõi is rendelkeznek. A Disznók szívesen végeznek alkotó tevékenységet, és ilyen szakmákban csodálatra méltó eredményeket képesek elérni. A Disznók a nyilvánosság elõtt félénkek, de ezt nem szívesen vallják be. Még valami, amit nem szívesen vallanak be: kicsapongásra való hajlamukat. A Disznó-nõ mégis kiváló anya. A Disznókat - mindegy, hogy nõk vagy férfiak - nem lehet az elveiktõl eltéríteni. Kevés az igazi barátjuk. E téren nagyon válogatósak. Ha valakit a szívükbe fogadnak, mindent megtesznek érte és a barátságért. Szeretnek mulatni, vidámak. Divatosan, de nem feltûnõen öltözködnek. Néha szenvedélyes kertészek. Társaságukban mások is jól érzik magukat. A Disznó jegyében születettek úgy érzik, hogy mindent egy kicsivel jobban tudnak a többieknél.

A Disznó típusai


FÉM - DISZNÓ (0 (+) és 1 (-) végû évszámok)

Érdeklõdik mások problémái iránt, szereti ha tanácsot kérnek, ha függnek tõle. Érzelmei szenvedélyesek, s indulatai sokszor veszélybe sodorhatják. Minden akadályt könnyedén vesz, semmi nem hátráltatja meg.

VÍZ - DISZNÓ (2 (+) és 3 (-) végû évszámok)
 
Kedves és békés társnak tartják. Másokban túlságosan megbízik, sokszor kihasználják jóhiszemûségét. A hagyományokat messzemenõkig tiszteli, kötelességét minden helyzetben teljesíti.

FA - DISZNÓ (4 (+) és 5 (-) végû évszámok)

Könnyebben irányít másokat, mint a többi Disznó. Érdekeit képviseli minden helyzetben. Ennek ellenére szeretik, mert szívélyes, nagylelkû barát, aki kedveli az élet vidám pillanatait.

TÛZ - DISZNÓ (6 (+) és 7 (-) végû évszámok)
 
Szenvedélyes emberré válik a Tûz befolyása alatt. Még a szerelembe is beleszeret. Arra törekszik, hogy családja teljes kényelemben éljen. Határozottan, optimistán tör céljai felé.

FÖLD - DISZNÓ (8 (+) és 9 (-) végû évszámok)
 
Nagy közösségi szellem szorult belé. A nehézségek elõl szerencsésen menekül, munkáját legtöbbször siker koronázza. Az egyszerû élet szerelmese, aggódik a biztonságos jövõért. Jó apának, családszeretõnek tartják.


 10.0 - 2 votes 
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 3647, Legújabb tagunk: Leaxana111
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact