HALAK - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
HALAK
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


A Halak számára a világ kissé elmosódott, a körvonalai szétesok: mintha tejüvegen át nézne mindent. Ahol más ember hangosan és magabiztosan mozog, ott a Halak tétovává és bizonytalanná válik. Gyakran saját szándékaival, céljaival sincs tisztában - még abban sem biztos, hogy tényleg o akarja-e azt, amit tesz, vagy valaki más. A határok kérdése a Halak legfobb problémája. Az, hogy hol végzodik az "én" és hol kezdodik a "te". És egyáltalán: szükséges-e meghúzni ezt a vonalat?

O nemcsak megérti más örömét és bánatát, hanem mélységesen át is éli. A természetes önzés, az Ego által épített önvédelmi sáncok nála nincsenek sehol. Érzékeny, túlságosan is érzékeny állapot a Halaké. Az élet farkastörvényeivel szemben képtelen megvédeni magát. Más emberek eros akaratának, mohó önzésének akár élethosszig is áldozatul eshet. Szívével mindenkit befogad, karjával mindenkit magához ölel. Tekintetébol árad a szeretet, az elfogadás és a gyengédség. Mindent megért, és semmi nem idegen tole, ami emberi. Még az állatok és a növények is egyenrangú, lelkes lények a szemében - környezetét nem is tudná elképzelni ezek nélkül.

Menekülésének egyetlen útja, amikor saját belso világának zavaros mélységeibe merül. Az álmodozásba, az álmokba - ehhez idonként alkoholt vagy drogokat is segítségül hív. Problémáit képtelen szavakba önteni és racionálisan megoldani. Ha már elkerülhetetlenné válik a szembesülés, akkor úgy viselkedik, mint a tintahal: átláthatatlan ködöt és zavart támaszt maga körül, s a káoszt felhasználva jó messzire úszik. Hiszi, a problémák elobb-utóbb megoldódnak maguktól is. Ám ha minden erofeszítése ellenére mégis a realitások kemény talajára rántják, partra vetett halként addig evickél, amíg vissza nem kerül élteto közegébe: a meghatározhatatlanba, a körvonaltalanba, a tetszés szerint alakíthatóba - a vízbe.

A Halak számára az erkölcsi korlátok is gyakran folyékony halmazállapotúak. Így aztán, ha rossz társaságba keveredik, szinte akármire ráveheto. Természetesen o az, akit ilyenkor az elso razziánál elfognak, s aki a többiek helyett "elviszi a balhét". A gyakorlati életben gyengének, határozatlannak és könnyen rászedhetonek bizonyul. O a gátlástalan szélhámosok örökké naiv áldozata. O az, aki elhiszi, hogy az új mosóportól fehérebb lesz a gallér, hogy az új csodaital egy hét alatt lefogyasztja, s hogy az a rokonszenves mosolyú fiatalember tényleg megduplázva hozza vissza minden megtakarított pénzét.

Az önmagával harmóniában lévo Halak önzetlen, áldozatkész és együtt érzo karakter. Barátai, munkatársai nehezen nélkülözik odaadó, önfeláldozó, gyengéd lényét. Partnerével képes tökéletesen egybeolvadni, annak gondolatait kitalálni, érzéseiben olvasni. Sejtései, álmai, látomásai rendre beigazolódnak. Bátran mondhatja, hiszen tapasztalja: "több dolgok vannak földön és egen, mintsem bölcselmetek álmodni képes".

Negatív tulajdonságai az önbizalomhiány, a (néha végzetes) naivitás, a zavarosság és a befolyásolhatóság. Kapcsolataiban erélytelensége, megbízhatatlansága, munkahelyén szétfolyó ügyei és kaotikus rendetlensége miatt veszíti el mások bizalmát. Gyakran menekül a realitás elol a vallás, a ködös miszticizmus vagy a tudatmódosító szerek világába.

Játszmák


Az Irgalmasság célja, hogy életét, vágyait és egész valóját egy arra rászoruló személy vagy csoport - politikai számkivetettek, szociálisan hátrányos helyzetûek vagy magatehetetlen betegek - oltárán feláldozza. Sorskönyvi játszmája az "Alig használt tolószék". Alkalmi áron jutott hozzá, csak kéne valaki, aki beleül. Az erre kiszemelt egyén - leggyakrabban szülõ vagy hitves - gyakran kötélnek is áll, különösen akkor, ha pólyás gyermekként kevés törõdést kapott, s úgy érzi, az élet ezzel még adósa. Az Irgalmasság tehát tolja Emil bácsi kerekes székét, cseréli a pelenkáját, facsarja neki a böjtlevet és tövig járja lábát azért a csodaszerért, ami a szomszéd unoka-nagybátyját is meggyógyította. Mindezek az ártatlan szemlélõbõl õszinte csodálatot és mély tiszteletet váltanak ki, mi azonban váltig élünk a gyanúpörrel, hogy ha Emil bácsi annak idején nem Irgalmasság Kisasszonyt, hanem Miss Világjárót vezeti az oltár elé, akkor most nem az urológiai váróban, hanem a Machu Picchu kõpiramisának csúcsán üldögélnének kemény tojáson és turista szalámin osztozva.

Jellegzetes Halak játszma még a "Partra vetett bálna". Természetfilmekben gyakran látott jelenet: szegény jó bálna, hogy, hogy nem, egy reggel ott fekszik a homokos fövenyen. Nosza, derék emberek összefognak, és napokig gémberednek térdig vízben, hogy visszavonszolják a tengerbe. A folytatás ismert: a bálna tesz egy kört (vagy kettõt) a nyílt vízen, azután nyílegyenesen újra kiúszik a partra. Kezdõdhet minden elölrõl. Az áldozatkész állatvédõk csüggedetlenül vonszolnak, a bálna pedig (tisztelet a kevés kivételnek) rendületlenül a szárazra küzdi magát. Senki nem érti, miért. Mindennapjaink bálnája az a jobb sorsra érdemes alkoholista vagy drogfüggõ, aki idõrõl idõre eljuttatja magát a lesújtó végállapotig, ahol már csak hever, magatehetetlenül. A megmentésére összeverõdött (s rá energiát, pénzt számolatlanul áldozó) rokonoknak, barátoknak megfogadja: "Soha többé!". A folytatás, ugye, már ismert. Itt sem érti senki, miért csinálja - hiszen olyan jó orvos, tanár, mérnök, stb. szegény, s így csak tönkreteszi magát és a családját.

Sorskönyv


A Halak gyermek fejében váltig egy Móricz Zsigmond-i mondat visszhangzik, amelyet édesanyjától, vagy inkább valamelyik nagyszülõjétõl hallott: "Légy jó mindhalálig". E parancs hallásküszöbön túli folytatása, az " .és pusztulj bele a világ kegyetlenségébe és önzésébe" aztán lassan de véglegesen kiirtja belõle az agresszivitásnak még az írmagját is, s vele együtt vész el a legalapvetõbb önvédelemhez szükséges asszertivitás képessége. Így, mire a Halak gyermek az óvodába kerül, úgy érzi ott magát, mint egy védtelen, gyámoltalan fehér egér a kígyóktól hemzsegõ ketrecben. Kétségbeesett manõvere, az "Odaadom a macimat, csak szeress", felnõtt korára az " Odaadom amim van, csak szeress", illetve a "Feladom saját magam, csak szerethesselek" életprogrammá formálódik.

A Halak sorskönyve határozottan vesztes típusú. Mintázatát a gyermekkorban hallott tündérmesék képezik. S bár a népmesék többsége boldog véget ér, azért szerencsére akadnak olyan mesemondók, akik kifejezetten kedveznek a vesztes sorskönyvek fabrikálóinak. Aki már megkönnyezte a Kis herceg utolsó oldalait, tudja, mi lehet vonzó egy tragikus végû történetben. (Mellesleg Saint-Exupéry nemcsak írta, hanem be is teljesítette az általa képviselt sorskönyvtípust: felderítõ repülés közben örökre eltûnt egy felhõben).

A "Vesztes Sorskönyvek Atyja" megtisztelõ cím azonban Christian Andersent illeti. (Érdekességként: 1846-ban, éppen népszerûsége delelõjén fedezték fel a Neptunuszt, a Halak uralkodó bolygóját.) Ki ne emlékezne például a Kis gyufaárus lány ra, aki a fagyhalál ölelésében kuporogva lobbantja fel utolsó szál gyufáit, melyek tündéri, vigasztaló látomásokat vetítenek a zord éjszakába? S éppígy ki ne ismerné fel azokat a mai Gyufaárus Lányokat, akik a fenti sorskönyvi minta alapján gyújtják meg a (talán utolsó) öngyújtólángot a kanálban feloldott, látomást hozó fehér por alatt?

A Halakra azonban, minden egyebet megelõzve, a Kis hableány története gyakorolja a legmélyebb hatást. A reménytelen sóvárgás, a viszonzatlan szerelem, a névtelen áldozati szerep és a vele járó néma szenvedés, valamint a végsõ veszteségnek beállított (s a Halak részérõl mélyen áhított) énvesztés, a "kis fehér tajtékká válni a tenger hullámain" - egytõl egyig neptunuszi, vagyis Halak motívum. Ha körülnézünk, szép számmal akadnak Kis Hableányok is mindenfelé. Õk azok az iskolázott, jó családból való, halk szavú leányok, akik azokat a (sorskönyv-analitikusokat kivéve) mindenki számára felfoghatatlan döntéseket hozzák, melyek során például összebútoroznak egy frissen szabadult pszichopatával, aki elõzõ feleségét is félholtra verte, s ettõl a régi jó szokásától láthatóan most sem kíván megválni. A Kis Hableány ettõl kezdve betört orral és felrepedt ajakkal megbocsát és újra megbocsát, a szülõk zokognak, a barátnõk elképednek, a szomszédok pedig kihívják a rendõrséget. Mindezt kizárólag az érti, aki tudja, hogy a jó férjek és családapák teljességgel alkalmatlanok arra, hogy sorskönyv-vezérelt Halak hitvesüknek megadják a méltatlan szenvedés, a viszonzatlan szerelem és a soha be nem telõ áldozat keserédes élményét. Szerencsére azért a legtöbb Kis Hableány a villogó kék fényes, bádogtepsis-bilincses finálé elõtt jobb belátásra tér, és szépen visszaköltözik a mamájához.

A fenti indíttatásból fakad az "Irgalmasság" elnevezésû sorskönyv is, bár ehhez némi megelõzõ játszmára is szükség lehet. Errõl írja Karinthy: az Irgalmasság (puritán öltözetû, szigorú kontyba fogott hajú, szemüveges asszony) ül az Édenkertben, és géz-csíkokat vagdos. Arra legelészik az oroszlán, és megkérdi, mire jó ez. "Azokat a szerencsétleneket bekötözni, akiknek majd le fogod harapni a karját." Az oroszlán elképed: " Nahát ! Azt le lehet harapni?" S némi tûnõdés után: "Nem is rossz ötlet."

Karma horoszkóp


Könnyen - sokszor apróságok miatt is - elveszted lelki egyensúlyod. A számításaid nem igazán jönnek be, és a bajban is jobbára magadra maradsz. Ne törõdj ezzel, hiszen az a feladatod, hogy ismereteid folyamatosan bõvítsd, spirituálisan fejlõdj, megismerkedj az ezoterikus tanokkal!

Hindu horoszkóp


A mûvészetekben utolérhetetlen vagy, tartják rólad Indiában. A többiek közül alkotó szellemeddel emelkedsz ki. A körülötted élõk bizalmára, segítségére van szükséged tehetséged kibontakoztatásához. Mûvészi adottságaid nagyfokú érzékenységgel párosulnak.

Nyugati horoszkóp


Befelé forduló, elsõsorban az érzelmei irányítják. Emberszeretõ, jóindulatú, megértõ, önfeláldozó. Romantikus, áldozatkész, együttérzõ, érzelem gazdag, fantáziadús, alkalmazkodó, békeszeretõ. Rendkívül érzékeny, intuitív. Látszólag akaratgyenge, hiányzik belõle az önmegvalósítás kényszere.
Jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik. A szerelemben is hajlamos a plátói érzelmekre.
Rossz esetben túl érzékeny, befolyásolható, határozatlan, illuzórikus, irreális, érthetetlen, zavaros, szétfolyó, megbízhatatlan, csaló. Könnyen kicsúszik a lába alól a talaj, ilyenkor elõfordul, hogy alkoholhoz, droghoz nyúl.
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact