VIZÖN?Ő - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
VIZÖN?Ő
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


O a Meglepetések Embere. Másnak legalább annyira, mint saját magának. Ám hogy a Nagy Meglepetés nála az élet egyetlen, dönto fordulata-e vagy csupán megszámlálhatatlan apró fricska, azt a Vízönto egyéni karaktere dönti el.

Lényében alapveto kettosség lakik. Nála jobban senki nem képes egy szervezet, munkahely, egyház vagy emberi kapcsolat tökéletesebben illeszkedo részévé válni. S ugyanígy, senki nem képes nála váratlanabbul, a legcsekélyebb átmenet és elojel nélkül hátat fordítani mindennek, s homlokegyenest ellenkezo irányba indulni. Mert a Vízönto nem ragaszkodik semmihez, nem kötik szabályok, nem befolyásolják konvenciók. Tekintete tiszta, szíve gyermekien ártatlan. Nyíltságot ad, és másoktól is nyíltságot vár cserébe.

Kettossége az alkalmazkodás és önállósodás, a függés és függetlenedés egymást feltételezo, ám örökösen egymásnak feszülo ellentétébol fakad. Így gyakran kerül olyan szervezet, hálózat, intézmény vagy csoport vonzáskörébe, amely szociális vagy reformszellemu célokat ír a zászlajára. Ezeknek azután elkötelezett hívévé, fanatikus harcosává válik. Ha egy elvben magára talál, amellett megrögzötten ki is tart. Mintha róla alkották volna a "fixa idea" kifejezést.

O az, aki mások helyett elvállalja az állandó éjszakai muszakot egy vérellátó vagy muvese-állomáson. Az is o, aki egy kisebbség érdekében plasztikbombát helyez a többség által látogatott áruház pultja alá. S ismét ot látjuk sárga gumicsónakjában egy bálnavadász hajó elott bukdácsolni, amint élete kockáztatásával menti egy kihalásra ítélt faj utolsó példányait. Szemlélete ökológiai - a globalizációtól (ha csak éppen nem egy multi vagy MLM ügynöke) kirázza a hideg. Mágnesként vonzza a számítástechnika és a muszaki újdonságok. Leginkább a cyber-tér virtuális valóságában és az internet hierarchiától mentes hálózatában érzi otthon magát.

A Vízönto született demokrata. Hármas eszménye a francia forradalomé: szabadság, egyenloség, testvériség. Körömszakadtáig küzd azért, hogy egy közösségben mindenki egyenlo jogokat kapjon. Így hát, ha valaki csak húsz centivel is kimagaslik a többi közül, annak rögtön a fejét követeli. Saját érzelmeit mélyen átéli, a többiekére azonban jobbára érzéketlen. Ennek ellenére úgy véli, tévedhetetlenül tudja, hogy a másiknak mire van szüksége, mit kellene tennie és hogyan kellene gondolkodnia.

Érzelmi életét egyetlen alapveto felismerés uralja: nincs, ami jobban kötne és függésben tartana, mint egy mélyrol fakadó érzés. Ezért aztán érzelmeibol boven juttat az állat- és növényvilágnak, a szociálisan hátrányos helyzetu csoportoknak, s akár Gaiának, az Élo Földnek is, épp csak a hozzá közel állók - testvér, szülo, házastárs - rekednek e körön kívülre. Ért az állatok nyelvén, s hamar rájön, a kutyákkal, macskákkal, madarakkal ezerszer könnyebben megérti magát, mint a kétlábú, tollatlan lényekkel.

A Vízönto a Nagy Rögtönzo. Bár céljai megingathatatlanok, útját számtalan kiszámíthatatlan cikcakk, bizarr ötlet tarkítja. Szélsoséges esetben különcségét felvállalva egy bohóc vagy udvari bolond álarcát húzza magára, s így legalizálja konvenciókon és törvényen kívüliségét.

Gyermekként o a Kis Csodabogár, aki nem tud beilleszkedni a hagyományos családi, óvodai és iskolai modellbe. Kedvence E .T ., az eltévedt, esetlen urlény. Gyakran üldögél révült tekintettel egy réten (vagy a számítógép-monitor elott) és várja, hogy arra jöjjön egy kóbor ufó és végre hazavigye. Az éjszakai égboltot fürkészve legtöbbször kinéz magának egy szép, fényes csillagot, és könnyes szemmel ismételgeti: "Haza. haza."

Pozitív esetben eredeti, független, nyitott személyiség. Ötletességét, rendszerlátó készségét, jó muszaki érzékét munkájában gazdagon kamatoztatja. Baráti köre szociálisan érzékeny lényét, elfogultságtól mentes közösségi szellemét értékeli, társa pedig intelligenciáját, önállóságát és határozottságát becsüli.

Negatív tulajdonságai közül elsoként említendo különcsége, alkalmazkodás-képtelensége és teljes kiszámíthatatlansága. Munkahelyét a kötöttségektol való irtózása és lázadó hajlama okán surun váltogatja. Barátságainak kompromisszum-képtelensége és rugalmatlansága, partnerkapcsolatainak huvös érzelmi élete, rögeszmés viselkedése és váltási kényszerei vetnek ido elott véget.

Játszmák


A Vízönto felnott korában is tisztán hallja belso Gyermeki Hangját, amely folyvást arra biztatja: "Szállj ki!" Ha teheti, nyomban meg is teszi. Így aztán, ha belép valahová, (a valóságban és képletesen is) azonnal a vészkijáratot keresi. Mikor meglelte, nyugodtan letelepszik: már nem fenyegeti semmi veszély. Ha nem tetszik valami, egyszeruen felpattan és kirohan az ajtón. Ez képezi a "Vészkijárat" nevu játszma alapját.

Ennek kissé hosszabb változata a "Vadon szava", amelyben az ifjú (vagy örökifjú) Vízönto ártatlan szemmel így szól: "Szelídíts meg!". Partnere mélyen meghatódik, hogy egy ilyen nemes, macskaléptu vad a kedvéért lemond a szabadságáról. Elhatározza, bármit megtesz, hogy kárpótolja ezért a veszteségért. A széltol is óvja, a tenyerén hordozza, lesi minden szavát. A másiknak azonban egy ido után mindez kezd a terhére lenni. Ekkor jön a játszma csattanója, amely így hangzik: "Nem akarok mást, csak önmagam lenni. Hát nem látod, hogy már levegot sem hagysz venni?". Esetleg röviden: "Te úgysem érthetsz meg soha. Szervusz." Ezzel a Vízönto kisétál azon a bizonyos "Vészkijárat" feliratú ajtón, örökre. Egy kapcsolatban történhet ez két hónap, két év vagy két évtized elteltével, a lényeg csupán az, hogy úgy érje a partnert, mint derült égbol a villámcsapás.

Sorskönyv


A Vízönto nok fejében gyakran így szól az Apai Hang (biztató szemhunyorítással kísérve): "Légy férfi!" Az ilyen lányok és asszonyok azután eloszeretettel vágatják rövidre hajukat, hordanak ormótlan bakancsot és terepszínu nadrágot, s cserélik retiküljüket túlméretezett férfi aktatáskára. Belolük lesznek az extrém sportok noi bajnokai, illetve bármibe fogjanak is, a róluk szóló kommentár rendre a "férfiakat is megszégyeníto." jelzoi szerkezettel kezdodik ("Tomb Raider" és "Mme Curie" sorskönyvek).

Mindkét szülotol származhat a "Csak magadra számíthatsz" illetve az "Állj meg a magad lábán " utasítás . A Vízönto hajadonok ez okból valósággal impregnálttá válnak a hosszan tartó kapcsolatokkal szemben, s úgy pergetik le magukról a házasulni vágyó férfiakat, mint a vízcseppeket egy holland vitorláskabát. Ha a szüloi programozás ellenére titokban mégiscsak a házasság felé kacsingatnak, akkor kezdetét veszi a "Makrancos Kata" sorskönyvi manover, melynek csattanója - ha a kérok között akad a kiszemelt arához mérhetoen makacs jellem - még akár az anyakönyvvezeto elott elrebegett "igen" is lehet.

A fenti szüloi hangok indítják a "Préri magányos hose" sorskönyvi játszmát, amely k ifejezetten a férfi Vízöntok sajátja. Alapja a "Menj oda, bonyolódj bele, aztán lépj le!" mintázat. Mindnyájan ismerjük a western filmek hallgatag hosét, aki felbukkan a semmibol, ripsz-ropsz végez a rosszfiúkkal, talpra állítja az alkoholista sheriffet, megtanítja a csod szélén álló derék farmert a gozeke használatára, s annak gyönyöru, hajadon lányát is kiszabadítja a vad komancsok kezébol. Ám mikor már mindenki a szívébe zárta, s épp a városka díszpolgárává választanák, egy hajnalon - köd elotte, köd utána - örökre ellovagol. Az ilyen hos, amerre jár, könnyes szemeket és összetört szíveket hagy maga mögött. Ami azonban örökre vele marad, az a kötöttségektol való mindenek felett álló irtózása. Öregen belole válik a különc, a freak , a vén hobó, aki rozzant lakókocsiján vagy kipingált Harley-Davidsonján fáradhatatlanul rója az élet perifériáján húzódó kátyús duloutakat ("Ördögszekér").

Nem kevésbé látványos a mindkét nembeli Vízöntok által kedvelt "Houdini" sorskönyvi játszma. Ennek foszereploi oly elképesztoen és reménytelenül bonyolódnak bele kibogozhatatlan magánéleti, munkahelyi, jogi vagy politikai helyzetekbe, hogy attól egy cirkuszi szabadulómuvészt is pánik környékezne. A Vízönto azonban ekkor érzi igazán elemében magát. Bámulatos ügyességgel bújik ki az ot gúzsba kötő érzelmi láncok, emberi kötelékek, jogi szorítóvasak szövevényébol, hogy aztán az érintettek ámulata vagy acsarkodása közepette derus arccal és ruganyos léptekkel távozzék a helyszínrol.

A Vízönto gyermeki prototípusa a Kis Anarchista, aki patront rak a vonatsínre és rajzszöget az óvó néni székére - mindegy, csak nagyot szóljon és minél nagyobb felfordulást okozzon. O a Bohóc, aki lekvárt ken az orrára, amikor másokat éppen megríkatna egy szép mese. Eközben belso hangja ezt susogja: "Robbantsd szét! Tedd tönkre!" Felnott korában e Vízönto típus a patront és rajzszöget szélsoséges eszmékre cseréli, s ezek, hatásukat tekintve, messze felülmúlják a gyermekkori eszköztárat ("Szószóló", "Reformer" és "Forradalmár" sorskönyvek).

A szüloi utasítások és gyermeki hangok "sztereóban" szólnak mindannyiunk fejében. Hol az egyik, hol a másik, néha pedig egyszerre mindketto. A Vízönto belso kórusa ezt harsogja: "Ne turd ezt!" Klasszikus példája az ifjú Hamlet esete, aki a fenti mondatot egy baljós éjszakán hallja elhalt atyja ajkáról. Felkerekedik hát, s addig meg sem áll, amíg a dán trónterem padlóján ott nem hever a történetben érintett összes szereplo hullája (saját magát is beleértve). Sajnos a dráma végén nem tudjuk meg, vajon a kedves papa is így képzelte-e a dolgot. Mindenesetre az egzisztencialista kérdéseken töprengo tétova királyfinak kissé csodálkozó kifejezés ül ki az arcára, amikor a meglehetosen véres finálén végigtekint (ezzel a tekintettel ma leginkább válóperes tárgyalások után, a bírósági folyosókon találkozni). A belépo Fortinbras helyében Eric Berne minden bizonnyal ezt mondaná: "Nagy király lett volna, ha nem hallgat a szüloi parancsra."

Karma horoszkóp


Ne higgy a hízelgõknek, az önbizalmad tetteiddel alapozd meg! Azzal például, hogy mások érdekeit fontosabbnak tartod, mint a sajátjaid, és képes vagy egy közösségért áldozatot hozni. Az elõzõ életedbõl hozott felsõbbrendûségi tudatot le kell vetkõznöd.

Hindu horoszkóp


Önálló, magabiztos ember vagy, ezt a hinduk is elismerik. Nagy befolyást gyakorolsz a környezetedre tanácsaiddal, véleményeddel. Önzetlen vagy, ha másoknak kell segítséget nyújtani. Nem értenek meg sokan, furcsának, kiszámíthatatlannak tartanak, pedig valójában igazi társasági lény vagy. Olyan társat keresel, akivel mindent megoszthatsz.

Nyugati horoszkóp


Az egyik legemberibb, legemberszeretõbb jegy. Segítõkész, közösségi gondolkodású.
Éles eszû, eredeti, ötletes, intellektuális, barátságos, õszinte, független, rendkívül szabadságszeretõ.
Sokoldalú, zseni alkat, a típus minden áldásával és átkával együtt. Újító, forradalmár, reformer, aki nem illeszthetõ semmilyen rendbe, rendszerbe. Vonzzák az új társadalmi mozgalmak, a modern technika, a merész ötletek, találmányok.
A szerelemben is sokat megõriz a függetlenségébõl. Rossz esetben megalkuvásra képtelen, önfejõ, érzéketlen, különc. Öntörvényû, fanatikus, ideges, lázongó, idealisztikus, megdöbbentõ, kiszámíthatatlan, féktelen, hõzöngõ, irányíthatatlan.
Translation

Online
Látogatók 2
Tagok: 0
Ezen a lapon: 2
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact