BAK - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
BAK
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


A Bak olyan, mintha szüntelen leendo köztéri szobrához állna modellt. Amikor szól, higgadt, amikor cselekszik, átgondolt, amikor dönt, megfontolt. Minden szavának súlya, minden kijelentésének éle és sarka van. Vitába szállni vele nem érdemes. Aki versenyre hívja, alul marad. O a teknos, aki legyozi a gyorslábú Achilleuszt. Nem sebességben, hanem kitartásban és szívósságban. Mert míg Achilleusz a távoli cél küszöbéhez érve a szívéhez kap és holtan összerogy, addig a teknos, bár hetekkel késobb cammog át a célegyenesen (s mit számít ez a kis ido az örökkévalósághoz képest?), o veszi át a gyoztest megilleto trófeát. A Bak ráér, a Bak kivár, az ido neki dolgozik. És o a várakozás alatt sem tétlen. Teszi a dolgát, mert tudja: a sok kicsi sokra megy. Ami idotálló, azt nem három nap alatt építették.

A Bak megtapasztalta, hogy a dolgok mélyén rend van, s a világ alappilléreit örök törvények alkotják. O mélységesen tiszteli e törvényeket, és a maga módján a szolgálatukba áll. Ezért számára mindig az Ügy az elso, az Ember (legyen az bárki) csupán másodlagos. Céljaival oly mértékben azonosul, hogy egy ido után már maga sem tudja az általa képviselt ügyet a saját személyétol különválasztani. Így lesz belole egy apparátus arc nélküli tagja, a törvények szó szerinti betarttatója, lelketlen bürokrata, kérges szívu ellenor vagy kíméletlen végrehajtó. Zászlaján ez áll: szükségszeruség , fegyvere pedig két szó: tilos és muszáj .

A Bak a csúcsra tekint. Közben gondosan a lába elé néz, hogy minden kis lépéssel elorébb és följebb jusson. A kitüntetés számára nem jelent jutalmat - sem örömteli meglepetést, sem felmagasztosulást nem érez, mikor a mellére tuzik. Úgy tekinti: ha valaki, hát o megérdemelte, s ugyan ki másnak járna, ha nem neki? Ha nem kapja meg az ot megilleto elismerést, komorrá és keseruvé válik. S miként Orwell Állatfarmjában az öreg ló, ilyenkor is csak megrázza a fejét, és így szól: "akkor még keményebben dolgozom". És húzza az igát tovább.

A Bak mindig komoly, mindig elszánt, végtelenül megbízható és a végletekig terhelheto. Számára még a pihenés és a szórakozás is precízen megtervezendo, lelkiismeretesen végrehajtandó feladat. Úgy érzi, miként Karinthy: o a Felelos Ember. Barátságát nem kezdi ki az ido, és a husége sem fakul meg az évek során. Fiatalon szinte koravénnek hat, a harmincas éveitol kezdve azonban mintha megszunne öregedni. Olyan, mint a hegymászó: ha feljutott a csúcsra, ott már nem sokat idozik. Kituzi zászlaját, és új, meghódítandó magaslatok után néz.

Mint a halnak a víz, a Baknak a feladat az életeleme. Ha megvonják tole, vagy ereje fogytán képtelen vele megbirkózni, úgy érzi, élete hiábavalóvá vált. A tétlenség megbetegíti, a fölöslegesség érzése elsorvasztja.

A környezetében kedvelt Bak elorelátó, fegyelmezett és kötelességtudó ember. Olyan, akire hosszú távon lehet számítani, akire biztosan lehet építeni. Önfeláldozó barát, és kitartó, hu társ. Munkahelyén o a legbiztosabb pont: az örökké túlórázó, a munkáját hazavivo, a mások helyett is dolgozó kolléga. Idovel o lesz a szürke eminenciás, a vezetés nélkülözhetetlen támasza, a Tanácsadó. Fiatalon tapasztalatát, öreg korában bölcsességét értékelik nagyra.

Negatív tulajdonságai közül eloször keménységébe, szigorúságába, rugalmatlanságába ütközünk. A Bak emberi kapcsolatai - lekezelo, gogös modora, részvétlen, hideg viselkedése s pesszimista, zárkózott természete okán - rendre zátonyra futnak. Sok konfliktusa támad anyagi ügyek kapcsán is, ilyenkor fukarságát és számító természetét hányják a szemére.

Játszmák


A Bak oltárán három szó áll: Idõ, Pénz, Teljesítmény. Ezek a Bak házi istenei. Ezért aztán megköveteli, hogy e Háromságot környezete is fétisként tisztelje, s hogy élõ áldozatként önfeledtségüket, spontaneitásukat és az érzelmeknek való alárendeltségüket helyezzék az oltár elé. E kívánsága azonban csak a legritkább esetben teljesül maradéktalanul. A Bak tudattalanja ugyanis gondosan olyan partnert, barátot, munkatársat választ, aki más, léhább istenségeket szolgál - s ezzel nyomban a kezdetüket is vehetik a Bak játszmák.

Az Idõ Istenséget pontatlansággal és lekésett határidõvel lehet megsérteni. Egy ügyes Bak játékosnak tehát nem kell mást tennie, mint precízen úgy kijelölnie egy határidõt, hogy az gyakorlatilag teljesíthetetlen legyen. A másik fél ennek következtében szükségszerûen elkésik vagy nem teljesít idõben, a Bak pedig (belül titkos, önelégült mosollyal) összevonhatja szemöldökét, s végeérhetetlen leckéztetésbe foghat. S míg monoton, színtelen hangon elõsorolja a vétkeket, a vétkek okát és minden lehetséges következményét, addig az áldozat mélyen leforrázva csak ül, hallgat, és szégyenében legszívesebben a föld alá süllyedne. Ez az "Iskolamester" vagy "Bûnlajstrom" játszma, amely gyakran intézményes keretek között folyik (gondoljunk csak például a felsõoktatási intézményekben az egy vizsgaidõszakra kirótt kötelezõ olvasmányok mennyiségére).

A Pénz Istenség a Baktól beosztást, visszatartást és puritánságot követel. Ez a környezetébõl igen hamar kiváltja a "Számkombináció" elnevezésû játszmát, vagyis azt, hogy hogyan, milyen trükkökkel lehet egy Bak személybõl az általa léhának és feleslegesnek ítélt célokra pénzt kicsiholni (ehhez ugyanis legalább annyi - ha nem több - leleményességre van szükség, mint egy széf számkombinációjának feltöréséhez).

Sorskönyv


A harmadik istenség, a Teljesítmény hódolata (egyes vidékeken Elõmenetel vagy Önépítés néven is tisztelik) már olyan léptékû, hogy az adott személy élet-forgatókönyvét is alapjaiban átírja. A Bak születésétõl fogva e sorskönyv betûi szerint él. Ennek címe lehet: "Köztéri szobor", "Állami temetés", "Intézményi névtábla" vagy a " A szakma doyenje".

E matricákkal nincs is semmi baj, a gond ott kezdõdik, amikor a Bak nekifog mások élet-forgatókönyvét megírni. A munkatársét, a partnerét, a gyermekét. Mert úgy gondolja, õ ebben professzionális (ehhez egyébként nem is fér semmi kétség). Csakhogy ilyenkor egy lényeges elem alapvetõen kimarad a számításából: a másik ember organikus lénye, eltérõ személyisége, amely lehet hogy más, kacskaringósabb és kevésbé betonozott úton haladna az életben, akár még úgy is (uram bocsá') hogy maga sem tudja, hová lyukad ki a végén. Mivel azonban az adott házi (munkahelyi, állami) istenségnek hódolni kell, a Bak számára csak egy út van: az elõre megszabott irány, az egyenes. Ezért aztán nem gyõz csodálkozni, amikor társai, barátai, gyermekei a legváratlanabb pillanatban se szó, se beszéd faképnél hagyják (mert vitatkozni, ugye, azt nem lehet vele, lásd "Iskolamester"). Ilyenkor a Bak - még egy megvetõ pillantást vetve a mellékösvényen menekülõk felszabadult, vidáman ugrándozó alakjára - keserûen és magányosan folytatja útját, s ezt mormolja maga elé: "Ezek is lemaradtak. Hiába, no. Én vagyok a legjobb. Senki nem tud velem lépést tartani. Nehéz is a sorsa annak, aki tökéletes." Ám eközben hátizsákja észrevétlenül újabb teherrel lesz súlyosabb: a szökevények iránta érzett bûntudatával és lelkifurdalásával ("Pygmalion" vagy "Doktor Higgins" sorskönyvi játszmák).

A Baknak csupán egyetlen fixa ideát kell elvetnie ahhoz, hogy játszmái és sorskönyve gúzsából kiszabaduljon (és hogy abból környezetét is kiszabadítsa). Ez annak belátása, hogy a Tények és az Igazság nem a legelsõ dolgok az életben. Mert van valami, ami még ezeknél is fontosabb és lényegibb - igaz, hogy az alapjaiban meghatározhatatlan, irracionális, nem jósolható és nem tervezhetõ. Úgy hívják: szeretet.

Karma horoszkóp


Elõzõ életedben kizárólag az érzelmek vezérelték tetteid, csak arra voltál hajlandó, amivel azonosulni tudtál. Most fegyelmezettebbnek, racionálisabbnak kell lenned, felelõsségteljes döntéseket kell hoznod. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetned kötelességeid teljesítésére.

Hindu horoszkóp


Ez az önfegyelmérõl híres csillagkép. Te az ellenõrzésed alatt tartod szenvedélyedet, vágyaidat. Az agyad vezérli tetteidet, nem a szíved. Korlátok közé zárod érzelmeidet, nagy ritkán engedsz szabad utat nekik. Idõnként túl sokat követelsz barátaidtól, igényeidnek kevesen felelnek meg. Nagy bizalommal fordulsz mindenki felé, ezért gyakran pórul is jársz.

Nyugati horoszkóp


Kitartó, szívós, állhatatos, céltudatos, komoly, célratörõ, határozott, megbízható, szorgalmas, felelõsségteljes, pontos, türelmes, óvatos. Mindig két lábbal áll a földön, rendkívül gyakorlatias. Fontos számára a létbiztonság, a pozíció, a karrier.
Nem a rangért, hanem a stabil háttér miatt keresi a sikert.
Gyakran õ a szürke eminenciás, aki a háttérbõl irányít. Zárkózott, csendes, visszahúzódó, nehéz a bizalmába férkõzni, de akit egyszer elfogad, az biztosan számíthat rá. Késõn érõ típus, nehezen bontakozik ki. Rossz esetben törtetõ, karrierista, önzõ, érzéketlen, merev, makacs, keményfejû, gátlásos, rideg, komor, fukar, anyagias. Hajlamos levertségre, depresszióra.
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact