NYILAS - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
NYILAS
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


A Nyilas egy láthatatlan színpad díszletei között él. Csillárja rivaldafény, ruhája jelmez, beszéde drámai jambus, társasága tapsoló közönség. Legalábbis ideális esetben. S egy Nyilasnak minden eset elvben ideális. Ha mégsem, akkor is megpróbálja annak tekinteni.

Sohasem véleményt alkot, hanem ítéletet. Ideákban gondolkodik, melyekben mélységesen hisz, melyek értékérol mindenek felett meg van gyozodve. Nála az eszme az elso, a gyakorlat csupán másodlagos. Elvárja, hogy az élet nojön fel az elvekhez. Az, hogy az élet erre láthatóan fittyet hány, a Nyilast némileg elszigeteli a mindennapoktól. Így hát gyakran visszavonul saját díszletei közé, felveszi mesés kosztümjeit, s a környezetének is pompásabbnál pompásabb szerepeket oszt. Arról, hogy a földi halandók e szerepeket képtelenek eljátszani, o sokáig nem hajlandó tudomást venni. Mikor aztán a szembesülés már elkerülhetetlen, keseru csalódás éri. Ám a méltatlantól visszavett jelmezzel a kezében kisvártatva új szereplo után néz.

A Nyilas önmagával szemben is maximalista. Mivel azonban o is csak ember, saját elvárásainak sem tud maradéktalanul megfelelni. Ezért aztán nem szívesen néz magába, nem szívesen elemezgeti a jelent - o a jövobe tekint. A távoli, a nagyszeru köti le a figyelmét. Optimizmusa, hite, lendülete magával ragadó. Ösztönösen taszítja minden, ami kisszeru vagy alantas. Modora csiszolt, hanghordozása kimért, kifejezései választékosak. Húsz centivel a föld felett jár. Trikófelirata (Woody Allen után szabadon): "Csak olyan klubhoz akarok tartozni, amelyik nem fogadna el tagnak."

Rajong a Természet és az Ember örökbecsu alkotásaiért. A táskájában mindig ott lapul egy verseskötet. A klasszikusokat fejbol, eredetiben idézi, s ha operába megy, akkor diszkréten, az ölében tartott partitúrából vezényli végig az eloadást. Méltóságán aluli dolgokkal nem foglalkozik. A trágár szavakat beszéde közben is kipontozza, az idézojeleket pedig két ujjával a levegobe rajzolja. O az egyetlen jegykarakter, amely képes kizárólag közhelyekben beszélni. Ezeket ilyenkor pajzsként rakja maga köré, vigyázva, hogy rést ne hagyjon, amelyen valódi - profán - gondolatai kiszivároghatnak.

Olyan, mintha valamely felsobb kaszthoz tartozna. Elokelo és arisztokratikus. Természetesnek tekinti, hogy kiváltságok illetik. Irtózik az élet surujétol, a duhajkodástól, a sárban hempergéstol. Távol tartja magától az emberi gyengéket, de ugyanilyen messze helyezkedik saját gyarlóságától is. E távolságtartás gyakran védtelenné teszi az élelmes törtetokkel, a gátlástalan hazudozókkal, az eszközeikben nem válogató önérvényesítokkel szemben. Miként Baudelaire albatrosza, ha nem a magasban szárnyal, kiszolgáltatottan és esetlenül bukdácsol, s "megbotlik óriás két szárnyában, ha lép". Elefántcsonttornyából gyakran sóvárogva pillant a síkságon mulatozókra - azok egyszeru közvetlensége, spontán természetessége éppoly távol áll tole, mint a maga elé kituzött nagyszeru idea.

A kiteljesedett Nyilas az emberi, muvészi értékek felé nyitott, mélységesen etikus lény. Széles látóköru, nagyvonalú partner és barát, igényes, lendületes, másokat is magával ragadó munkatárs. Optimizmusa megtörhetetlen, hite megingathatatlan, lelkesedése örökké nagy lángon lobog.

A magával meghasonlott Nyilas karakterben azonban hamar irritálóvá válik beképzeltsége, nagyképusége és sznobizmusa. Folytonos ítélkezése, teljesíthetetlen elvárásai kínos kisebbségi érzéseket ébresztenek a környezetében. Csak a távoli, színes célok lelkesítik, amelyek közel kerülve nyomban érdektelenné, fakóvá válnak számára.

Játszmák


A Nyilas ritkán indít játszmát, viszont annál gyakrabban válik mások játszmáinak áldozatává. Ezt azonban mindannyiszor emelt fõvel és méltósággal viseli.

Saját kétszemélyes játszmái közül legismertebb az "Enciklopédia" és az "Excelsior klub". Az elsõ változat néhány csõbe húzó kérdéssel veszi kezdetét, melynek során napvilágra kerül kínos tájékozatlanságunk egy általa felvetett kérdés kapcsán. Ekkor a Nyilas jóindulatú leereszkedéssel elõadásba kezd, s a barokk körmondatokból lassan-lassan kibontakozik, hogy nemcsak a terület országos szakértõjével hozott össze a sors, hanem azzal a kiválasztottal, aki a világon egyedül tényleg mindent tud a témáról. A második játszma során ("Excelsior klub") pedig csak ámulunk és bámulunk, mennyi híres ember nyüzsög Nyilas ismerõsünk körül, s bár ezt õ csak könnyedén és futólag említi mint életének lényegtelen epizódját, az ilyenkor bennünk támadó növekvõ zavar és kisebbségi érzés tájékoztat arról, hogy egy játszma szenvedõ alanyaivá váltunk.

Ehhez hasonló lelkiállapot kezd elhatalmasodni rajtunk akkor is, amikor Nyilas barátunk vagy partnerünk "Példakép" játszmájába bevonódunk. Ilyenkor nem gyõzünk csodálkozni, hogy az általa tisztelt és becsült Nagyság (tanár, közeli rokon, nagyszülõ) mennyi, tényleg csak szuperlatívusszal illethetõ tulajdonság és képesség birtokosa. Ezek elõsorolása és dicsõítése a Nyilas számára valóságos napi rituálé, amin a részvétel minden közelálló számára kötelezõ. Lassan magunk is kénytelenek vagyunk elismerni: kész csoda, hogy a földgolyón egyáltalán testet ölthetett egy ennyire tökéletes ember, akiben a mûveltség, nemesség, szorgalom, önzetlenség, közösségi érzés és lelki tisztaság ily tökéletesen egybeforrt. Ezek után eldönthetjük, vajon a továbbiakban is részt kívánunk-e venni ebben a meghitt kis személyi kultuszban, vagy inkább felszedjük a sátorfánkat és mihamarabb odébbállunk. Bárhogy döntünk azonban, kisszerûségünk és jelentéktelenségünk kínzó érzése még hosszú éveken át makacs kísérõnkké szegõdik.

E játszma fonákjaként (amennyiben óvatlanul kimagasló teljesítményt értünk el valamely divatos területen) magunk válunk a Nyilas fanatikus rajongásának célpontjává. Ez a "Maga csodálatos, professzor úr" játszma, amelyrõl Eric Berne mindkét említett könyvében részletesen olvashatunk.

A másik játszmatípust, amely a Nyilast jellemzi, akár egyszemélyes sorskönyvi mintának is tekinthetnénk, ha nem esnének oly gyakran mások is áldozatául. Kiindulópontját a Nyilasra jellemzõ "nagyban gondolkodás" képezi. A "Szarka farka" elnevezésûben csak kisebb léptékû ötletrõl, elgondolásról van szó, amely épphogy túlnövi a Nyilas rendelkezésre álló erõtartalékait, ám ennek XXL-es változatában, a grandiózus "Titanic" játszmában a fõhõs mindent és mindenkit egyetlen lapra tesz fel. A terv rendszerint már méreteiben is lélegzetelállító, a vele járó kockázat is hajmeresztõ, de a spiritusz rektor szemében pillanatra sem huny ki az optimizmus lángja. Lobogó hittel sugározza magából: sikerülni fog! S csak mikor a család utolsó ingatlanát is elzálogosította, s az összes barát és ismerõs pénzét is az utolsó fillérig befektette, derül ki, hogy egy elemi tényezõ sajnos kimaradt a számításból, és a vállalkozás menthetetlenül zátonyra futott. S mert a Nyilas - optimista hevületében - még a legalapvetõbb biztonsági elõírásokról sem gondoskodott (lásd a Titanic esetét), ezért ha mást nem is, de az évszázad legnagyobb katasztrófáját sikerült maradéktalanul megvalósítania.

Sorskönyv


A fentiek szelídebb kiadású sorskönyvi változata a "Bábel tornya", illetve házilagos kivitelben a "Cifra palota". Itt a Nyilas véget nem érõ építkezésbe fog, azonban már az alapok kijelölése mutatja, egy élet is kevés ahhoz, hogy (átvitt értelemben is) tetõ kerüljön az épület fölé.

E jegyre jellemzõ továbbá a Mérlegnél már említett "Cukormáz", valamint "Rivaldafény" (vagy "Holland nappali") sorskönyv, melynek szereplõi úgy élik életüket, mintha színpadon lennének. E változatnál hiába a csukott ajtók és a leeresztett redõnyök - a ruha éjjel-nappal makulátlan, a frizura pompás, a hanghordozás kimért. Minden hibátlan, minden tökéletes, és valójában a csoda tudja, hogy egy ilyen hímes fészekbe mért nem száll le soha a Boldogság Madara.

Erõs sorskönyvi késztetést hordoz a Nyilas jegyûek cím-, rang- és diplomagyûjtõ szenvedélye. Neve: "Manilai taxi". Ahogy a Fülöp-szigetek e turisztikai látványosságaira gazdájuk addig aggatja a karácsonyfadíszeket, lampionokat és szentképeket, amíg a karosszériából már az égvilágon semmi nem látszik, úgy tûzdeli tele magát a Nyilas is kitüntetésekkel, emlékplakettekkel és tiszteletbeli tagságot igazoló, körbeégetett, pecsétviasszal hitelesített, gót betûs pergamenekkel. E szenvedély élethosszig tartó elfoglaltságot biztosít e sorskönyv tulajdonosának, hiszen mindig akad valahol egy zsebkendõnyi hely, ahová egy díszdoktori oklevél még beszorítható.

Karma horoszkóp


Hajlamos vagy arra, hogy mindenbe belekapj, de semmiben sem mélyülsz el igazán. Pedig jelenlegi életfeladatod csak akkor teljesítheted, ha errõl leszoksz. Törekedj alapos ismeretekre, kerüld az üres fecsegést. Elõzõ életedben gyakran kerültél mások befolyása alá, most ezt ne hagyd!

Hindu horoszkóp


A sors fáradhatatlan természettel áldott meg. Kifogyhatatlanok szellemi és fizikai tartalékaid, mindig új elképzelések, tervek foglalkoztatnak. Hiánytalanul kihasználod az élet kínálta lehetõségeket, irigylésre méltó pozíciókat harcolsz ki magadnak. Igazi alkotó vagy, jó ízlésednek köszönhetõen a mûvészetek terén is maradandót alkothatsz.

Nyugati horoszkóp


Tüzes, lendületes, energikus, kötetlen, szétáradó, mozgékony, kezdeményezõ. Õszinte, nagyvonalú, jóindulatú, emberszeretõ.
Nyílt, becsületes, törvénytisztelõ. Derûs, optimista, könnyen lelkesedõ, Idealista. Szabadságszeretõ, rendkívül erõs benne a függetlenségi vágy.
Mint kettõs jegynek gyakran két foglalkozása van, vagy hivatást változtat. Gyakori a filozófiai, a vallási, vagy a jogi érdeklõdés. Szeret utazni, vonzzák a nagy távlatok, az idegen kultúrák, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. Érdeklõdõ, szívesen tanul, ehhez azonban nem mindig elég kitartó. A szerelemben is tüzes, hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Rossz esetben lobbanékony, türelmetlen, felelõtlen, felszínes, szétszórt, megbízhatatlan, csapongó, lusta, nem kitartó, öntelt, fantaszta, álmodozó, irreális, gyakorlatiatlan, túlzó.
Translation

Online
Látogatók 2
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact