SKORPIÓ - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
SKORPIÓ
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


[color] Ő az, aki, mikor langyosat vesz a szájába, azon nyomban kiköpi. Inkább legyen jéghideg vagy tuzforró, csak középszeru ne! Jelszava: amiben nincsen hit, cél vagy szenvedély, abba mi értelme egyáltalán belefogni? Ezért aztán odaadása teljes, elkötelezettsége végleges, nála az "örökké" az jelenti: örökké, a "soha" pedig azt: soha. O a dudás, aki a pokolra megy, hogy megtanulja a dudát fújni. S ha már ott van, néha úgy dönt, még marad egy kicsit.

Számára a korlát - csupán azért, mert mások felállították - nem jelent akadályt. Amit ki nem próbált, át nem élt, meg nem értett, szuzföld a számára, amely arra vár, hogy farkasszemet nézve minden veszéllyel, felfedezze. Semmit el nem hisz, amit meg nem tapasztalt. Nehéz ember, aki környezetének legalább annyi fejfájást okoz, mint saját magának. Nem ismeri a félmunkát, a félvállról vett dolgokat, a félmegoldásokat. Egy ügynek, munkának vagy emberi kapcsolatnak gyakran valóságos megszállottjává válik. Amikor célba vesz valamit, olyanná lesz, mint a lézerirányzék. Átható tekintetét kevesen állják.

A legkitartóbb, legelkötelezettebb szövetséges, ám jaj annak, aki ellenségének tudja. A Skorpió nem ismeri a felejtést és a megbocsátást. A mérges tüske nem csak addig fáj neki, amíg a bore alól ki nem tépi, hanem addig, amíg vissza nem döfi abba, akitol kapta. Akkor és oda szúr, amikor és ahol a másiknak a legjobban fáj. A benne feszülo érzések, indulatok csak gyulnek, gyulnek, s egyre sürgetobben kiélést követelnek. O a felhúzott íj, a radioaktív góc, az izzó parázs a hamu alatt.

Számára ismeretlen a szeretet egyenletes hofokú alkímiai tüze. O vagy gyulöl vagy imád (nem ritkán gyulöl és imád - odi et amo ), a lényeg, hogy az érzések és indulatok máglyáján fehéren izzon a lelke. A szexben izgalmat keres és azt is kínál, azonban képtelen a valódi kielégülésre. Ezért hajtja ismétlési kényszer: keresi, egyre keresi az igazi, a teljes, a sorsfordító élményt.

A Skorpión, a Skorpió körül minden suru . Suru és sötét a haja, a szemöldöke; suru és titokzatos a hallgatás, amibe burkolózik; suru és intenzív a légkör, ami ot körülveszi. Energiája szinte kimeríthetetlen - rejtély, hogy honnan meríti. Valósággal elpusztíthatatlan. A veszteségekbol, sorscsapásokból, tragédiákból új erore kap. Miként a fonixmadár, saját tüzében ég porrá, s a hamuból mindig újjászületik. Nem riasztja a fájdalom - úgy tekinti, mint a tapasztalás szükségszeru velejáróját. Mint fizetoeszközt, amivel itt a Földön mindenért, ami igazi érték, fizetni kell. Lelke legmélyén ajtó nyílik: a Titokra, a Megismerhetetlenre, a Látszaton Túlra. Ennek kulcsát keresi, s élete a kaland, amelyet e keresés szolgálatába állít.

Ha megtalálta középpontját, a Skorpió elkötelezett, hitében és céljaiban megingathatatlan karakter. Mély érzésu, végletekig megbízható barát, és huséges, kitartó társ. Teljes intenzitással és erobedobással veti magát a munkájába. Tisztázatlan ügyei végére jár, útját nem állja csüggedés, aggodalom vagy félelem.

A diszharmonikus Skorpió kegyetlenségnek tuno végletességével, megszállott ragaszkodásával, kompromisszum-képtelenségével, bosszúálló hajlamával rettenti meg az embereket. Képes önmagát is, másokat is komoly veszélybe sodorni. Amikor harcol, pusztítóvá válik, s fegyverét - miként egy szamuráj - akár önmaga ellen is fordítja. Ha útját tabuk vagy erkölcsi korlátok keresztezik, felrúgja azokat. Egy kígyó ravaszsága és türelme lakozik benne.

Játszmák


Elgondolkodtató, hogy még a modern pszichológiai asztrológia képviseloi is mily eloszeretettel használják a vámpír vagy az ördög képét a Skorpió szimbólumaként. Pedig egy alaptípushoz tartozás semmiképp nem jelent, nem jelenthet erkölcsi kategóriát. Igaz viszont, hogy a Skorpió energiái éppen ott mozognak, ahol a legalacsonyabb az emberi lélek fájdalomküszöbe. Ha megértjük, hogy a jegy alapveto motivációja és életben tartója az intenzitás , vagyis a lelki magasfeszültség, beláthatjuk, hogy ezerszer könnyebb a folytonos szenvedés állapotát fenntartani, mint a perzselo és olvadásfokon izzó boldogságét.

A Skorpiónak élet, elevenség, láz kell, izgalmi állapot, örvény. Így aztán, ha egy párkapcsolat - a Skorpió megítélése szerint - ellaposodik vagy állóvízzé válik, o e pocsolyát nyomban felkavarja, s biztos ami biztos, belécsúsztat még egy-két tuhegyes fogú piranhát is. A vétlen és gyanútlan partner, vérzo lábát pánikban kapkodva, sokáig fel sem fogja, tulajdonképpen mi is történt vele ("Piranha" játszma).

Más változatban a Skorpió huvössé és távolságtartóvá válik, csak hogy megint átélhesse a hódítás vagy a meghódítottság izgalmát, és hogy dühöt, féltékenységet, szenvedélyt vagy szenvedést generáljon. Ez a "Jégember" játszma, melyben a Skorpió az egyik napról a másikra érzelmileg valósággal megfagy, s színtelen hangon közli társával végérvényes elhidegülését vagy egy másik személy iránt táplált olthatatlan szerelmét. A partner ilyenkor rendszerint elsápad, remegni kezd, s minden kétségbeesését, félelmét a Skorpióra önti, aki ezt titkon és élvezettel szürcsöli. A Skorpió ezután (a várható érzelmi nyereség függvényében) akár újból izzásba kezd, s míg jege sisteregve gozzé válik, a kapcsolat kétüléses szellemvasútja a parkoló vágányról sivító kerekekkel újfent berobog a kísértetkastély rémíto, ismeretlen sötétjébe.

A "Délibáb" játszmában - a fentiekkel ellentétben - a Skorpió sohasem válik elérhetové a reá vágyó partner számára, aki úgy kergeti-üldözi ot, mint szomjas vándor az oázis délibábját. Egy biztos: az érzelmek ellaposodásától itt sem kell tartani.

Sorskönyv


A Skorpió saját magát sem kíméli. Trikóján ez a felirat áll: "Élj intenzíven és halj meg tragikusan". Ebbol íródik azután a "James Dean" vagy "Akcióhos" sorskönyv, amely egyszerre több nyereséggel is kecsegtet. Naponta lehet ugyanis a szakadékba rohanó roncsautóból kiugrani ("Ilyenkor érzem csak, hogy élek"), mindeközben az aggódó rokonok és barátok aggodalmában lubickolni, végül pedig egyszer s mindenkorra elkerülni a már semmi izgalommal nem kecsegteto, meszes hátú, járókeretes öregkort.

A Skorpió szélsõségesen "életes" - és életellenes is egyben. Jelszava: behatolni, változni, változtatni. Amennyiben nem lesz belõle búvár, barlangász, nyomozó vagy analitikus ("Ásóbéka"), gyakran indul végeérhetetlen ezoterikus zarándokutakra (" A Grál keresése"). Ennek során csalódottan vándorol az egyik gurutól a másik megvilágosodást kínáló szektáig, s ha történetesen pszichoterápiában keresi önmagát, oda sem gyógyulni jár, hanem érezni a lelke mélyén kaparászó kutasz okozta kínokat. (Az utóbbihoz kapcsolódó sorskönyvi játszma az "Ugye, fájni fog, doktor úr?").

A Skorpió másik jelszava: kitartani a végsokig. Jelképe az a második világháborús japán katona, aki húsz évvel a békekötés után is bozótharcot folytat egy eldugott banánsziget mélyén ("Dzsungelharcos"). E sorskönyvtípus legszebb irodalmi megfogalmazását a Brontë novérek klasszikus regényében, az Üvölto szelek ben nyerte; azóta is ez képezi minden sírig tartó, beteljesületlen szerelem osképét.

Az intenzitás poklába vezeto legrövidebb utat nyilvánvalóan a társadalmi, erkölcsi gátak és tabuk áthágása kínálja. Errol mondja Berne, hogy az ilyen sorskönyveket "mások eleven húsával és vérével írják". Szelídebb változatában (melynek rendszerint mindkét foszerepét Skorpiók játsszák) a látszólag naiv áldozat végzetes szerelembe esik és hozzámegy egy perverz pszichopatához. Az pedig, mihelyst elérkezettnek látja az idot, ovele (vagy közös gyermekükkel) meg is teszi mindazt, ami elore várható volt tole ("Sade márki", "Kínzókamra", "Pszichothriller"). Ezután veszi kezdetét az "Inkább agyonütöm, mint beperelem" manover, amely - a hatóságok ilyenkor tapasztalható különös vonakodása ellenére (s mindkét fél titkos megelégedésére) - mégiscsak a második lehetoségben ölt testet. Ez a "Börtönbe juttatlak, te gazember", melynek fordulói akár egy fél emberöltot is felemészthetnek. S bár e zúttal az izzó gyulölet köti össze a részt vevo feleket, a lényeg változatlan: a kapcsolat - elojelétol függetlenül - ugyanazon az érzelmi hofokon él tovább.

A fenti sorskönyvtípusok a "Nagymama szemüvege" összefoglaló nevet viselik. (Mert ugye nem igazán értheto, hogy Piroska nagyija mért nem veszi fel a szemüvegét, amikor ajtót nyit, s mért akarja makacsul elhinni a szorös pofájú farkasról, hogy az egy nyolcéves leányka - ha csak azért nem, mert eközben gondolatai már a Vadász fényes puskája körül kalandoznak.)

Amennyiben az Olvasó úgy véli, hogy akiben ennyi fondorlat és kegyetlenség lakik, arra mégiscsak ráillik az "ördögi" jelzo, akkor arra kérem, vegye fontolóra: a Skorpió belso világában a fent leírt folyamatok még önmaga elott is rejtetten zajlanak. Mire elérik a felszínt, olyanok, mint egy vulkánkitörés: senki - o maga sem - állhat oda, hogy két tenyerével az ömlo lávát visszatartsa. (Éppen ezért gyógyító ereju minden fény, amely a psziché lelki mélységeibe vetül, s láthatóvá teszi a még csupán formálódó, alaktalan magmát. Mert a Skorpió, ha e fény elol nem zárja el a lelkét, s megérti a pusztító és teremto erok lényegi azonosságát, páratlan energiáját az élet és a kreativitás szolgálatába állíthatja.)

Karma horoszkóp


Ha le tudsz mondani az anyagi és érzelmi biztonságról, és mersz változtatni, akkor teljesíted jelenlegi életfeladatod. Az álladó változás, fejlõdés a lételemed. Elõzõ életedben ugyanis a szokások rabja voltál, birtoklási vágyad túltengett. Igaz, jómódban, harmóniában éltél.

Hindu horoszkóp


Az állandó tûz jegyének tartanak a hinduk, ismerik a Skorpió hevességét. A munkádban, a magánéletedben is szükséged van szenvedélyre. Tapasztalataidat sok-sok csalódás során szerzed. Néha hallgasd meg mások tanácsait is. Új terveidnek nagy lendülettel állsz neki, mindent felfokozott érzelemmel akarsz megélni, az akaraterõd által emelkedsz ki az átlagból.

Nyugati horoszkóp


A legszélsõségesebb, legellentmondásosabb típus. Jó esetben mély érzésû, emberszeretõ az életet tisztelõ, szenvedélyes, szívós, kitartó, energikus, megbízható, titoktartó.
Gyakran karizmatikus kisugárzással rendelkezik. Óriási akaraterõ, regenerálódó képesség jellemzi. Lelkileg azonban rendkívül érzékeny, sérülékeny.
Kutató hajlamú, vonzzák a rejtélyek, minden titkot fel akar tárni, õ maga azonban nem adja ki könnyen titkait. Erre a típusra mondják, hogy szinte belelát az ember veséjébe. Mélyreható gondolkodás, jó szellemi képességek jellemzik. Gyakori a vallási, ezoterikus érdeklõdés. Önfeláldozó, a családjáért minden áldozatra képes, ugyanakkor hajlamos uralkodni felettük. Érzéki, csábító típus, a szerelemben is érvényesül hatalmas energiája. Rossz esetben önzõ, sértõdékeny, bizalmatlan, kíméletlen, kegyetlen, félelmet keltõ, bosszúálló, birtokló, erõszakos, zsarnoki, hidegen számító, manipuláló, önhitt, csökönyös, mániákus, önpusztító.Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact