MÉRLEG - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
MÉRLEG
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


A Mérleg folyvást azt kérdezi a külvilágtól, amit a Hófehérke meséjében a szépséges mostoha a varázstükrétol: "ki a legszebb a világon?" Azonban, miként mesebeli elodjét, ot sem a kíváncsiság hajtja, hanem egyes egyedül a megerosítés utáni vágy. Az, hogy információt kapjon saját magáról. Azt akarja hallani: ovele minden rendben, o jó, o szép, o problémamentes. Ezt az információt azonban távolról sem adják ingyen. A Mérlegnek egész életstratégiát kell kiépítenie ahhoz, hogy megkapja mindennapi betevo sztrókjait.

Életpozíciója így hangzik: akkor vagyok oké, ha te leokézol (vagyis: akkor vagyok szép, ha te szépnek látsz, akkor vagyok okos, ha te okosnak tartasz, stb). Ám minden egyes dicséret csak pillanatnyi enyhülést hoz - az elozo percben még talán igaz volt, de vajon mi a helyzet a következoben? A Mérleg életét az örökös bizonytalanság keseríti.

Az igen és a nem között képtelen dönteni külso megerosítés nélkül. Illetve, ha már döntött, akkor is biztatásra vár. Arra, hogy a másik mondja ki, amit o titokban hallani szeretne. Problémáját úgy tálalja, hogy azt a hallgató a sajátjának érezze, és halogatás nélkül neki is lásson a megoldásának.

A Mérleg hihetetlen érzékenységgel találja ki az emberek gondolatait, érez rá mások szándékaira, gyenge pontjaira. E képességét szívesen használja annak érdekében, hogy a dolgok úgy alakuljanak, ahogyan o szeretné. Ám ezt oly kecsesen, tapintatosan és ügyesen teszi, hogy mindebbol mások jórészt az égvilágon semmit sem vesznek észre. Ezért is tartják a Mérleget született diplomatának.

A világ vágyik a harmóniára, a kellemesre, a szépre. A Mérleg típus önnön magát, viselkedését és külsejét formálja olyanná, hogy amerre jár, mosolygó arcokkal, elismero pillantásokkal találkozzék. Ezért aztán a Mérlegre nézni öröm, vele lenni élvezet. A pillanat töredéke alatt teremt kapcsolatokat, s órákon át képes szóval tartani, szórakoztatni bárkit. Kerüli a konfrontációt, a vitát. Irtózik a durva és eroszakos megoldásoktól. O a kompromisszumok mestere - igaz, ennek árát gyakran egy életen át fizeti .

A Mérleg alapvetoen szeretetre méltó, kellemes, szórakoztató, kiegyensúlyozottságot és derut sugárzó társas lény. S bár kituzött céljait nem téveszti szem elol, azokat mások szempontjainak figyelembevételével, mindenki érdekét szem elott tartva igyekszik elérni. Elbuvölo barát, ideális társ, munkahelyének is valóságos üdvöskéje.

A kiegyensúlyozatlan Mérleg tétovaságáról, döntésképtelenségérol és határozatlanságáról ismerszik meg. Ha bizonytalannak érzi magát, véget nem éro fecsegésbe kezd, konfliktusai elol pedig gyakran menekül kényszeres édességevésbe. Hiú, mint a Kis herceg Rózsája: akár órákat is elálldogál a fürdoszobatükre elott. Környezete türelmét leggyakrabban pontatlansága, rendetlensége, szétszórtsága, partnere turoképességét pedig véget nem éro flörtjei és manipulatív viselkedése teszik próbára.

Játszmák


Játszmákat akkor indítunk, ha célunkat - a nyílt kommunikációtól s a vele járó esetleges konfrontációtól tartva - fondorlatos és rejtett manõverek segítségével kívánjuk elérni. S mert a Mérleg semmitõl sem irtózik jobban, mint a konfliktustól, ezért gyakran nyúl a játszma eszközéhez.

Ennek legenyhébb fajtája - melyet akár idõtöltésnek is tekinthetnénk, ha leleplezése nem keltene bennünk kellemetlen érzéseket (ez ugyanis a játszmák ismérve) - a "Lúdanyó meséi". Ártatlan hazudozásokról van szó, a megtörténtek kiegészítésérõl és átszínezésérõl, amelynek célja nyilvánvalóan a figyelem és az érdeklõdés felkeltése. Ennek fûzött és bõrkötéses változata az "Ezeregyéjszaka meséi", melynek során a naiv hallgató elé csodálatos, elképesztõ és bizarr kalandok kerülnek a Mérleg tálalásában. A másikban csak nagy-nagy sokára üti fel fejét a zöldszemû gyanú, hogy mindvégig az orránál fogva vezették, s a szövevényes saga az elsõ betûtõl az utolsóig csupán a fantázia terméke. Ám aki ebben rút becsapást vagy aljas manipulációt sejdít, azt meg kell nyugtassam: e konfabuláció a Mérleg kényszeres manõvere csupán, amelyben (legalábbis õ úgy tekinti) mindenki egyenlõ mértékben megkapta azt, amire vágyott - mi egy izgalmas történetet, õ pedig a hõsnek kijáró csodálatot és elismerést.

A Mérleg alapvetõen társas lény, így a számára kényelmetlen vagy unalmas feladatok elvégzésébe bámulatos könnyedséggel von be másokat. Játszmaszinten ennek enyhébb formája az "Egyedül nem megy", kiteljesedettebb változata pedig a "Kõleves". Ez utóbbi arra a mesére utal, amikor egy vándor úgy fõz egy darab kõbõl levest a falu szeme láttára, hogy folyvást ezt-azt, ízesítés címén, belerakat a fazékba. Végül a pompás levesért, amelyet mások fõztek, mindenki neki hálás, mindenki õt ünnepli.

Az asztrológiai jegyek közül a Mérleg rendelkezik a legtöbb párkapcsolati játszmával. Már kapcsolatainak kezelése is gazdag játszmaelemekben. Ezek összefoglaló neve: "Varródoboz". Ugyanis mint egy varróskatulyában, amelyben egy idõ után fonal, zsinór és cérna áttekinthetetlenül és reménytelenül összegubancolódik, úgy lesznek a Mérleg környezetében követhetetlenek, átláthatatlanok és kibogozhatatlanok a kapcsolati szálak. Mert a díszes kis dobozból csupán egyvalami hiányzik: az olló. Így hát a Mérleg életében minden kötés és kapcsolat vég nélkül fenntartható és fenntartandó, akár párhuzamosan és többszörösen is, egészen az átláthatatlan összeszövöttség állapotáig, amelyet (megfelelõ eszköz híján) elvágni, kibogozni nem tud - vagyis képtelen bármiféle szakításra. Az is igaz, hogy a kapcsolatok szövevényében rekedt partnerek sem veszik elõ szabadulásuk érdekében a kisollót, ugyanis e terhes kötés még mindig ezerszer édesebb számukra, mint a elválás keserû gyötrelme ("Mézesmadzag").

Kapcsolati játszma még a "Lovagi torna", amelyhez általában két, egyformán esélyes udvarló szükséges. A játszma bevezetõjeként a Mérleg leány ártatlan õzgidatekintettel tudatja mindkettõjükkel, hogy képtelen közöttük dönteni. A férfiak nyomban kardot rántanak, s vég nélküli viaskodásba kezdenek, hogy bebizonyosodjék, ki közülük az Egyedül Méltó és Érdemes. A várkisasszony általában az ablakából nézi a küzdelmet, s a nemes lovagok olyannyira el vannak foglalva azzal, hogy nemes fõtartással osszanak ütést és védjenek ki vágást, hogy észre sem veszik, mikor a leányszoba árnyékos hátterében már új szereplõ, egy hetyke bajszú sziluett pomádézza haját a fésülködõ tükör elõtt.

Õszintébb, bár semmivel sem kíméletesebb játszma a "Csiki-csuki". Ebben a Mérleg elõször emelkedõ hangsúllyal "igent" mond (bárkinek bármire), ám kisvártatva ereszkedõ hangsúllyal hozzáteszi: " .de mégsem". A másik fél erre megzavarodik, elõször magyarázatot vár, azután úgy gondolja, talán nem tett meg mindent az adott ügy érdekében, s elhatározza, ezúttal belead apait-anyait. A Mérleg ennek láttán meghatódik, megbillen, s megint így szól: "Igen." - csakhogy ismét emelkedõ hangsúllyal (a folytatás kitalálható).

A Mérleg által preferált kapcsolati játszmák a "Várószoba" sorskönyvben összegzõdnek. Ebben a Mérleg képtelen akár "igent" akár "nemet" mondani rajongóinak (lásd: "Lovagi torna" vagy "Csiki-csuki") - míg ezek, türelmük és vérmérsékletük szerint csak ülnek a lelki várószobában, egyre csak ülnek, s csüggedõ reménnyel arra várnak, hogy az ajtó egyszer mégiscsak kinyílik, és szólítják õket.

Nem állíthatjuk, hogy a Mérleg elõbb-utóbb nem válik maga is áldozatává a játszmáinak (mert ugye addig jár a korsó a kútra.), ám az szinte hihetetlen, hogy vesztes helyzetét hogyan képes azon nyomban egy újabb játszma kiindulópontjává tenni. Ez a "Sárba tiport igazgyöngy", melyben a kedves és szelíd Mérleg a zord és rideg körülmények, valamint a durva és szívtelen emberek áldozataként tekintget körbe a (természetesen tüstént a helyszínen termõ) Megmentõt keresve. S bár a régi nagy gubanc a sárban hever, íme, itt egy tiszta, naiv tekintetû ember, aki készséggel áll neki hõsünkkel új fonalat gombolyítani.

Sorskönyv


A Mérleg gyõztes típusú élet-forgatókönyveinek vázát a népszerûség és a személyes sikerek alkotják. Ezek a mindenki által ismert "Médiasztár", "Topmodell", "Popcsillag", "Az iroda kedvence" és az "Engem mindenki szeret" sorskönyvek.

A vesztes típusú Mérleg forgatókönyvek elsõsorban kapcsolati játszmákra épülnek. A "Cukormáz" azt az utólag elhamarkodottnak tartott döntést vonja be, amelynek következményeképp a Mérleg (akarata ellenére) mégiscsak feketén-fehéren felvállal egy párkapcsolatot. Márpedig amire õ igent mond, az csak a legnagyszerûbb társulás lehet - ott nem üthet tanyát gond, feszültség vagy probléma (lásd "Ezeregyéjszaka" vagy "Lúdanyó meséi"). Az ilyesmit hallgatva az ember elõször csak kékül-sárgul az irigységtõl, míg véletlenül meg nem kaparja a cukormázat - ám ami akkor elõbukkan, az gyakran több, mint zavarba ejtõ.

Ehhez igen hasonló a nem-gyõztes típusú "Rivaldafény" nevû sorskönyv, melynek tulajdonosa úgy éli az életét, mintha folyvást szerepet játszana egy színpadon valamely láthatatlan, ám folyvást jelen lévõ közönség elvárása szerint. A Mérleg e szerepnek tökéletesen meg is felel, éppen csak õszinteségével, spontaneitásával és boldogságával fizet érte.

Karma horoszkóp


Gyakran érzed magad áldozatnak, mártírnak? Nos, ilyenkor a karmád teljesíted. Az sem kizárt, hogy a párkapcsolatod azért nem boldog, mert társad visszahúz, gátol. Vagy csak ez az érzésed. Elõzõ életedben hiányzott belõled minden alázat, meglehetõsen önzõ voltál.

Hindu horoszkóp


Indiában a te csillagképed nagy tiszteletnek örvend. Úgy tartják, a Thula mindig kiemelkedik a tömegbõl, sohasem átlagos. Olyan lény, aki határozottan halad a célja felé, intelligenciájával mindent megold. Mindig nemes ügyért szállsz harcba, céljaid nem hétköznapiak.

Nyugati horoszkóp


Kedves, mosolygós, közvetlen, barátságos, figyelmes, alkalmazkodó. Egyensúlyra, harmóniára törekvõ.
Jó ízlésû, vonzó, elegáns megjelenésû, rendszerint szimpátiát ébreszt. Békeszeretõ, zavarja a vita, a veszekedés, az erõszak.
Jó diplomáciai érzékkel rendelkezik. Szeret szerepelni, gyakran mûvészi képességekkel, hajlamokkal megáldott ember. Fontos számára a társ az élet minden területén, a társasági élet, az emberi kapcsolatok. Sokat ad a megjelenésére, a környezetére. Rossz esetben kiegyensúlyozatlan, határozatlan, bizonytalan, felszínes, ingatag, befolyásolható, megbízhatatlan, lusta, tisztességtelen, önimádó, feltûnést keltõ, kicsapongó.[/size]Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact