OROSZLÁN - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
OROSZLÁN
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


Az Oroszlán bátran állíthatja: "Az ero velem van " . Mert az ero, ha ekkora, mindig tiszteletet parancsol. Ezért aztán övé a vitathatatlan felsobbség és elsobbség. Ha megszólal, mindenki rá figyel, ha valamirol elmondja véleményét, annak jelentosége van és súlya.

Az Oroszlán magabiztos és öntudatos. A háta egyenes, a tekintete nyílt. Az iskolai színdarabban már hétévesen rá osztják a király vagy a királyno szerepét. Az osztályban is valóságos udvartartás veszi körül. Bámulatos, hogy szeszélyes parancsait mások mily nagy buzgalommal teljesítik. Még a tanárok is az o kedvét keresik. Szülei hamar rájönnek, erovel nála semmit el nem érnek. Tudja, mit akar, s ebbe az akaratba mások bicskája rendre beletörik. O lesz késobb a diáktanács vezetoje, s ha nem cégalapítással kezdi felnott életét, akkor munkahelyén ajánlanak neki (másokat jóval megelozve) váratlan elorelépést, kiemelt pozíciót.

Az Oroszlán tiszteli a tekintélyt, de saját magának is tekintélyt követel. Nyugodt, méltóságteljes, és nem könnyu kihozni a sodrából. Amikor felboszítik és ordítani kezd, mindenki rémülten kushad. Mert az Oroszlán ritkán ordít, de akkor nagyot. Méltóságán alulinak tartja a civódást, az áskálódást és a hazudozást. A gyengékkel méltányos, a rászorulókkal bokezu. Magát is gyakran lepi meg különleges minoségu, értékálló tárgyakkal. Szereti a fejedelmi pompát, a méltó külsoségeket. Kedvenc színe az arany. Amikor ad, lefegyverzoen nagyvonalú, amikor kér, ott nincs helye ellenvetésnek. Ha elsobbségét elismerik, jól érzi magát. Ha nem, ellenfelével rivalizálásba kezd, s addig nem nyugszik, amíg azt megadásra nem kényszeríti.

Az Oroszlán sugárzó személyiség. Melegség és nyugalom árad belole. Szeretetében lenni annyi, mint biztonságban lenni. Oszintesége és hitelessége szolgál szavai és tettei aranyfedezetéül. Ha máskor nem is, de mikor gyereke születik, mindenképpen önmagára talál. Férfiként pátriárka, noként anyatigris. Szüloi szerepét mindenek fölé helyezi.

Sajnálatos módon az élet nem kínál annyi vezeto pozíciót, ahányan arra igényt formálnak. Így aztán sok Oroszlán csak ül, s magától értetodo természetességgel vár arra, hogy mások tartsák el, mások szolgálják ki, mások rendezzék el a dolgait. Amikor ez nem teljesül, ingerült lesz és méltatlankodni kezd. A többiek kényelmes és lusta embernek tartják, aki arra vár, hogy a szájába repüljön a sült galamb. O viszont a madárfogást és -sütést mélyen méltóságán alulinak tartja ("Csak nem fogok hitvány galambok után futkosni - én ?").

Az Oroszlán alapjaiban öntudatos, bátor és magabiztos karakter. Környezete gondolkodás nélkül osztja rá a vezeto szerepét, amelyet méltányosan, igazságosan és határozottan játszik el. Energiatartalékai szinte kifogyhatatlanok, munkabírása bámulatos, nem fél dönteni és a döntéseiért felelosséget vállalni. Társának biztos támasza, családi, baráti körének erot sugárzó középpontja.

A benne élo személyiségerok diszharmóniája esetén elotérbe kerülhetnek karakterének szélsoséges vonásai: önzése, hatalomvágya, hiúsága. Ha fonöki székben ül, despotikus hajlama, ingerlékenysége és ellentmondást nem turo parancsai teszik pokollá beosztottai életét.

Játszmák


Mikor az Oroszlánt nem veszi körül szokásos udvartartása, s egy hozzá hasonlóan erõs egyéniséggel találja szemben magát, legtöbbször kezdetét veszi a rejtett vagy nyílt hatalmi harc (más szóval a "Szarvasbõgés" játszma). Családon belül ennek leginkább a "Végszó" változata dívik, melynek fõhõse az Oroszlán gyerek vagy házastárs, ellenfele pedig a hasonlóképpen dominanciára törekvõ (gyakran szintén Oroszlán) szülõ vagy hitves. A játékban az gyõz, aki a vitában az utolsó szót kimondja.

Még az egymást elismerõ, méltányló társak esetében is vissza-visszatér a "Macska farka" játszma. Ennek során az Oroszlán pici, szinte szóra sem érdemes akciókkal teszi próbára a másik türelmét olyanformán, mint amikor kedvenc cicánk készakarva úgy ül le, hogy a farka útban legyen, vagy úgy sétál el mellettünk a szék karfáján, hogy mintegy véletlenül megcsiklandozza orrunkat a farka hegyével. Aki e bosszúságot a másik szemére lobbantja, csodálkozó vagy neheztelõ pillantásokkal találkozik: "Nahát, hogyan képes valaki ebbõl ekkora ügyet csinálni ?" E játszma gyökere ismét csak az ingeréhség. Az Oroszlán elemi karaktere szerint tûz energiára vágyik, amit emberi szinten egy jóízû veszekedés hevébõl tud a legegyszerûbben kinyerni. Igaz, maga ritkán torzsalkodik, mert azt méltóságán alulinak tartja, ám a vele kiabálókat a szája szegletében bujkáló, némileg árulkodó mosollyal hallgatja.

Sorskönyv


Azok a nõk, akikben Oroszlán energia dominál, az "Elza, a vadon szülötte" sorskönyv letéteményesei. (Joy Adamson idézett könyvének eredeti címe még beszédesebb: Szabadnak született .) Az Oroszlán nõnek élethosszig tartó - pszichológiai értelemben vett - lerendezetlen tartozása van az apjával szemben. Ezért aztán rivalizálásba kezd minden útjába kerülõ férfival, de különösképpen azzal, akivel egy fedél alatt él. Ez a gyökere a "Szkander" sorskönyvi játszmának, melynek során a nõ a mások által nagyra tartott élettársat, férjet igyekszik leszorítani (kiborítani, megalázni, összetörni). E küzdelemben leghatásosabb fegyvere a szex - s a bevallott hûtlenség vagy frigiditás még a legnagyobb állóképességû férfit is elõbb-utóbb a padlóra küldi.

Az Oroszlán általában nem harcol, hanem háborút visel. Büszkeségéhez és méltóságteljes elzárkózásához nem is illik a viaskodás. Hadjáratai azonban gyakran állóháborúvá dermednek: ilyenkor veszi kezdetét a végeérhetetlen "30 éves háború" sorskönyv. Ennek betûi szerint élnek házastársak egy fedél alatt akár évtizedeken át külön életet, látszólag a család egységét vagy a gyerekek nyugalmát õrizve, valójában pedig csupán arra várva, hogy mikor roppan össze a másik, és emeli fel végre a fehér zászlót.

A fenti játszmák sorskönyvi hátterét vizsgálva elgondolkodtató az állatvilágbeli párhuzam: az oroszlán nõstény egyedül neveli kölykeit, a hím még csak a közelükbe sem jöhet. Úgy tûnik, az emberi Oroszlán-játszmák kimenetele is e felé az állapot felé tart. Az Oroszlán nõ végsõ soron azt bizonyítja: nincs szüksége férfira, õ egyedül is megállja helyét az élet viharában. S a gyermek nevelését - az "Anyatigris" sorskönyvnek megfelelõen - pedig senki, de senki nem ragadhatja ki a karmai közül. E minta az Oroszlán Napú nõknél nyíltan, az Oroszlán Aszcendensûeknél részben vagy egészében rejtetten, más manõverekkel álcázottan érvényesül. Utóbbi az úgynevezett "Báránybõr" játszma, amely igen hasonlít a Kos menyecskék "Trójai faló" stratégiájához.

Szintén nõi sorskönyv a "Perzsa macska", melynek tulajdonosa magától értetõdõ természetességgel veszi tudomásul, hogy mások õt eltartják, kiszolgálják, kényeztetik. Úgy tekinti, ritka és nemes fajtája okán ez alanyi jogon jár neki - mi több, környezete nem lehet eléggé hálás azért, hogy ezt tõlük egyáltalán elfogadja.

Mindkét nembeli Oroszlánra jellemzõ a "Cápabõr cipõ" (vagy: "Royal flös") elnevezésû nyertes típusú sorskönyv. Ennek célja az e karakter számára nélkülözhetetlen pozicionális, környezeti és tárgyi rekvizitumok megteremtése. Ide tartozik néhány igazgatótanácsi tagság, párnázott fõnöki ajtó és bivalybõr fotel, mélybordó Jaguár vagy Lincoln Continental, s természetesen luxusház a villanegyedben, oszlopos tornáccal, empire stílusban berendezve, fûtött medencével és jacuzzival. E sorskönyv tulajdonosait már öltözetük is kiemeli az átlagos halandók tömegébõl: méregdrága öltönyt vagy kosztümöt viselnek, ékszereik és karórájuk kizárólag arany, esetenként diszkrét brill berakással. Ehhez (nõknél) kígyóbõr, (férfiaknál) krokodil- vagy cápabõr cipõ dukál, hernyóselyem zoknival vagy harisnyával. S mivel e program beteljesítéséhez az Isten pénze sem elég, a célhoz vezetõ stratégiák gyakran torkollanak a (XX. és XXI. században kifejezetten divatos) "Keresztapa" típusú sorskönyvbe.

Karma horoszkóp


A legnagyobb gondot a társkeresés jelenti számodra. Néha úgy érzed, hogy összeesküdött a világ ellened, senki sem áll az oldaladon, illetve a pártodon, csak önmagadra számíthatsz. Higgy benne, hogy egyedül is boldogulsz, és nagyszerû dolgokra leszel képes!

Hindu horoszkóp


Igazi vezetõnek ismernek el Indiában is. Akaratos és állandóan harcra kész lényedhez közel állnak a forradalmak, újítások. Kívülrõl úgy tûnik, mintha mindig álomképet kergetnél, ám csodálnak, mert mindegyik valóra válik.

Nyugati horoszkóp


Vezetésre, szervezésre, irányításra termett. Magabiztos, határozott, szilárd, büszke, öntudatos, kezdeményezõ, kreatív.
Nagyvonalú, önzetlen, igazságszeretõ. Szereti a luxust, a szép, elegáns dolgokat, és azt, ha felnéznek rá.
Szívesen reprezentál. Indulatos, könnyen dühbe gurul, de ritkán rosszindulatú. Tudja élvezni az élet örömeit, játékos, bohém is tud lenni. Önérzetes, a mások igazáért is kiáll. Gyermekszeretõ, bár nem túl termékeny. Rossz esetben lobbanékony, hiú, uralkodni vágyó, hatalmaskodó, ellentmondást nem tõri, elbizakodott, önelégült, erõszakos, tolakodó.
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact