RÁK - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
RÁK
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


A Rák a legsebezhetobb karakter. Elég egy durva szó, egy rossz hangsúly, egy meggondolatlan fricska, s o, miként egy csiga, szarvait behúzza, és valósággal eltunik a világ szeme elol. Keménnyé, rideggé, megközelíthetetlenné válik. Láthatatlan lelki csigaháza páncélként veszi körül.

Kevés embert enged közel magához, ám azok szinte korlátlanul (ki )használhatják határtalan segítokészségét, gondoskodó hajlamát. A Rák számára a világ kétfelé oszlik: a körön kívülre és a körön belülre. A körön belül vannak azok, akikhez érzelmileg kötodik, akiktol nem kell tartania, akik rászorulnak vagy akikre rászorul. A körön kívül helyezkedik el mindenki más, aki ismeretlen, aki gyanús, akinek a szándékai nem tiszták és aki neki csalódást vagy fájdalmat okozhat.

A belül dédelgetett sérelmek, fájdalmak teszik a Rákot hajlamossá az önsajnálatra, s arra való képtelensége, hogy segítséget kérjen, a nyafogásra és a duzzogásra. Kedvenc szava a negatív értelemben használt "úgyis" és "úgysem". Lelkében folyvást két bizonytalan körvonalú árny bolyong: a buntudat és a szégyen kísértete. Problémái megfogalmazhatatlan, alaktalan magmaként forognak, fortyognak benne, s tökéletesen letisztult megoldásuk is hirtelen-váratlanul bukkan fel a zavaros mélységekbol, mint Boticelli fésuskagylón álló Vénusza.

Számára a legmegnyugtatóbb hely az otthona, a családi kör. A Rák itt pompásan érzi magát. Szívesen béleli ki lakását olyan tárgyakkal, amelyekbol a múlt levendulaillata árad. Amennyiben körülményei nem alkalmasak otthonteremtésre, a biztonsági zóna határát saját maga köré is megrajzolhatja. Ilyenkor valami megközelíthetetlen titokzatosság, fájdalmas zárkózottság lengi körül, s ember legyen a talpán, aki e varázst képes megtörni. Egészen más módja az önvédelmének, amikor páratlan humorérzéket fejleszt ki magában. A lényeg ezúttal is az, hogy senki ne szegezhesse neki a kérdést: " Na de komolyan - meséld már el, tényleg mi van veled?"

A külvilágban a Rák csak hallgat és nyel. Nyeli a keseruséget, az indulatot, a jogos panaszt, a sérelmeket - egy ideig. Aztán, mikor már csordultig telt a pohár, az egészet egy váratlan, hisztérikus, töros-zúzós rohammal egy közelálló nyakába zúdítja. Nyersesége, brutalitása ilyenkor a Cro Magnon-i osöket idézi. Szegény áldozat - szülo, házastárs, gyerek - legtöbbször teljesen vétlen mindabban, aminek ilyenkor a levét issza. E kiborulás után a Rák végtelen megkönnyebbülést (és titkos, mardosó önvádat) érez - nem úgy a másik, aki kénytelen újraértelmezni a szelíd és visszafogott Rákról alkotott képét.

A Rák pozitív esetben nem rejti el melegséget sugárzó, gondoskodó, segítokész énjét. Társának, barátainak mindig készséges támasza, vigasza. Hozzá mindig mindenki haza érkezik. Otthonában forró teát, de még az utcán, futólag is legalább egy meleg pillantást kap tole az ember.

Sok fejfájást okoz azonban környezetének, ha negatív tulajdonságai kerülnek elotérbe: indokolatlan féltékenysége, túlérzékeny sértodékenysége és végletes zárkózottsága. Gyámoltalansága, önállótlansága is szélsoséges formákat ölthet. A legjobbat akkor tesszük, ha nem feszegetjük a Rák titkait, s nem tartjuk ot érzelmi bizonytalanságban.

Játszmák


A legismertebb Rák játszma az "Ó, én szegény", amelyrõl könyvespolcnyi irodalom szól, ugyanis ez képezi alapját az érzelmi zsarolás szinte valamennyi válfajának. Ennek sajátos változata a "Mimóza", amelyben a Rák lépten-nyomon könnybe lábadó szeme jelzi, milyen otromba és közönyös is vele szemben a külvilág. Ha megkérded, mi baja, azt feleli: "semmi", s ettõl fogva kedvedre találgathatod, mivel is járhatnál leginkább a kedvébe. Egy idõ után észreveszed, már mással sem foglalkozol, csak azzal, hogyan adhatnál neki több figyelmet és törõdést. A Rák ily módon vonja lépésrõl lépésre totális kontrollja alá a környezetét. E helyzetben ugyanis (mivel a Rák begubózása ellehetetleníti a kommunikációt) nem adódik lehetõség semmiféle kompromisszumra.

A Drámaháromszögben leírt "Mentsetek meg" játszma Sárkánya a mindennapokban a Zord Szülõi Ház, a Zsarnok Társ vagy a Méltatlan Körülmények álarcában jelentkezik.

Említésre érdemes még a "Madárfióka" játszma . Ebben a Rák leány a magatehetetlen fióka szerepében elvárja, hogy egy férfi építsen neki fészket, bélelje ki pihe-puha tollakkal, etesse-itassa, dédelgesse mindaddig, míg a végén jól belé nem csíp, és könnyes szemmel a fejére nem olvassa: õ tehet róla, hogy nem tanult meg repülni. E jelenet általában egybeesik az ügyeletes Megmentõ felbukkanásával, aki vagy (harminc alatt) romantikus Harley Davidsonján, vagy (ötven fölött) keleti tárgyakkal telezsúfolt házában kínál új és szabad életet a szökevénynek. A románc azonban hamar véget ér, ugyanis kiderül, a felkínált szabadság csupán illúzió, a Megmentõ pedig kõszívû, így a leány csöbörbõl vödörbe esett, s most kétségbeesetten kéri újbóli bebocsáttatását az elhagyott fészekbe. Ezek után mindössze annyi változik, hogy mivel e kaland igazolást ad neki az önsajnálatra és a végeérhetetlen duzzogásra, azon nyomban lefelé görbül a szája, valahányszor egy chopper berregése vagy egy szitár pengése üti meg a fülét.

Sorskönyv


A Rák az élet-forgatókönyvét - alapvetõ attitûdjébõl adódóan - leginkább vesztes típusúra írja. Kivételt képeznek ez alól a "Családi kocsi" és a "Mátriárka" sorskönyvek. Az elsõben a frissen házasult pár Rák tagja vesz (vagy rábeszéli hitvesét, hogy vegyen) egy hatalmas, egyterû limuzint, hogy "majd elférjen benne a család". És valóban, a házaspár addig meg nem áll, amíg zsivajgó gyermekekkel meg nem tölti az azóta már sátras utánfutóval is kibõvített családi jármûvet. E sorskönyv otthonmaradós változata a "Mátriárka". Ez olyan Rák nõkre íródott, akik nem szívesen távolodnak el a saját házuk küszöbétõl, ezért elsõsorban a konyhából és a veteményes kertbõl kívánják irányítani a családjuk életét.

Vesztes típusúnak tekinthetõ a "Mama szoknyája" , amelyben a Rák szülött sehogyan sem képes megválni anyuska reggeli sajtos omlettjétõl és apuska esti sportösszefoglalóitól. Mivel azonban e forgatókönyvben az összes szereplõ alapjában véve elégedett, és azt is kapja, amit kíván, ezért csupán akkor tekinthetõ e változat vesztesnek, ha korábban a fõszereplõ a fent vázoltaknál nagyobb ívû magánéleti terveket szövögetett.

Vitán felül vesztes típusúak azonban a "Mártír" illetve a "Család mártírja" sorskönyvek. S bár ezek tartalma egyénenként igen változó, a lényegükrõl címük gyakorlatilag mindent elmond. Az utóbbi forgatókönyv szélsõséges (ám korántsem ritka) változata a "Belsõ számûzetés", amelynek felvezetõ, törõs-zúzós játszmáit követõen a (leginkább férfi) Rák fõhõs kiközösített és megvetett Robinsonként pergeti élete napjait saját otthonának falai között.

A "Panaszfal" sorskönyv kivitelezéséhez ezzel szemben igazi magányra valamint teljes anyagi és egészségügyi csõdre van szükség. Amikor ez - nem csekély erõfeszítések árán - végre bekövetkezik, már semmi nem állíthatja meg a panaszáradatot, amelyet a Rák ezután boldognak-boldogtalannak kéretlenül a nyakába zúdít.

Karma horoszkóp


Energiáid elsõsorban családodra, szeretteidre kell fordítanod, ugyanakkor meg kellene találnod az egészséges arányokat a hivatásod és magánéleted között. Ez okozza a legnagyobb gondot, mivel elõzõ életedben a sikerért, a dicsõségért az érzelmeket is feláldoztad.

Hindu horoszkóp


Érzékeny lélek vagy. A hozzád közeledõket gyanakvással fogadod, de akit közel engedsz magadhoz, attól védelmet vársz el. Érzelmes ember vagy, nagyra értékeled az érzéseket, megértésre és szeretetre vágysz, szereted a kedveskedést, a hízelgést. Ettõl gyámoltalannak, félénknek tûnsz, pedig sokszor te irányítod a környezetedet, és nem hátrálsz meg az akadályok láttán.

Nyugati horoszkóp


A legnõiesebb jegy. Érzelmes, romantikus, óvó, gondoskodó, befogadó, alkalmazkodó, ragaszkodó.
Óvatos, intuitív, érzékeny, sérülékeny, változékony.
Fantáziadús, jó színész, elõadó. Látszólag gyenge, valójában igen céltudatos, mindent elér, amit igazán fontosnak tart. Család- és otthon-centrikus, elsõsorban itt gyakorolja vezetõ szerepét. Fontos számára a múlt, emlékeket, tárgyakat gyûjt. Rossz esetben az érzelmei vezérlik, gyanakvó, túl érzékeny, sértõdékeny, szeszélyes féltékeny, kisajátító, befolyásolható. Hajlamos levertségre, visszahúzódásra, mogorvaságra.Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact