IKREK - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
IKREK
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


Ha madár volna, ágról ágra szállna, ha eldobott kavics, a víz színén kacsázna. Számára csupán egy a fontos: nem leragadni, nem mélyre merülni.

Az Ikreket mágnesként vonzza az, amirol még nem tud, amit még nem ismer. O az a kíváncsi, aki soha nem öregszik. Vékony, mozgékony és örökké húszéves. Mindenrol, de tényleg mindenrol tudnia kell. Vele élvezet a csevegés, élmény a pletykálkodás. Nem sokáig tud egy helyben ülni és egyetlen dologra koncentrálni. Így, mikor mulatságos történetbe fogsz, felvillanyozod, ám ha lelki problémáiddal traktálod, ásítozni kezd. A nevében található többes szám az életében is megmutatkozik: két diploma, két szakma, két munkahely, ( s már aki teheti) két autó, két szereto. Az ikerszavak is igen találóan jellemzik: jár-kel, lót-fut, tesz-vesz, izeg-mozog, locsog-fecseg. Felhangolt állapota erejét hamar felemészti, egyik pillanatról a másikra szinte letargiába esik. Ilyenkor csak ül, kiüresedett szemmel néz maga elé, és értetlenül hallgatja az aggódó kérdéseket: "Mi történt? Mitol lett rossz kedved?"

Az Ikrek életfilozófiája Karinthyé: laza lelki tartás. Semmit sem vesz túl komolyan. Nézopontja eredendoen kettos - minden igazságnak látja a fonákját, minden megállapításnak az ellenkezojét. Nem is érti, hogyan kötelezheti el magát valaki egyetlen eszme, egyetlen ügy, egyetlen ember mellett. Ezért aztán ha kategorikus kijelentést hall, kényszeresen ellentmond. O az örök kételkedo, a Hitetlen Tamás.

Gondolatai képesek egyszerre több sínen is futni. Egy idoben néz tévét, hallgat rádiót, ír levelet - s közben telefonon cseveg. Az esze vág, mint a borotva. Mindenrol tud (egy kicsit), mindenhez ért (egy kicsit), ám sokoldalúsága így is bámulatra méltó. Mindig valahonnan jön, mindig valahová siet és mindig késésben van.

Kíváncsisága egy gyermeké. Sohasem rest új dolgokat tanulni. Stílusa könnyed, s ha tollat vesz a kezébe, az szinte magától szaladni kezd a papíron. Imád adni-venni, kereskedni, közvetíteni, utazgatni, tudósítani. A mai kor embere. Olyan partner mellett, aki a kapcsolatot kalitkának tekinti, boldogtalan, ám ha hagyják szabadon repdesni, szívesen visszatér a fészekbe. A huséget egyedi módon értelmezi. A szavakkal bámulatosan zsonglorködik, bárkit bármirol meggyoz. Ha elvei ellenére tesz valamit, az nála nem következetlenség, hanem a körülményekhez való alkalmazkodás. Könnyedsége könnyuségnek, súlytalanságnak tunik, s ettol az Ikrek éppúgy szenved, mint a környezete. Ha nem nézik levegonek, ha nem veszik könnyedén, az sokat segít abban, hogy saját súlypontját megtalálja.

Az Ikrek intelligens, rugalmas, szellemileg nyitott típus. Gyors felfogóképessége, éles esze pótolhatatlan munkatárssá teszi elsosorban olyan helyzetekben, ahol a kapcsolattartásé, a rögtönzésé a foszerep. Társként valósággal "ablak a világra". Sokirányú érdeklodése, muveltsége, könnyed közlékenysége szinte kizárja, hogy a családi asztal köré kínos csend telepedjék.

Negatív esetben a fenti jó benyomást szétszórtsága, felületessége, megbízhatatlansága írja felül. Eufórikus, túlpörgetett állapotaiból gyakran zuhan hosszan tartó depresszióba. Az elvarratlan szálak, a megoldatlan problémák egyre csak halmozódnak körülötte. Társának, munkatársainak turoképességét legtöbbször pontatlansága, megbízhatatlansága, folytonos ellentmondási kényszere teszi próbára.

Játszmák


Közülük legismertebb az Eric Berne által részletesen ismertetett "Igen, de." elnevezésû, leginkább egy pingpongmeccsre emlékeztetõ játszma. Ennek során az Ikrek találomra felvet egy problémát, amire a másik egy megoldási javaslattal válaszol. Ezt az Ikrek egy ellenvetéssel üti vissza ("Igen, de."), mire az asztal túloldaláról új javaslat érkezik, amit az Ikrek ismét csak cselesen hárít. A (tetszõlegesen hosszú) menet végén a játszmába bevont fél egyszer csak kifogy az ötletekbõl és tanácstalanul széttárja a kezét. Az Ikrek, aki erre a pillanatra várt, diadalmasan leüti a labdát: " Na ugye, hogy te sem tudsz rajtam segíteni!" Egy-null.

Gyakori Ikrek játszma az Aesopus fabuláiból jól ismert "Tücsök és Hangya" történet. Ennek csattanója csupán annyiban tér el a mesétõl, hogy ezúttal a Hangyának mégiscsak megesik a szíve a szegény, tehetséges, bohém mûvészen. S mivel az Ikrek Tücsök is eleve erre játszik, ezért egyetlen percig sem kell aggódnunk, mi lesz vele a hideg téli hónapokban. E játszmában a Hangya nyeresége az, hogy a Megmentõ szerepében tetszeleghet, és hogy mindenki másnál hangosabban zokoghat a Tücsök temetésén (leginkább arra a tetemes adósságra gondolva, amit a szegény megboldogult kifizetetlenül vitt magával a sírba).

A fentiek mellett még három Ikrek játszma érdemel említést. Az elsõ a "Hoppon maradt nyenyere". Itt hõsünk lelkesen felbuzdít másokat, hogy hozzá csatlakozva valami pompás, nagyszerû dologban vegyenek részt: mondjuk menjenek el vele kirándulni. A feltüzelt barátok - a közben beköszöntött rossz idõ dacára - már hajnali fél hatkor ott állnak a pályaudvar elõtt, ám az Ikreknek se híre, se hamva. Két óra várakozás után, mikor már az utolsó vonat is elment, végre sikerül õt telefonon elérni. Álmos hangjában õszinte döbbenet és értetlenség: "Csak nem gondoltátok, hogy ilyen idõben .? Nahát, nem hittem volna, hogy ennyire odavagytok egy kis kirándulásért! " A hoppon maradt, bõrig ázott társaság egymásra néz, és megállapítja, barátjuknak teljesen igaza van - épp csak azt nem értik, miért is érzik magukat ilyen elképesztõen nyomorultul és megalázva.

Ezzel némileg rokon a "Kámfor" nevû játszma. Ennek során az Ikrek egy hozzá közel álló embert belevon valamely kockázatos üzleti vállalkozásba azzal, hogy minden rendben lesz, de ha mégsem, akkor ott van õ (illetve az ügyvédje, nagybátyja vagy zseniális adótanácsadója), s meglásd, a dolog ripsz-ropsz megoldódik. És mikor aztán törvényszerûen beüt a ménkû, az Ikrek úgy eltûnik, mint a kámfor. Így hát az, aki a játszma horgát bekapta, egyedül szembesül a következményekkel, s kénytelen maga vállalni a teljes anyagi és erkölcsi felelõsséget.

Az Ikrek ingeréhsége és mélységiszonya magyarázza az oly gyakori "Viszketõpor" nevû játszmát. Itt a gyanútlan szemlélõ csak azt tapasztalja, hogy az Ikrek irritálóvá, sõt, idõnként kifejezetten idegesítõvé teszi magát - igaz, jó érzékkel épp csak annyira, hogy el ne érje a "rászólási küszöböt". Sorsdöntõ megbeszéléseken például firkálni kezd vagy az asztalt kapargatja, esetleg szétesik kezében a golyóstoll, amit azután megpróbál a darabjaiból összerakni (ezt a manõvert különösen kedveli, mert a makrancos rugóval valóságos ötletparádé rögtönözhetõ).

Eszköz híján tehet szurka-piszka megjegyzéseket, amelyek ugyan sohasem bántók, de arra éppen alkalmasak, hogy kissé kizökkentsék vagy zavarba hozzák a másik felet. Az Ikrek el is éri a célját: egy idõ után már senki sem ül le vele "komolyan beszélni", s nem is hoz szóba többé olyan témát, amely tõle túlzott figyelmet, vagy - uram bocsá' - koncentrált elmélyülést igényelne.

Sorskönyv


Az asztrológiai jegykarakterek közül a levegõs triász (Ikrek, Mérleg, Vízöntõ) hordja a legbeszédesebb trikófeliratokat. Közülük is élen jár az Ikrek, akinek pólóján ez díszlik: "Minden dolognak két vége van - én a könnyebbiket fogom meg." Vagy esetleg ez a páratlanul tömör és lényeglátó gyöngyszem: " A vitamin a héjában van."

Az Ikrek gyermek jelszava: "Utálom, ami hosszú és unalmas." Márpedig mindaz, ami a "komoly és felnõtt" világ része, annak mondható. Hosszú és unalmas a családi ebéd, az óvodai csendes pihenõ, a lefekvés elõtti rendrakás és Károly bácsi esti meséje.

Így aztán a kis Ikrek olyan életet álmodik magának, ahol senki nem szólhat bele a dolgába, vagy ha mégis, akkor õ nyomban odébbállhat. Ebbõl formálódik azután a "Gyerekszoba" vagy "Disneyland" elnevezésû sorskönyv, amelyhez olyan miliõ, munkahely és (gyakran idõsebb) társ dukál, amely/aki megadja az Ikrek felnõttnek a hajdani rövidre szabott gyermekkor korlátlan meghosszabbítását. Így aztán a taxisok, az autókereskedõk, a számítógépes játékfejlesztõk és a playboyok éppúgy ezen a sorskönyvön osztoznak, mint az a gyermeklelkû popsztár, aki a házát körülvevõ birtokra - saját szórakozására - egy teljes vidámparkot építtetett.

Hasonló indíttatású a "Tengeri szellõ" életprogram is, amely tulajdonosától nem kíván egyebet, mint hogy könnyedén lengjen át az életen, nem hagyva több nyomot maga után, mint egy langyos, sós fuvallat. Az "Enyém a világ" sorskönyv gazdája sem uralkodni jött, hanem a lépten-nyomon kínálkozó lehetõségeket kihasználni (az Ikrek ifjak fõként ezzel az élet-forgatókönyvvel a hónuk alatt választják az üzleti pályát).

Kifejezetten komor felhangokkal bír azonban az "Ahasvérus" elnevezésû (vesztes típusú) Ikrek sorskönyv, amelynek gazdája, miként a névadó Bolygó Hollandus, csak megy, megy, és sehol nem leli nyugtát. Õ az, aki már maga sem tudja, hogy hány válás is áll a háta mögött, életében már hányféle (fél )munkát végzett, és hány országban kért már ideiglenes letelepedési engedélyt.

Jellegzetes Ikrek forgatókönyv még a "Prométheusz" címû. Dramaturgiáját követve a fõhõs trickster elõször alaposan átveri a világot (az üzleti partnereket, a biztosítótársaságot, az adóhatóságot vagy az államot), s utána már nincs is más dolga, mint várni a sziklára, a láncra és a menetrendszerû keselyûre (amelyik percnyi pontossággal meg is érkezik, és feladatához híven marcangolni kezdi hõsünk máját). A keselyût az esetek többségében valamely elhúzódó magánéleti probléma képviseli: meglepõen sok sikeres üzletember ( trickster ) szenved - a megoldás minden reménye nélkül - gyötrelmes családi, párkapcsolati ügyek terhétõl.

Karma horoszkóp


Próbálj egy kicsit önkritikus lenni, ne értékeld túl saját magad, képességeid! Hallgasd meg a környezeted véleményét, fogadd meg a jó tanácsokat. Ne hozz felelõtlen döntéseket, alkalmazkodj másokhoz! Elõzõ életedben ezt sajnos nem tetted meg.

Hindu horoszkóp


Nincs kettõsség benned a hindu asztrológia szerint. Sõt, inkább kitartónak és eltökéltnek lát, senki és semmi nem téríthet el céljaid megvalósításától. Állandóan terveken töröd a fejed, mindig újabb célokat eszelsz ki. A tényekkel is szembenézel, bár született idealista vagy, mégsem félsz a valóságtól. Olyan szerelemre van szükséged, amely állandóan ébren tartja érdeklõdésedet; olyan párt keress magadnak, akiben megtalálod a számodra oly fontos lelki gazdagságot!

Nyugati horoszkóp


Fizikailag és szellemileg rendkívül mozgékony. Élénk, intelligens, értelmes, kíváncsi, ügyes, talpraesett.
Sokoldalú, minden érdekli, de hiányzik belõle az elmélyülés, az alaposság.
Rugalmas, könnyed, jól alkalmazkodó. Mint kettõs jegynek gyakran több foglalkozása, munkája van, azokat is könnyen váltogatja. A szerelemben is hajlamos a párhuzamos kapcsolatokra. Sokat és szívesen utazik. Közlékeny, jó nyelvérzék és beszédkészség jellemzi. Rossz esetben felszínes, fecsegõ, szétszórt, kapkodó, kiszámíthatatlan, elhamarkodott, szétforgácsolódó, megbízhatatlan, pletykás.
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact