BIKA - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
BIKA
Emberközpontú horoszkóp - Énállapot


A Bika higgadt csodálkozással szemléli a világot: hova ez a nagy sietség? Szemöldökét felvonja, ajkán mosoly játszik. Valamit tud, amit a többiek nem - egyszeruen csak lenni . Nem érti: ha az ember egyszer megtalálta a jót, mért kell neki még jobb? Mért nem jó az, ami van? O az, aki igazán megbecsül egy kényelmes borfotelt, egy praktikusan felszerelt konyhát, egy megbízható, eros kocsit vagy egy pár jó anyagból készült, tisztességgel megvarrott, strapabíró lábbelit.

A emberi viszonyok nyelvtanában övé a birtokos eset. Kedvenc szava: az enyém . Sokszor hallotta gyerekkorában: "Az a tied, kincsem, amit megeszel." Meg is eszik mindent, amit csak elé raknak, még a tányért is tisztára törli utána. Teste eros, súlyfölöslege is csak a biztonságérzetét növeli. Számára minden holt tárgy értékhordozó. Nem dob ki semmit, mert még jó lesz valamire. Meglátja a jelentéktelenben is az értéket. A még használható régi tárgyakban a mesteremberek munkáját becsüli, a használhatatlanok pedig jól jönnek majd nyersanyagnak.

Huszárik filmjének Szindbádja, a fehér abrosz, a fél liter kimért bor és a velos csontok fejedelme, a rózsás karok és asszonyölek hercege, a tavaszi hárs és az oszi avar illatának poétája. A Bika az, aki sosem tud betelni a föld csodájával: azzal, hogy a látszólag holt, alaktalan anyagból élet fakad, hogy az elültetett magból növény sarjad, s hogy a megmetszett ágakon gyümölcs érik.

Környezetétol elvárja: ne sürgesse, ne kényszerítse tempóváltásra, ne rakja el a megszokott helyérol a régi tárgyait, és semmi, de semmiképpen ne hozzon változást a mindennapok megszokott, biztonságos menetébe. Ha nem taszigálják, nem ingerlik, kedves és kedélyes társ. A nyugodt ero, amely lényét eltölti, adja bámulatos türelmét - ám ugyanebbol ered kétségbeejto mozdíthatatlansága is. Ha a makacsságról szobrot formáznának, annak bika alakja volna. Gyakran o maga sincs tudatában annak, hogy egy kapcsolatban mekkora ereje, s foleg, hogy mekkora súlya van. Képes - lelki értelemben - valósággal agyonnyomni a partnerét. Nem is azzal, hogy csinál valamit, csupán azzal, hogy egyszeruen olyan, amilyen.

A Bika társas érintkezésének alapját a földies pozitív sztrókok (magyarán: a közös evés, ivás, horgászás, piknikkel egybekötött kirándulás, stb.) képezik. Gondoljunk csak Micimackóra, akinek majd' minden tranzakciója fölött (alatt, mellett) egyetlen egy szó lebeg: méz !

Pozitív esetben a Bika békés, jó kedélyu, az élet szépségeire nyitott, kellemes ember. Kapcsolataiban ragaszkodó és huséges, munkájában gyakorlatias, meggondolt és nagy teherbírású. Stabilitása, nyugalma, a belole sugárzó derus harmónia ritka emberi értékeket képvisel.

A Bika problémás oldalát földhözragadt csökönyössége, nehézkessége és mozdíthatatlansága jelenti. Munkatársait elsosorban nehéz felfogása, változtatás-ellenessége, rugalmatlansága idegesíti, partnerét pedig kényelemszeretete, lomhasága és lustasága. Környezete elobb-utóbb megtapasztalja: a Bikát nem ajánlatos boszíteni. Ha türelme végére ér, akkor nem néz se Istent, se embert: mindent felöklel, mindenkit a földbe tipor. (Ezért aztán ajánlatos tisztában lenni azzal, hogy egy Bika számára mi jelenti a vörös posztót).

Játszmák


A Bika, a Koshoz hasonlóan, nem kifejezetten játszmaorientált típus; tulajdonképpen jól elvan magában. Ez többek között abból ered, hogy - a jegyek között egyedülálló módon - képes önmagát megfelelõ mennyiségû sztrókkal ellátni (gondoljunk ismét csak Micimackóra, aki lépten-nyomon megjutalmazza magát egy kis nyalánksággal). S mert a Bika játszmái elsõsorban önmaga megerõsítését szolgálják, többségük nem is okoz másnak számottevõ lelki sérülést.

Játszmái közül legelterjedtebb a "Szumó" elnevezésû, melynek során a Bika egy másik ember segítségével bizonyítja be saját magának, hogy bármi történjék is, õt nem lehet álló helyzetébõl kimozdítani. A játszma horga a Bikában hébe-hóba felébredõ változás iránti igény. E csalit veti ki például az a fodrászlány, aki kijelenti: "Unom a tartóshullámot, és unom a melírt. Úgy érzem, többre vagyok hivatott." A horgot legtöbbször olyan tanárember kapja be, aki "meglátja a lányban a tehetséget". A közös munka ( legyen mondjuk hárfatanulás) egy ideig szépen halad, majd egyszer csak a tanítvány se szó, se beszéd, faképnél hagyja a tanárt, aki természetesen mélyen frusztrálódik ("pedig mennyi energiát öltem belé, és tessék."). A leány megkönnyebbült sóhajjal tér vissza fésûjéhez és ollójához ("szép, szép a zenemûvészet, de azért meg is kell élni valamibõl"), s egyszer s mindenkorra eldönti, minden a legjobb úgy, ahogy van, és bolond mindenki, aki változtatni akar azon, ami jó.

Alapjait tekintve ugyanerrõl szól az "Ez neked tényleg nem megy?" nevû játszma is. Itt a Bika szülött - azáltal, hogy a másik ember valamit nem tud meg csinálni , amit õ igen - megerõsíti magát saját pozíciójában. A játszma célja nem a kisebbségi érzés ébresztése, hanem az, hogy õszinte csodálatot váltson ki másokból. Egyedi változata a "Cementes zsák", amikor a (százkilós) kétkezi Bika férfi odaszól az (ötvenkilós) értelmiségi barátjának: "Ugyan már, vigyük be ezt a pár cementes zsákot!" Azután félúton hátrapillant, és csodálkozva jegyzi meg: "Ó, hát nem bírod fölemelni? Akkor hagyd, majd én beviszem." S hátán a zsákkal, ajkán kis mosollyal elégedetten nyugtázza: "Milyen erõs egy Bika vagyok én." A pehelysúlyú barát pedig eközben elgondolkodhat, miért is nem mondta rögtön (hiszen elõre tudta), hogy ez neki úgysem fog menni.

Sorskönyv


A gyermek Bika fejében ilyen és ehhez hasonló mondatok visszhangoznak: "Lassan járj, tovább érsz", " A járt utat a járatlanért el ne hagyd." Ha a szülõ maga történetesen nem Bika, akkor ezek a jelszavak a nagyszülõk vagy rokonok intelmeibõl, illetve a népmesék tanulságaiból is nagy bõséggel begyûjthetõk. Szinte minden úgynevezett "népi bölcsesség" eleven életre kel a Bika fejében, s azokat mint Szülõi Hangokat hallja és tiszteli.

A fenti intelmekbõl formálódnak azután a késõbbi Bika életprogramok, amelyek lényegüket tekintve nagyon hasonlatosak egymáshoz, s változatos neveik mögött könnyen felfedezhetõ a közös eredet. Közéjük tartozik a "Cukorrépa" (gyökeret ereszteni, nem mozdulni, belterjes jólétben élni), a "Megáll az idõ" (ha már az apámnak, nagyapámnak, dédapámnak jó volt így, õrültség lenne bármit is változtatnom), a "Pincétõl a padlásig" (telerakom a házat mindenféle limlommal, amire egyszer talán még szükségem lehet) és az ehhez nagyon hasonló "Biztos, ami biztos" (építek egy vasbeton óvóhelyet a kertben, mert sohase' lehessen tudni.)

S bár a Bika sorskönyvek egyáltalán nem bõvelkednek váratlan meglepetésekben és izgalmas fordulatokban, mégis, aki azt képzeli, hogy ezek a tétlenek és a tunyák életmintái, az alaposan téved. Állhatatos kitartás, rögeszmés elszántság és napi kemény munka nélkül egyikük sem lenne végigvihetõ (már pedig ha a Bika elhatároz valamit, azt egészen biztosan véghez is viszi).

Karma horoszkóp


Elõzõ életedben kizárólag az érzelmek vezérelték tetteid, csak arra voltál hajlandó, amivel azonosulni tudtál. Most fegyelmezettebbnek, racionálisabbnak kell lenned, felelõsségteljes döntéseket kell hoznod. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetned kötelességeid teljesítésére.

Hindu horoszkóp


Benned hatalmas erõ gyûlt össze. Az élet bármely területén képes vagy mindennel és mindenkivel szembeszállni, tartják rólad a hinduk. A jólét megteremtése az egyetlen célod, de belebetegedhetsz a csalódásba, ha ezt mégsem sikerül elérned. Ha idõnként megfékeznéd indulataidat, céljaid eléréséhez is több energiád maradna, sõt még ellenségeid száma is csökkenne.

Nyugati horoszkóp


Szívós, állhatatos, gyakorlatias, óvatos, nyugodt, türelmes, megfontolt, céltudatos, ragaszkodó, megbízható. Nehezen szánja rá magát a cselekvésre, de amibe belekezd, azt nagy kitartással be is fejezi. Szereti a természetet, a földet, az anyagot.

Jó ízlésû, rendszerint mûvészetkedvelõ, inkább a képzõmûvészetek állnak közelebb hozzá. Fontosak számára az élvezetek, az életöröm minden fajtája. Nehezen fogad be új információkat, de amit egyszer megtanult, azt nem felejti el. Termékeny típus, gyermek- és családszeretõ. Beosztó, gyakran fejlett pénzügyi érzékkel rendelkezik. Rossz esetben mohó, anyagias, birtokló, kisajátító, makacs, csökönyös, lassú, merev, nehéz felfogású, lusta, önzõ, féltékeny.
[/color]


[/center]
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact