Sárkány- kombinált - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Sárkány- kombinált

Kombinált horoszkóp - SÁRKÁNY


Sárkány - Kos

A Kos Sárkány a nyers erõ, a merészség és csel kombinációja. Legyõzhetetlen karakter, akinek akaratát senki nem ingathatja meg, útjait semmi nem keresztezheti.

A Kos Sárkány általában szerencsés alkat. Szenvedélyes erõvel csordultig töltik a nap minden egyes percét. Kimondottan mozgékony ember, többnyire eléri, amit akar. Ugyanakkor kifinomult érzékkel bír, a jótékony tettek sem állnak távol tõle. Optimista hozzáállásával figyeli és segíti környezete boldogulását.

Vonzó jelenség, könnyen befolyásolja embertársait. Erõs testfelépítésû, rendkívül egészséges, egyenesen sugározza magából a szexualitást. Ám az energikus test érzékeny szívet rejt. A Kos Sárkány a szerelemben is irányító szerepet tölt be, és elvárja, hogy társa rajongjon érte – amiért cserébe hûséget kínál.

Sárkány - Bika


A Bika Sárkány energikus, kitartó, mindent megtesz, hogy anyagi javakat halmozzon fel. Fontos számára a kényelem és a magas színvonalú élet. Nem elégszik meg középszerû megoldásokkal, mindenbõl a maximumot akarja kihozni.

Megrendíthetetlen önbizalma és a figyelmet sokszor magára terelõ viselkedése miatt az emberek vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják. Keményen és kitartóan dolgozik, hogy anyagilag a lehetõ legmagasabb szintre kerüljön. Általában el is éri, és sokra viszi az életben.

Sok ismerõse van, de ebbõl kevés az igaz barát. Jobb, ha figyel arra, hogy vannak, akik csak anyagi megfontolásból közelednek hozzá, és nem az õszinte érdeklõdés motiválja õket. Ettõl függetlenül megtûri õket maga mellett, akár még segít is nekik, mert jól esik neki a dicséret, de még a hízelgés is.

Szereti a szépet, az esztétikust, munkájában és párkapcsolatában is fontos tényezõ ez. Hajlamos gyakran cserélgetnie partnerét, és csak jóval késõbb jelenik meg benne az igény a családalapításra.

Sárkány - Ikrek


Az Ikrek Sárkány remek párosítás, izgalmas és elragadó embert rejt. Magabiztosságot sugároz, nagy lánggal ég, vonzó és sármos. Inkább a pillanatnak él, távol állnak tõle a hosszas elmélkedések.

Az Ikrek Sárkány sok tehetséggel megáldott személyiség, aki jelentõs sikereket érhet el a munkájában. Ha számára érdekes újdonságra talál, hatalmas lánggal tud égni, azonban vigyáznia kell, mert ez a láng hamar kialszik, ha nem koncentrál kellõen a feladatra. Hajlamos hatalmas terveket kieszelni, amibe aztán hamar beleun. A siker érdekében fontos, hogy összpontosítani tudja tehetségét és lelkesedését.

Az Ikrek Sárkány a társaság középpontja. Sok barátja van. Különbözõ feladatokat is jól megold egyszerre, és több beszélgetésben is kiigazodik egyidõben, ugyanakkor a dolgok mélységére látni nem igazán az õ asztala. Hajlamos elkedvetlenedni, mikor kicsúszik a kezébõl az irányítás az esetleges rossz tervezés miatt.

Az Ikrek Sárkány a megtestesült szexualitás, mindíg többre vágyik, amit fondorlatos és elbûvölõ eszközökkel meg is szerez magának. A szerelemben ugyanakkor gyakran határozatlan. Életre szóló kapcsolatra olyan párt választ, aki a társadalmi tekintélyét emeli. Fontos számára mások véleménye.

Sárkány - Rák

A Rák Sárkány megdöbbentõ karakter, óriási életerõvel, és érzelmekkel. Ez az ember arra született, hogy érezze az életet minden vonatkozásában. Nincs híján a merészségnek, erõteljes, és elrettenthetetlenül lelkes.

Bártan ismerkedik, és fõleg az emberi viselkedés, az emberekkel való kapcsolat érdekli. Érzi, ha valakinek rá van szüksége, de õ is vonzza azt, aki számára tud segíteni, akár elismerõ, dicsérõ szavakkal, akár tanácsokkal.

Munkahelyén magas pozícióra van kilátása az ebben a kombinációban született embernek. Merész víziói és támogatók segítsége révén könnyen kerül rivaldafénybe. Élvezi, ha szerepelhet, ha közönség elõtt mutathatja meg képességeit.

Kifinomult ízléssel rendelkezik, és a mûvészetekhez is van érzéke. Ez meg is látszik otthona berendezésén, esetleg saját készítésû tárgyakat is találhatunk nála.

A többi Sárkányhoz képest jóval kevesebb önzés és önös érdek jellemzi, inkább szeret másokról gondoskodni, kényeztetni. Bármit megtesz, hogy családi fészkében mindig boldogság és szeretet uralkodjon.

Sárkány - Oroszlán

Az Oroszlán Sárkány domináns, nagylelkû és szeret a középpontban lenni. Nagy önbizalommal rendelkezik, folyton azon van, hogy minden az õ elképzelései szerint alakuljon.

Az emberekkel kedves és érdeklõdõ, mindenki számára van egy-két kedves szava, vagy jó tanácsa. Szereti, sõt szükségét érzi, hogy tudjon mindenrõl, ami körülötte zajlik, és az események irányításában õ is szerepet kaphasson.

Minden esélye megvan a vezetõ szerepre, mivel kiváló szervezõ és következetes is. Fellépése és megjelenése hatásos, sõt viselkedése sokszor agresszív. Jelenléte senkinek nem kerülheti el a figyelmét, szeret szerepelni, és kihangsúlyozni elõnyös megjelenését.

Munkájában vezetõ szerepre törekszik, beosztottjai kapnak tõle hideget és meleget is. Mivel alapjában véve jóindulatú, jószívû ember, így még érzelmi kitöréseit is elnézik neki.

Szenvedélyes a szerelemben, szüksége van rá, hogy tiszteljék, sõt csodálják, ezt általában meg is kapja. Hosszú távú kapcsolatok híve, de a flörtölés mindig a hobbija marad.

Sárkány - Szûz


A Szûz Sárkánynak a státusz és a hírnév számít igazán, és hogy ezeket elérje, dolgozik is szorgalmasan. Irigylésre méltóan hatékony életszemlélettel rendelkezik.

Jól szervezett és hatékony ember, aki az életében mindent elõre megtervez, és semmit nem bíz a véletlenre. A Sárkány szeszélyes jellemét a Szûz kiegyensúlyozottsága elõnyösen tompítja.

A Szûz illemtudó, a Sárkány viszont forrong. Megvan benne a bátorság és kitartás, hogy egyedül nekivágjon bárminek, amit más ember még elképzelni sem mer.
A Szûz félénkségét és távolságtartását mutatja a körülötte lévõk számára, hogy a Sárkány vérszomját méltóságteljes titokban tartsa. Ha a tökéletest keresed, nehéz lesz nála jobbat találni.

Nagyon ambiciózus és éleseszû, viszont hajlamos önbizalom problémákra, ami visszafoghatja teljesítményét. Nehezen viseli az ellentmondást és a kritikát, viszont néha kompromisszumot kell kötnie, hogy megkapja a támogatást, amire szüksége van.

Foglalkozását tekintve a kitartást és türelmet igénylõ munkában érhet el sikereket, jó üzleti érzékkel rendelkezik, a pénzzel kapcsolatos foglalkozások illenek hozzá.

Párkapcsolatában is fontos szerepet játszanak az anyagiak, és a presztízs, ahhoz hogy igazán boldog lehessen, ezeknek elképzelései szerint kell alakulniuk.
A Szûz Sárkány szexuális élete fiatalkorában kissé perverz és furcsa dolgokat próbál ki, hogy kielégítse vágyait. Viszont ha megtalálja a párját, egy magas színvonalú buja szexuális életet garantál neki egy életen át.

Sárkány - Mérleg

A Mérleg-Sárkány elegáns, mûvelt teremtés. A báj az egyik leghatékonyabb eszköze, amely mágneses erõvel vonzza köré az embereket.

A Mérleg-Sárkány nem akárki. A Mérleg született manipulátor, és minden helyzetben egyensúlyra törekszik. A Sárkány általában gyanakvó, számára az a fontos, hogy hallják és lássák õt. Egyik sem kifejezetten szûkszavú, tehát a párosítás viharos. A Mérleg-Sárkánynak a háborgó természete ellenére is tehetsége van egy rendkívüli sors kialakításához. Senki nem mer viccelõdni eme ízléses és tehetséges lény érzéseivel.

Karizmatikus személye után a legkülönfélébb emberek is vágyakoznak, akiket puszta jelenlétével csábít el. Ahhoz, hogy eme roppant lélek társai lehessünk, tudnunk kell akkor is tapsolni, amikor a zene nem is olyan nagyszerû, vagy a mûalkotás csak közepes.

A rendkívül vonzó Mérleg-Sárkány vad képzeletének köszönhetõen, a vele való szerelmeskedés kissé szeszélyes lehet, de mindenképpen emlékezetes.

Sárkány - Skorpió


A Skorpió Sárkány excentrikus és egzotikus, nagyszerû személyiség, legendás lelkesedéssel és hihetetlenül szenvedélyes érzelmekkel. Mindenbe nagy erõkkel veti bele magát.

A Skorpió Sárkány ritka erõteljes kombináció. A Skorpió adja a rejtélyt és könyörtelenséget a merész és dicsekvõ Sárkánynak. Szenvedélyes viselkedését tovább fûszerezi egy kis felvágás, és a skorpiói bosszúszomj, valamint féltékenységre való hajlam. Igazi barokkosan összetett személyiség.

Fûszeres, élénk karakter, legfõbb vágya, hogy minden helyzetben õ legyen a gyõztes. Általában a gyakorlati életben bármilyen csoporthoz is tartozik, õ lesz a vezetõje. De mivel inkább egyedül szeret szárnyalni, nem jellemzõ, hogy sok csoportosulás tagja lenne. Igazi magányos vezéregyéniség.

Szakmai életét éppoly tehetséggel kezeli, mint mozgalmas szerelmi és szexuális életét. Tüzes, szenvedélyes szeretõ. Ha szerelmes lesz, partnere teljességgel magával ragadja õt. Hûséges szeretõ, és ezt társától is elvárja.

Sárkány - Nyilas


A Nyilas Sárkány csodálatraméltó, sikeres és vonzó ember. Rendelkezik egy jó harcos minden tulajdonságával, ezért elõfordul, hogy nem tud gyengéd lenni. Ambiciózus, hisz magában és a sikerben, teljes mellbedobással küzd céljaiért.

Nyílt, õszinte, becsületes, jó szándékú, viszont elõfordul, hogy érzéketlen és figyelmetlen. Bízik elképzeléseiben és a sikerben, heves szenvedélye minden embert magával ragad. Energiái, kisugárzása miatt sokan csodálják õt, amire neki szüksége is van.

Soha nem forrófejû és makacs, céljait és ötleteit elegáns stílusban, méltóságteljesen viszi véghez. A Nyilas Sárkány nem fél a veszélytõl, bátran vállal kockázatot. Mondhatni folyton a tûzzel játszik, de szinte soha nem égeti meg magát. Könnyen túljár ellenségei eszén, képes saját fegyverükkel hatástalanítani õket, mindezt játszi könnyedséggel.

Szereti a nyüzsgést, a tömeget, az élettel teli városokat. Szeret utazni, fényképezni, az embereket maga körül. Munkájában is szerencsés, ha lehetõsége van kiélni társasági szükségleteit.

Párkapcsolatában romantikus és szenvedélyes, párját büszkén mutatja be barátainak. Tökéletes szülõ és élettárs válik belõle.

Sárkány - Bak

A Bak Sárkány erõs akaratú, határozott, egy igazi egyéniség. Számára nagyon fontos, hogy õ különlegesebb, mint mások, a középszerûségnek még a gondolata is megriasztja.

Ez az érzés már gyerekkorában kialakult benne, ezért önbizalma, magabiztossága szinte megrendíthetetlen.

Természetébõl adódóan feltûnést keltõ házat és autót vásárol, még akkor is, ha erre minden pénze rámegy. Nem titkolt felsõbbrendûség érzésével másokból csodálatot, vagy ellenszenvet vált ki. Sok embert irritál a megjelenése és viselkedése is. Ruhái, hajviselete szintén a feltûnéskeltés elemei.

Nagyon jó érzéke van mások irányítására, befolyásolására, hogy saját céljai szolgálatába állítsa õket.
Tele van ambícióval, képes keményen dolgozni azért, hogy biztosan a csúcsra érjen, kevesebbel nemigen éri be. Munkájában nagyon hatékony, és ideális vezetõ. Beosztottjai biztosak lehetnek benne, hogy tõlük is a tökéletes teljesítményt vár el, érdemes felkészülniük a kemény munkára. A politikában, üzleti életben is sikereket érhet el.

Szerelmi életét tekintve, sokszor kettõs életet él. Szüksége van egy családra, biztos háttérre, akikre szintén nagyon büszke. Ugyanakkor szereti az izgalmakat a magánéletben is fenntartani, amit sok esetben úgy old meg, hogy lelkiismeret furdalása ellenére állandó partnere mellett szeretõt tart. Akkor találja meg az ideális kapcsolatot, ha párja nem csak lelkileg támogatja ambíciói megvalósításában, hanem kapcsolatai révén konkrét segítséget tud nyújtani számára.

Sárkány - Vízöntõ


A Vízöntõ Sárkány mindenben az elsõk között van. Semmi és senki nem állíthatja meg, õ mindig mindent jobban tud. Igazi lendületes, egyenletes teljesítményû ember, aki stílusosan éri el céljait.

A Vízöntõ születésû Sárkány eszes, mégis körültekintõ abban, hogy ezt kimutassa. Sokkolja minden új, nem egy gyakorlatias alkat. Legfõképpen intellektuális és eredeti, igazi egyéniség, jóval meghaladja korát. Fogékony és nyílt, mindenki nagyra becsüli.

Nem hagyná ki egy nagyszerû karrier lehetõségét. Ezért szilárdan halad elõre, vitákat nyer, útja minden egyes lépténél dicsérik és díjazzák teljesítményét. Gyakran túl magabiztos, túl büszke is a fellépése, de ezt õ maga nem vallja be, vagy nem is veszi észre. Ha viszont számára kellemes környezet veszi körül, képes megváltozni, és egy csapásra kedves, barátkozó társasággá válik. A munkában vakmerõ, nagy dolgokba vágja a fejszéjét, néha megalapozatlanul.

Családcentrikus, tiszteli a társadalmi konvenciókat. Házasság, szerelem, szex? Igen, de elsõ a karrier. A világ legyõzése valamiért fontosabb az energikus Vízöntõ Sárkány számára, minthogy valakivel egy koktélpartin enyelegjen. Még így is elmondható azonban, hogy álmodozó típus, hisz az igaz szerelemben, szeret róla elmélkedni. A gyakorlatban szabadsága elõtérbe kerül, de egy jó házastárs mellett kitart hosszú idõkön át.

Sárkány - Halak

A Halak Sárkány törekvõ, ambiciózus, karrierista típus. Minden tekintetben szereti, ha mozgásban van, pláne ha ennek eredménye is lesz. Egyszerûen szüksége van a haladás érzésére, az egy helyben topogás idegesíti.

Ha nem érzi a fejlõdést, ha nem halad elõre, akkor inkább útnak indul. Mindegy, hogy gyalog, úszva vagy vonattal, de imád utazni. A Halak Sárkány mindig szórakoztató társaság. Mindig van egy-egy szójáték a tarsolyában, vagy egy partira szóló meghívója.

Ha a Halak gyengédsége párosul a Sárkány pimaszságával, élénk és szenvedélyes karaktert kapunk, aki már kevésbé önközpontú, és inkább érdeklik mások igényei. Ugyanakkor a Sárkány motivációja még ott lapul a látszólag békés felszín alatt.

Bár egocentrizmusa nagymértékben befolyásolja karrierjének útját, nem kizárt, hogy jótékony vizekre is evez. Továbbá elõfordulhat az is, hogy természetfeletti erõk birtokába kerül, és ezzel segít embertársain. Pénztárcája hol teli, hol üres. Ha azonban kitartó, mindenre képes lehet.

A szerelemben ez a karakter nem mindig kitartó. Már majdhogynem túl vonzó is az ellenkezõ nem számára, és számos új élményre van szüksége ahhoz, hogy fénylõ egóját fenntartsa. A legjobb vonása ennek az ingatag személyiségnek mégis az, hogy ha befejez egy kapcsolatot, egyáltalán nem haragtartó. Érzelmes és megbocsátó. Még akkor is tart szeretete, amikor az már rég tovább állt.Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4212, Legújabb tagunk: Hanila
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact