Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Mi mire figyelmeztethet ?
A cukorbetegség - Félelem a szerelemtől - az egyén képtelen a befogadásra (a sejtek nem nyitottak a glükóz felvételére) A beteg egyfelől kívánja az édeset (szerelem) és szeretné élvezni az életet, ugyanakkor mégsem hajlandó elfogadni a határtalan szeretetet teljes mélységeiben, nem meri átadni magát az érzésnek, meggátolja, hogy az élet édes oldala megérintse.
Derékfájdalom - A fölöttes én és az ösztön harcai felőrlik a beteget, s csak erőnek erejével, fájdalmak közepette tudja összeszedni magát. A beteg azzal kompenzálja bizonytalanságát, és kisebbrendűségi érzését, hogy túlterheli magát fizikailag.
Pattanás - A mélyen rejlő problémák a felszínre törnek. A bőr felszínén láthatóvá válnak a mélyben dolgozó feszültségek, amelyek kitörni készülnek. Még többet megtudhatsz a betegségek lelki okairól Ruediger Dahlke - A betegség mint szimbólum című könyvéből (Édesvíz Kiadó).
A magyar nyelvben számtalan „beszédes" szólás vagy szófordulat található, amely segítséget nyújthat a test és lélek kapcsolatának értelmezéséhez. Ilyenek például: nem tudom megemészteni, kiütést kapok tőle, fáj a fogam valamire , felfordúl a gyomrom , ne görcsölj , mérges vagyok , lesül a szeme stb. Ha valaki egy kicsit is elgondolkodik szóhasználatán, nem automatikusan alkalmazza ezeket a kifejezéseket, könnyen rálelhet saját gondjaira, és akár azok megoldására is. Mit jelent és jelez a testünk.
Hüvelykújj - a személyiség képe. A tenyérelemzőnek minden feltűnik, ami eltér a normális méretektől. Ez a hüvelykujjra is érvényes. Ha megfigyeljük a híres emberek tenyerét, észrevesszük: a nagy személyiségeknek nagy a hüvelykujjuk. De mit is jelent, hogy nagy a hüvelykujj A tenyérelemző azt tekinti normális nagyságnak, ha a tenyérhez simuló hüvelykujj nagyjából a mutatóujj legalsó percének a közepéig ér. Ha ennél lényegesen hosszabb a hüvelykujj, akkor nagynak tekinthető, ha pedig jelentősen rövidebb, akkor kicsinek. A hüvelykujj nagysága tekintetében megállapítható: a nagy hüvelykujj erős, gyakran intelligens személyiségre utal, a kis hüvelykujj pedig labilisabb, kevés kitartással bíró személyiségre, aki emellett legtöbbször ösztönösen cselekszik. A nagysága mellett a hüvelykujj formája is nagyon fontos, mert ebből ismerjük fel, hogy a tulajdonos személyes erényei és gyengeségei a gondolkodás, az érzés vagy az akarat területén találhatók-e meg.
Kúp alakú hüvelykujj : tulajdonosa cselekedetei során jól érzékeli környezete rezdüléseit, ám emellett könnyen befolyásolható. Szögletes hüvelykujj : tulajdonosa okosan, módszeresen és kitartóan cselekszik. Ezeket a tulajdonságokat tovább erősíti, ha emellett a csukló is vastag. Spatula formájú hüvelykujj - az előre kiszélesedő, spatula formájú hüvelykujj tulajdonosa szívesen kezdeményez, realistaként gyakorlatiasan cselekszik, és sokszor követi a népi mondást - ahol fűrészelnek, ott a forgács is hullik .
Mutatóújj - az öntudat mértéke. A felemelt mutatóujjat, a mindent jobban tudó ember klasszikus, iskolamesteri gesztusát mindenki ismeri. Kevesebben tudják azonban, hogy a mutatóujj emellett az önbizalmunkat is jelképezi. Pedig voltaképpen ettől függ az egész életünk eredményessége. Aki elegendő esettanulmányt végez, nem fog kételkedni benne: a mutatóujj hosszával az önbizalom mértéke is fokozódik. A mutatóujj nagyságával együtt azonban a dominancia igénye is nő, éppen ezért ezt az ujjat a hagyomány uralkodói ujjnak is nevezi. A normális mutatóujj kiterjesztett tenyér esetén körülbelül a középső ujj körmének az alsó pereméig ér vagy valamivel efölé nyúlik. Csak ritkán olyan hosszú, hogy elérne a középső ujj hegyéig. Ha emellett ez a mutatóujj nagyon erőteljes is, akkor különösen fejlett vezetői képességre és erőre következtethetünk.
Hosszú mutatóujj - akinek a mutatóujja hosszabb, mint a gyűrűsujja, hosszú távon nemigen tudja alárendelni magát sem a hivatása területén, sem a magánéletében. Kevésbé fontos a számára, hogy a környezetében megerősítésre leljen. A hosszú mutatóujjú ember nagyon büszke a saját maga által megszerzett dolgokra és az elért eredményekre, és ritkán lehet eltéríteni a szándékától. Miután képes megállni a saját lábán, nagyon alkalmas a szakmai önállóságra és vezető funkciókra.
Rövid mutatóujj - ha a mutatóujj rövidebb, mint a gyűrűsujj, akkor az érintett rendszerint kisebbségi komplexussal küzd. Túlságosan figyelembe veszi mások véleményét, és szenved attól, hogy nem ismerik el eléggé, vagy nem kap elég pozitív megerősítést. Intelligens, tehetséges embereknek gyakran rövid a mutatóujjuk. Éppen az érzékenységük miatt könnyen megingatható az önbizalmuk és önértékelésük, különösen, ha durva, korlátolt személyiségektől jön a kritika.
Gyűrüsujj - az empátia mértéke. A mutatóujj és a gyűrűsujj ugyanannyira egymáshoz tartozik, mint a mérleg két serpenyője. Ez a két ujj különösen fontos szerepet játszik a párkapcsolattal kapcsolatos témakörök elemzésénél. A mutatóujj jelképezi ugyanis az Ént, és a gyűrűsujj a párkapcsolat másik szereplője, a Te szimbóluma. Éppen ezért nagyon ésszerű az utóbbin hordani a jegygyűrűt. Emellett a gyűrűsujj azt is megmutatja, hogy mennyire képes beleélni magát valaki mások helyzetébe. A hosszúsága és a formája sokat elárul tulajdonosa személyes empátiájáról, harmóniaérzékéről és szépérzékéről. Hosszú gyűrűsujj: ha a gyűrűsujj hosszabb, mint a mutatóujj, és jól formált, akkor tulajdonosa erős empátiával megáldott, könnyen beleképzeli magát mások helyzetébe, különösen figyelmes partnerével. Rövid gyűrűsujj: ha a gyűrűsujj jóval rövidebb, mint a mutatóujj, akkor tulajdonosa nem képes beleélni magát mások helyzetébe, gyakran figyelmetlennek, esetleg önzőnek tűnhet. A gyűrűsujj kóros elváltozása - a diszharmonikus formák vagy kóros képződmények legtöbbször párkapcsolati problémákat jeleznek.
Középsőujj - a felelősségtudat mértéke Az értelem mellett ez az ujj jelképezi a személyes megbízhatóságot, a komolyságot és mindenekelőtt a megvesztegethetetlen felelősségtudatot. Hosszú középső ujj - ha a középső ujj erős és egyenes, ami azt jelenti, hogy legalább a köröm hosszúságának felével vagy háromnegyedével hosszabb, mint a többi ujj, akkor a fent említett erények megfelelően fejlettek a személyiségben. Ha olyan munkatárssal dolgozol együtt, akinek ilyen a középső ujja, akkor csak gratulálhatunk. Felelősség tekintetében bizonyára nem fog csalódást kelteni, az emberi gyarlóságokat azonban nem tudja egykönnyen elfelejteni, és sokáig tart, amíg megbékél a történtekkel. Emellett az erőteljes középső ujj jelentős kitartásról, belső stabilitásról tanúskodik. Rövid középső ujj : ha a középső ujj egy magasságban végződik a mutatóujjal és a gyűrűsujjal, vagy még el sem éri ezek hosszát, akkor rövidnek tekintjük. Ilyen esetekben a hiszékenységre hajlamosaknak óvatosnak kell lenniük, főleg, ha az ujj kúp alakú. Itt hiányzik a belső egyensúly, az állhatatosság, valamint a kitartás. Ha a rövid mutatóujj egy magasságban ér véget a gyűrűsujjal, ez kockázatvállaló természetre utal, aki nem kedveli a rutinmunkát.
Kisujj - a kommunikáció jellege A kisujj helyezkedik el legmesszebb a hüvelykujjtól, és így a kéz Te-területén áll. A formája vagy a helyzete nemritkán lényegesen feltűnőbb, mint a többi ujjé. A jelentésköre középpontjában mindig a kommunikációs képesség áll, ami egyet jelent a más emberekkel való kapcsolatfelvétellel. A szellem síkján idetartozik az írásbeli és szóbeli gondolatcsere. Az intim, testi-lelki kommunikációt szexualitásnak nevezzük. Az anyag síkján idetartozik az árucsere, amely legtöbbször pénz felhasználásával zajlik. Elálló kisujj : tulajdonosa elszigeteli magát a többiektől, vagy egyszerűen csak kíváncsi arra, hogy mi történik körülötte. Nyíltan keresi az új kapcsolatokat, és legtöbbször a három fent nevezett sík mindegyikén. A párkapcsolat komoly feszültségei, amelyek nem utolsósorban a szexualitás területével állnak kapcsolatban, ezért gyakran a feltűnően elálló kisujjon ismerhetők fel. Ez az ujjhelyzet időnként mintha halkan fel is szólítana: Próbálj ki! Mozgékony kisujj : ha valakinek nagyon mozgékony a kisujja, akkor legtöbbször könnyen az ujja köré csavarja a többieket. Ha emellett el is áll, akkor az érintett nem kedveli, ha beleszólnak a dolgaiba. Befelé hajló kisujj - természetesen az is lehetséges, hogy a kisujj befelé hajlik, és elrejtőzik a szomszéd a partner mögött. Az ilyen kéz tulajdonosa legtöbbször félénk, és nem tart sokat önmagáról a szoros kapcsolatok tekintetében, különösen akkor, ha még a hüvelykujj is kicsi. Ez a kézforma gyakori a szeretetre méltó, de nyúlszívű embereknél. Meghajlott kisujj : legendássá vált az erősen meghajlott kisujj, amely az angol tenyérelemző-hagyomány szerint arra utal, hogy a tulajdonosa nem átall nagyon változatos módon bánni az igazsággal, mindenesetre nem baj, ha erről is hallottunk. A természetellenesen meghajlott vagy megtört kisujj orvosi szempontból az urogenitális terület érzékenységére vagy betegségére mutat. Az enyhébb meghajlás gyakran hólyaggyengeséggel vagy az intim zóna ideiglenes, erőteljes terheltségével függ össze. Mélyen ülő kisujj - a kisujj nemritkán valamivel mélyebben ül a tenyéren, mint a gyűrűsujj. Miután a kisujj a gyermekkorunkkal is kapcsolatban áll, a mélyen kezdődő kisujj arra is mutathat, hogy még mindig a szüleinkre összpontosítunk. Betegségek és sérűlések lelki okai a negatív gondolatokból erednek --> Agyalapi mirigy – Irányítóközpont (mások irányítanak). Ajakrák – Lenyelt sérelmek, mások hibáztatása. Alhasi görcsök – Félelem, bizonytalanság. Alkoholizmus – Talajvesztettség, értéktelenség tudata. Lelkiismeretfurdalás. Az Én elutasítása. Allergia – Fél, hogy … Lemondás a hatalomról. Kire vagyok allergiás Teremtő elementálok fel nem ismerése. Angolkór – Érzelmi alultápláltság. Szeretet és biztonság hiánya. Aranyér – Múltból átmentett harag. Zavarok az elengedésben. Leterheltség, aggódás a határidők miatt. Ágybavizelés – Rettegés az egyik szülőtől (lehet karmikus emlékkép). Ájulás – Félelem. Erőt meghaladó feladat. Nem akarok tudomást venni a külvilágról, ez nekem már sok (védelem). Állkapocs problémái – Harag, neheztelés, bosszúvágy, agresszivitás. Álmatlanság – Félelem, nyugtalanság, bűntudat. Félelem a szellemvilágtól. Balesetek – Magatehetetlenség, kitörni vágyás, agresszivitás. Belek – Szükségtelen elengedése, illetve el nem engedése. Boka – Mozgékonyság, irányváltoztatás képessége. Bőr – Az egyéniség védőburka. Elfolytott harag. Fenyegetettség érzete. Érzelmi állapot visszatükröződése. Bőrkeményedés – Merev nézetek, állandó rettegés. Bőrkérgesedés – Védőpáncél növesztése a bántó ingerek ellen. Bőrpigmenthiány – Vitiligo – Kötődés hiánya, kitaszítottság. Bright kor – Gennyes vesegyulladás – Alacsony önérték, állandó kudarc veszteség érzete. Candidiázis – Gombás megbetegedés – Szétszórtság, harag. Bizalmatlanság mások irányában, de közben vágy az emberi kapcsolatokra. Ceilulitis – Kötőszövetgyulladás – Megrekedés gyermekkori traumánai. Ragaszkodás a múlt fájó emlékéhez. Rettegés az önállóság. Cukorbaj – Visszafogottság, mély fájdalom, szeretethiány, sóvárgás a múlt emlékei iránt. Pl. szép lehetett volna, ha… Csalánkiütés – titkos félelmek, a dolgok eltúlzása. Csecsemőkori asztma – rettegés az élettől. Nem jó itt lenni. Csecsemőmirigy – Az élet veszélyes. Mindenki ellenem van. Csípő – Döntő pillanatban az egyén fél lépni. Csomók – Neheztelés, kudarcélmény, lelkifurdalás Csontok: Törés – Lázadás a halalom ellen. Deformitás -- Szellemi túlfeszítettség, rugalmatlanság. Csontvelőgyulladás – Harag, csalódás az életben. Támasznélküliség. Csorgó orr – Elfojtott sírás, tehetetlenségérzet. Csukló – Lendület és fesztelenség. Dadogás – Önkifejezés hiánya. Nem szabad sírni. Bizonytalanságérzet. Nem veleszületett dadogásról van itt szó. Daganat-tumor – Önfejűség, merev gondolkodás, helytelen programozás Méghdaganat, cista – Nemiségben esett csorba. Duzzanat – Merev gondolkodás, régi fájdalmak cipelése. Ekcéma – Kibékíthetetlen ellentétek, érzelmi kifakadások hiánya. Elmebaj – Menekülés a családból. Eltávolodás a valóságtól. Elkülönülés. Nem veleszületett elmebajról van szó. Emlékezetkihagyás: Amnézia – Félelem, menekülés az élettől, akaratgyengeség. Epekőbántalom – Keserűség, keménység, büszkeség, rosszallás. Epilepszia - Üldözöttség, belső küzdelem, önpusztító erők. Égési sérülések – Harag, lángoló gyűlölet, heves indulatok. Émelygés -- hányinger – Egy gondolat, egy élmény elutasítása. Félelem. Érelmeszesedés – Ellenállás, feszültség, szűklátókörűség, elfordulás az értékektől. Étvágy – Saját érzelmek megvetése. Biztonságvágy. --Beteges éhség : Az élet veszélyes, félelem, fenyegetettség. Fehérfolyás – A férfiak kihasználják a nőket. Egy partner ellen irányuló harag. Fejfájás – Kemény önkritika. Az én alábecsülése. Fekély – Önbizalomhiány, emésztő gond. Fertőzés – Ingerültség, harag, bántalom. Ficam – Harag ellenállás. Ragaszkodás a megszokott útirányhoz. Merevségből kimozdulni – felszólítás. Fogak – Elhatározások. Rágódás a helyzetek miatt. Fontos döntések halogatása. Képtelen az átgondolásra és határozásra. Frigiditás – A nemi örömök elítélése, megtagadása. Érzéketlen partner. Fulladásos roham – Az élet veszélyes. Megrekedés a gyermekkornál. Fül - Fülcsengés - Az őrangyal figyelmeztetése. Zúgás : Nem a belső hangra figyelek. Fájás - Ne kelljen hallani. Gerincoszlop – Az élet hajlékony tartóoszlopa. Gerincoszlop görbülése – Merevség, kitartás a régi elképzelések mellett. Akaratgyengeség, hitehagyottság. Gégehurut – Nem meri felemelni a hangját. Dühében szóhoz sem jut. Neheztel a hatalomra. Golyva – Strúma – Áldozat, kudarcok, kielégületlenség (megértés hiánya). Elég volt a bántalmakból. Görcsök – Görcsös ragaszkodás, feszültség, aggódás, megragadás. Gyermekkori betegségek – Gyógyszer, kábítószer-függőség. Menekülés az én elől. Önszeretet hiánya. Gyomor bántalmai – Rettegés az ismeretlentől. Alkalmatlanság az új átlényegítésre. Fekély – Önbizalomhiány. Mások kedvébe próbálj járni. Égés – Önmarcangolás, aggódás, félelem (maró). Hurut – Örökös bizonytalanság. Leépülés érzete. Rontás – Rettegés, mohóság, irigység, szorongás. Hascsikarás – A környezetben mindenki ingerült és bántóan viselkedik. Hasmenés – Elutasítás, kapkodás. Hasnyálmirigy Az élet édessége : Felsőrész – Érzelmi háttér hiánya, szeretet elfojtása, hiánya, - jövőt szimbolizálja. Közép – Bűntudat, múlt terhei, az élet terhes – jelen. Alsórész – Bizonytalan anyagi háttér – derék – múlt. Hepatitisz – Ellenállás a változásra, félelem, harag, gyűlölet, düh. Hidegrázás – Szellemi beszűkülés. Visszahúzódás. Hagyjatok békén. Húgyhólyag panaszai – Ragaszkodás idejétmúlt nézetekhez, szorongás érzelmi beszűkülés, érzelmek visszatartása. Hörghurut – Elmérgesedett családi légkör. Heves viták. Olykor túl nagy a csend. Idegek – Kapcsolat a külvilággal. Információcsere. Idegesség – Lázas kapkodás, bizonytalanság, aggódás, erőfeszítés, félelem. Idegösszeomlás – Túlzott Én központúság. Impotencia – Kényszer a bizonyításra, bűntudat, feszültség, előítéletek, gyűlölet egy korábbi partner ellen. Influenza – Tömeghisztéria, befolyásolhatóság. Isiász – Képmutatás, rettegés a jövőtől, anyagiak miatti félelem. Izületek : Az élet fordulópontjait és a könnyed váltást jelképezi. Reuma – egy izületre terjed ki – Elnyomottság, becsapottság érzete, a körülmények ócsárolása. Ujjakra, vagy több izületre terjed ki: Büntetni, visszavágni. Szemrehányás, kifosztottság. Ujjak: Hüvelyk – Intellektus, aggódás. Mutató – Egó , félelem. Középső – Harag, nemiség. Gyűrűs – Bánat. Kisujj – Család, színlelés. Kar – Képesség az élmények befogadására. Kelés – Harag, forrongás, háborgó indulatok. Kéz – Tart és kezel. Megmarkol, szorít, megragad, elenged, simogat, odavág. Klimax. – Félelem a nőiesség elvesztésétől, az öregedéstől. Önbizalom hanyatlása. Koleszterin – Az öröm csatornái elzáródnak, félelem az öröm elfogadásától. Kóros étvágytalanság – Az élet megtagadása, szorongás, önutálat. Könyök – Irányváltoztatás. Új élmények befogadása. Köröm -- Bizonytalanság, védelem. Köröm rágása – Önemésztés, gyermeki dac. Köszvény – Uralkodási vágy, türelmetlenség, harag. Kötőhártya-gyulladás – Harag, csalódottság az életben látottak miatt. Kövérség – Védőpajzs. Önvédelem, túlérzékenység. Láb: Comb – Ragaszkodás koragyermekkori traumához. Lábszár – Rettegés a jövőtől az előrehaladás megtagadása. Lábfej – Önmagunk, az élet és a többiek megértése. Rettegés a jövőhtől, megfenekléstől. Láz, hőemelkedés – Izzó harag. Leukémia – Az élet befogadásának képtelensége. Belső gyötrődés, önkínzás, kétségbeesés. Légzés – Az élet befogadásának képessége. Mandulagyulladás – Félelem elfojtott érzelmek és ambíciók, önkifejezés hiánya. Máj – A harag és alacsonyabb rendű érzelmek székhelye. Máj Betegségei – Örökös panaszkodás. A beteg állandóan hibát keres önmagában és tetteivel igazolja azt. Meddőség – Nincs belső igény az anyaságra, vagy félelem az élet természetes menetétől. Mell ciszta : Túldédelgetés, gondoskodás. Csomók – Basáskodó magatartás. Feszülés – Táplálék megvonása. Melléküregek – Egy szeretett személy bosszúságot okoz. Mellékvese – Kishitűség, önhanyagolás, szorongás. Menstruáció előtti zavarok – Saját hatalom átruházása a külvilágra. Idegenkedés a női test folyamataitól. Menstruációs zavarok – Nőiesség elutasítása, bűntudat, rettegés. Merev nyak – Egyoldalú felfogás, hajlíthatatlanság. Migrén – Kitörési vágy. Ellenállás az élet természetes menetének, szexualitás keltette szorongások. Fejben megélt szexualitás. Mozgásbetegség – Rettegés az események fölötti uralom elvesztésétől. Narkolepszia – alvás kényszer – Elhárítás, rettegés. Menekül a feladatok és körülmények elől. Nátha – Zavarodottság, sok minden zajlik egyszerre. Érzelmi zaklatottság, kisebb sérelmek. Nyak panaszai: Önfejűség, hajlíthatatlanság. Nyáktömlő gyulladás – Elfojtott harag. Nyírok betegségei : Figyelmeztető jel. Az elmét ismét az élet legfőbb dolgai, a szeretet és a boldogság felé kell fordítani Nyirokmirigy gyulladás –Az élet lekicsinylése, mások hibáztatása, áthárítás. Beteges önkritika. A beteg hozzáállása mindenhez. „Hát nem borzasztó?” Orr vérzése – igény a megbecsülésre. Esdeklés a szeretetért. Orr polip – nem kívánt gyermek, veszekedések. Ödéma – Nem akarok valakit, vagy valamit elbocsátani. Pajzsmirigy – Sértődöttség. Soha nem tehetem azt, amit akarok. Mikor kerülök sorra Petefészek – A teremtés kiindulópontja. Kreativitás. Pikkelysömör – Félelem a megbántástól. Az érzékek és a szellem eltompítása, érzések elfojtása. Porckorongsérv – Talajvesztettség, határozatlanság, döntésképtelenség. Rák – Mély sebek Neheztelés régi sérelmek miatt. Titkos bánat emészti a testet. Gyűlölet, kétségbeesés. Reuma – Tehetetlenségérzet, szeretethiány, keserűség, neheztelés. Sclerosis multiplex – Merevedett gondolkodás. Keményszívűség, vasakarat, hajlíthatatlanság. Sérv – Megszakadt kapcsolatok, nyomasztó gondok, túleröltetés. Félreértelmezett önkifejezés. Szaruhártya gyulladása – Engesztelhetetlen harag. Száj betegségei: Megingathatatlan nézetek, merev gondolkodás, zárt világkép. Szem betegségei – Nem szívesen látja, ami életében végbemegy. Gyermekeknél: Rövidlátás – A jövőkép bizonytalan Távollátás – Rettegés a jelentől. Összetérő kancsalítás – Nem akar szembesülni a külvilággal, önellentmondás. Szemtengelyferdülés – Fél szembesülni önmagával. Széttartó kancsalítás – Nem mer szembenézni a jelennel. Szürkehályog – Képtelen boldogan előretekinteni. Retina leszakadás – az anyag eltereli a szellemtől a figyelmet. Zöldhályog – Engesztelhetetlenség. Régi sérelmek okozta feszültség túlnyomása. Szédülés – Csapongás, szétszórtság, szemlélődés elutasítása. Külső ingerek elutasítása. Székrekedés – Ragaszkodás az idejét múlt nézetekhez, megragadás a múltban, fösvénység. Szélgörcs – Szorongás, megemészthetetlen gondolatok, érzelmi túltelítettség.
Szív – Szeretet és biztonság középpontja. Szív betegségei – érzelmi válság, örömtelenség. A szív megkeményedik, hajlam a stresszre. Szívroham – a pénz utáni hajsza kiszorítja a szívből az örömöt. Szívkoszorúér trombózis – Magányérzet, riadtság, kisebbségérzés, önmarcangolás, kishitűség. Szívszorítás – Talajvesztettség, meginog az életbe vetett hit. Térd panaszai – Önfejűség, önteltség, hajthatatlanság, félelem, rugalmatlanság. Alázat hiánya. Torok betegségei – elfojtott harag, önkifejezés hiánya, ellenállás a változásnak, az egyén képtelen szót emelni önmagáért. Tuberkulózis – Önzés sorvasztja a testet. Birtokolni vágyás. Kegyetlen gondolatok, bosszúvágy. Tüdő betegségei – Búskomorság, bánat, félelem az élet befogadásától. Nem érzi méltónak magát a teljes életre. Tüdőgyulladás – Újra és újra fellépet sebek, letargia. Tüdőtágulás – Érdemtelenül élni nem lehet. Félelem az élet befogadásától. Üszkösödés – Mentális zavarok. Ütőerek – Örömöt hordoznak.


Forrás : horusztakarito 9.5 - 2 votes 
Translation
Online
Vendégek: 3
Tagok: 0
Ezen a lapon: 3
Tagok: 5056, legújabb: Dailer
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact