Használati utasitás a jegyekhez - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Használati utasitás a jegyekhez
KOS

1. A Kos nem akarja magára vonatkoztatva ismerni azt a szót, hogy kell, nem ismer el semmiféle kényszert. Szép szóval, okosan meggyõzhetõ.
2. Nem szabad neki panaszkodni, szereti a magabiztos, határozott embert.
3. Fontos beszélgetéseket nem szabad azonnal elkezdeni, elõbb egy kis szórakoztató, változó témájú beszélgetés, elismerése az õ kivételes képességeinek és csak azután a fontos téma.
4. Ha hangosan beszél, vagy valamiért kikel magából, nem kell ellenkezni, sem nyugtatni. Nyugodtan, csendben végig kell tûrni a kirohanást, akkor hamar lecsillapodik.
5. Ne álljon elõ senki valami határozott tervvel beszélgetés közben, mielõtt nem kéri ki a Kos véleményét. Még ha nem is érdekli, hallgassa meg a „tanácsot”.
6. A hallgatást, a csendet, az unalmat nem szereti a Kos.
7. Öltözködésre vigyázni kell, ha egy Kos -hoz megyünk vendégségbe. Tiszta és hibátlan legyen a ruházat, ne állítson be férfi pld. nyakkendõ nélkül, vagy kabátjával a karján. A Kos ezt titkos rosszallással veszi.
8. Egyszerre többfelé is szereti hasznosítani idejét a Kos, ne ellenezzük. Mellékfoglalkozást keres és kerestet párjával.
9. Szerelmi viszonynál nagyon kell vigyázni, hogy féltékennyé ne legyen, mert ebben az esetben fokozatosan elveszti érdeklõdését, és más után néz.
10. Félénk, hangszavú ember ne tárgyaljon a Kos emberrel, nem lesz sikere. A félénk ember és ügye iránt elveszti érdeklõdését és nagyon ingerlékeny lesz.

BIKA

1. Semmilyen ügyben, legkevésbé vita közben ne állítsuk, ne hivatkozzunk arra, hogy mi voltunk, akik kezdeményeztünk, vagy mondtunk elõre valamit. Ez nagyon feldühíti és kiabálásra kényszeríti a Biká-t.
2. Ha együtt élünk vele, a pénzügyeket és bevételeket bízzuk teljes egészében rá. Biztos, hogy jól fogja kezelni a pénz és pontosan számon tart majd minden fizetni valót a maga idejében.
3. Ha egy Bika-jelû mûvészi hajlamokkal rendelkezik, akkor otthonában kissé rendetlen lesz. Hagyni kell, mert ez a típus nagyon hasznossá, jövedelmezõvé tudja tenni mûvészi tehetségét.
4. A házastársnak gondoskodnia kell róla, hogy elkészítésre mindig legyen otthon többféle ennivaló, úgyszintén italok.
5. A Bika szereti dolgait beosztani, néha még a szerelemben is. Jobb hagyni. Csak az arra a napra tervezett dolgokat szereti intézni.
6. Látszólag türelmes, de ne várassuk meg és ne beszéljünk olyan témáról, amit szemmel láthatólag unalommal hallgat. Kirobbanhat

IKREK

1. Az Ikrek-jelû szeret mindent, ami modern és ami mozgás, szeret menni és menni, mindenre kíváncsi és könnyen csábítható, pld. a nudista telepre is.
2. Nem bírja az erõs fényt és az erõs hangokat, ezektõl nagyon ingerlékeny lesz.
3. Nem kell féltékenynek lenni, ha másnak udvarol, vagy neki udvarolnak, csak élvezi a sikert és érdeklõdése pillanatnyi.
4. Szeret öltözködésben többet mutatni, mint amire anyagilag képes, elvárja, hogy kísérõje is elegáns legyen, nem baj, ha extravagáns is.
5. Házimunkában fárad és ingerlékeny lesz, kitöréseit legjobb türelemmel végighallgatni és nem ellenkezni.
6. A házimunkán kívül minden más munkában nagyon ügyes, különösen irodai másolási munkában.
7. Gondokról, bajokról soha sem kell beszélni az Ikrek-jelûvel, õ elvárja, hogy azt mindenki maga oldja meg kommentár nélkül. Minden nagyon jól megy a házasságban, amíg az Ikrek-re nem akasztunk gondokat. Szereti a társalgást.
8. Nem szabad elõtte rosszkedvûnek mutatkozni és ha valamit kívánunk tõle, figyelmesség és udvariasság elõzze meg a kérést.
9. Szereti az ártatlan kis hazugságokat, ne érjük „tetten”, ha tudjuk, hogy füllent valamit. Fogadjuk így el, ezen nem tudunk segíteni.
10. Ha az elõbbi 9 pontot betartjuk, biztosra vehetjük, hogy nagyszerû, vidám, kedves pajtást találunk benne, áldozatkészet, kötelességtudót és hûségeset.

RÁK

1. Gazdasági természetû ügyeket, vagyonkezelést jó rábízni, de ha van a környezetében, aki könnyelmû, az egy kis hízelgéssel ki tud csalni tõle pénzt. Sajnos, hisz az ígéretekben.
2. Az ebben a jelben született férfi is, nõ is, szeret inkább családvédõ lenni, mint szerelmi társ. Gondoskodása, áldozatkészsége megható.
3. Terveibe ne szóljunk bele, összezavarodik. De, ha szabadkezet adunk, meggondolt, okos eredményt érhetünk el nála.
4. Semmiben sem lehet túlhajtani, könnyen fárad és akkor, ha nem pihenhet, beteg lesz. Nincs életereje, bár hosszú életû lehet.
5. Ha feleség a Rák jelben született, elvárja, hogy a férj férfias, erõs, bátor legyen és biztonságot adjon neki félõs gyengeségében.
6. Nem kell rossz néven venni, ha lelkesedéssel van benne valamiben és késõbb visszalép, mert nagyon meggondolt és ha alkalma nyílik meditálni, jó megérzései vannak.
7. Ha ajándékot adunk neki, csak praktikus, szükséges dolgokat válasszunk. Sohase felejtkezzünk meg évfordulóról, vagy éppen születésnapról.
8. Beteggé, elkeseredetté, szerencsétlenné teszi minden vita, vagy veszekedés a családi életben és nem felejt el semmi sérelmet vagy durvaságot.
9. Nem kell rossz néven venni, ha hallgatag, ez nála azt jelenti, hogy fáradt, nem azt, hogy haragszik. Hagyni kell és kivárni míg magától lesz beszédessé.
10. Szerelme tartó, õ maga romantikus érzésû. Õrizzük meg a házasságban is, amiért megszerettük, akkor boldoggá tesszük és õ is sok boldogságot fog adni, mert hálás természetû.

OROSZLÁN

1. Ha házasságában bántódás éri, szerelme elmúlik és anyagiassá válik.
2. Nem szabad szem elöl téveszteni, hogy uralkodni vágyó természet és ott a legjobb pajtás, ahol ezt tudomásul veszik és hagyják.
3. Házasságban csak addig hûséges, míg hûtlenséget nem tapasztal, attól kezdve mindenkinél csapodárabb lesz. Szereti az alkalmi kalandokat, de kötelességérzete nagyon erõs.
4. Tudni kell, hogy mikor és meddig lehet vele vitatkozni, szereti a bátor pajtást és szívesen marakodik játékból is. Vetélytársai vetélkedése szórakoztatja.
5. Akivel jár, arra szeret büszke lenni, és sokat ad arra, hogy az jól, elegánsan és ízlésesen öltözködjék, viszont nem sokat törõdik ezen a téren önmagával.
6. Otthonában szeret mindenbe beleavatkozni. Eltûr kisebb szemrehányást is, de aki nevetségessé akarja tenni, az gyorsan megírhatja a végrendeletét, mert kegyetlen és bosszúálló is, ha rákényszerítik. De nem tervez soha bosszúállást.
7. Tanácsos kis alkalmi ajándékokkal tömjénezni. Hiú és nagy megtiszteltetésnek vesz minden figyelmességet. Hálás is érte.
8. Szereti az intim életet, a finom szórakozó helyeket, a hideg italokat, hideg különlegességeket, halféléket is.
9. Ha büszkeségében megsértik vagy értékeit lebecsülik és nem tud harcosan fellépni, elégtételt venni, akkor elkedvetlenedik és örökre elkerüli azt a környezetet.
10. Szeret egy kicsit különb lenne a legkülönbnél is, és szereti, ha házastársa is egy fejjel kimagaslik a többiek közül, rangban és kézzelfogható teljesítményekben.

SZÛZ

1. Hagyni kell, míg bevégzi kitûzött munkáit, addig új tervek nem érdeklik.
2. Nem baj, ha extravagáns, de kifogástalanul tiszta és ápolt legyen öltözködésében és testápolásában, aki egy Szüzet megközelít.
3. Társaságban, mások jelenlétében be kell tartani minden társasági formát, figyelmességet, udvariasságot.
4. A tradíciók ápolása és tisztelete mellett a Szûz szereti a nagyon modern dolgokat, lakásban, berendezésben, öltözködésben, - ezt kövessük.
5. Ha valamiben meg akarjuk gyõzni, akkor csakis a száraz anyagot, a tényt adjuk elõ, kertelés, szószaporítás nélkül. Emeljük ki az ügy gyakorlati fontosságát és ne is próbáljuk kényszeríteni, akadályozni, fenyegetni, sírni, könyörögni, - mindez csak rosszabb lenne.
6. A Szûz mindent szemmel tart, mindenrõl tud, mindent megfigyel, nem tanácsos titkolni elõtte valamit. A rendet kínos részletességig szereti analizálni.
7. Szerelmi csalódást túlságosan a szívére tud venni, esetleg életkedvét veszti és lassan elpusztul. Éppen így a szigorú kritikát sem bírja.
8. Néha fárasztó túlontúl részletes beszélgetését hallgatni, de ha együtt élünk vele, és bírna akarjuk szerelmét, viseljük teljes megadással és hallgassuk figyelemmel. Talán minket is szóhoz enged néha.
9. A vásárlásokat bízzuk rá. A Szûz számon tudja tartani az olcsó kiárusításokat és jól tud vásárolni.
10. A barátok, vagy alkalmazottak megválasztását is bízzuk a Szûzre, ha õ választ, minden jó lesz. Nem lesz csalódás a vége.

MÉRLEG

1. Szerelmi életében mindig ismételni kell, õsz hajú késõ koráig, a meghódításakor mondottakat. Tömjénezni, szeretni, szeretni, szeretni és ezt kifejezni lehetõleg ötpercenként, - akkor nagyon boldoggá lesz.
2. Csak elegáns, finom helyekre járni vele! Nem szól ellene, de nem bírja a másodrendû helyeket sem. Premier mozik és színházak, arisztokratikus, elegáns éttermek és éppen így csakis válogatott társaság, akiket nem kell figyelmeztetni semmire.
3. Nagyon számon tart minden sértést vagy bírálatot és soha többé nem felejti el.
4. Öltözködésében kissé különleges, vagy egyenesen nem a párja ízlését követi, mégsem szabad figyelmen kívül hagyni és elfelejteni megdicsérni „jajdejó” ízlését.
5. Szabad gondolkodást és teljes szabadságot hagyni a Mérlegnek mindenben. Akkor jól érvényesül és boldog.
6. A Mérleg emberszeretõ és társaságkedvelõ, hét közben is emberek közé kell vinni, otthon unatkoznék.
7. Fontos, hogy bíztassuk, lelkesítsük a Mérleg-típust, nagyon tehetséges, de néha kevés az önbizalma. Biztosítani kell, hogy õ mindenre alkalmas és mindent keresztül tud vinni. Ezt gyakran tegyük.
8. A Mérleg-jelûvel könnyû békében élni, és ébren tartva a szerelmet, nem vitatkozva vele, minden nagyon szép lehet. De - ha bosszantjuk, - akkor más módot nem látva a béke helyrebillentésére - a Mérleg kiutasít, vagy elmegy és sokáig nem jön vissza.
9. A Mérleg egyik legnagyobb öröme, ha ajándékot kap, jól megválasztott ajándékot. Alsó és felsõ ruhafélékben a legfinomabbat és legdivatosabbat, vagy inkább semmit. Ha nem tetszik neki, elfogja ajándékozni valakinek.
10. A Mérleg szerelmi társa ne változtasson semmit magán sem külsõben, sem belsõben, mert amiért a Mérleg megszerette, azt a külsõt és tulajdonságokat, mint ideált õrzi magában és minden változás csak kiábrándulást hozna.

SKORPIÓ

1. Harmonikus, nagy szerelemben élhetünk vele, ha mindent ráhagyunk, ahogy õ szereti.
2. Aki Skorpióval lépett házasságra, azt mondjon le mindenki másról, részben mert a világ legjobb detektívje a Skorpió, másrészt mert olyan erõs a birtoklási vágya, hogy jobb tõle a szabadulást meg sem kísérelni.
3. Hazugságra, hûtlenségre, kijátszásra gondolni sem lehet, mert a legjobb esetben is örökre vége mindennek, ha emelkedett típusú Skorpióval élünk együtt.
4. Mindenben pontosnak kell lenni vele, nem lehet megváratni semmiben, vagy elkésve menni a találkozóra.
5. Nem lehet nála bocsánatkéréssel, vagy elhamarkodottsággal védekezni. Egyáltalán, a vele való veszekedésbõl mindenki vesztesen kerül ki.
6. Ha rosszkedvû, vagy - ami gyakori - kötekedõ, mindent rá kell hagyni, nem kérdezni, nem feleselni, nem törõdni vele egy ideig.
7. Töröljük ki a szótárból azt a szót, hogy „lehetetlen”. A Skorpió éppen azt fogja kívánni, sõt õ maga is mindig a lehetetlent igényli és azért harcol. De ebben van valami igazság, mert úgy tartja, hogy sokat kell igényelni, hogy valamit elérjünk.
8. Ne kívánjuk, hogy a családja népes legyen. Ne legyen sok gyerek, legjobb egy sem. A Skorpió-típus könnyen fárad és egészségét veszti mozgalmas családi életben.
9. Ne tegyünk szemrehányást, ha otthoni dolgait és a rendcsinálást legutoljára hagyja, neki mindig az az elsõ, ami az ajtón kívül intézendõ.
10. Végzetes lenne másokkal „húzni”, féltékennyé tenni. Minden rossz lehetséges akkor.

NYILAS

1. Hajthatatlan, makacs természet a Nyilas. Ne próbáljuk eltéríteni szokásaitól és ha megbeszéltünk valami ügyet, azt rögtön valósítsuk meg, mert a Nyilas képes hirtelen elhatározással egyedül elintézni mindent, költségesebben és - esetleg - rosszabbul.
2. A Nyilas nagyon tud „nyilazni” és halálra tudja sérteni az embert. Jobb elkerülni minden alkalmat, hogy ez bekövetkezzék.
3. A Nyilas nagy állatbarát. Ha nem tudjuk elviselni, hogy lakásunkban esetleg az utcán összeszedett állatok legyenek, akkor ki se kezdjük egy Nyilassal.
4. Házastársától minden Nyilas mozgást, cselevést, ügyességet, gyorsaságot igényel. A tervezést, álmodozást nem bírja. Ha terve van, legyen készen, hogy azt azonnal meg kell valósítani, ha a Nyilasnak megtetszett az elgondolás.
5. A Nyilas könnyen haragra gerjed és akkor meggondolatlanságokra képes, hirtelen gorombaságra, sértésre, erõszakosságra stb. Türelemmel és szószaporítás nélkül várni kell, percek alatt elmúlik.
6. A Nyilas szereti a házi intimitást, szeret félig ruhátlanul otthon lenni, olyakor illik csodálni gömbölyödésre hajlamos bájait. Vele bármelyik percben minden intim dolog lehetséges a házaséleten belül. A jó italokat sem veti meg.
7. A Nyilas hûséges jó pajtás, de... vannak idõk, amikor elbarangol, nem tudni hová; hagyni kell, visszajön. Nem kell utána menni.
8. A Nyilas nagyon a „vesébe lát”, ne is próbáljuk félrevezetni, csak elvesztenénk nehezen megszerzett bizalmát.
9. Nem lehet várni egy Nyilastól: ismételgesse, hogy szeret, egyszer is nehezen teszi, de képes minden áldozatra, anyagiakban is, ha házastársának segíteni tud vele. Egyébként nagyon szorgalmas, dolgos, ügyes.
10. Ha valami nem tetszik öltözködésében, a legjobb rögtön megvenni, ami tetszene és átadni neki. De nem szólni arról, hogy mi nem tetszik.

BAK

1. Szép szóval, kéréssel bármit el lehet nála érni, de ha figyelmeztetik, hogy a kötelessége, akkor semmit. Ilyenkor makacsul ellenáll.
2. Nagyon tud takarékoskodni, anélkül, hogy azt érezni lehetne mindennapi életében. Ebben, ha támogatást kap, nagyon boldognak érzi magát.
3. Ha rosszkedvûnek látszik, ez a fáradtság biztos jele és szórakoztatással helyreáll mosolygós jókedve. Vagy hagyni kell pihenni.
4. Szívesen és kitûnõen végez el minden házimunkát, nagyon jó ízlése van, szeret erdõs, csendes helyeken lakni.
5. A Bak vendégszeretõ, szereti a társaságot otthonában. Ez ellen soha nem szabad tiltakozni.
6. Ha a házasságot anyagi veszteség éri, vagy tönkremenés, a Bak éjt nappallá téve fáradhatatlanul küzd, hogy helyreállítsa az anyagi egyensúlyt és hallatlan lemondással tud takarékoskodni mindenben.
7. Az elvégezni való munkát szereti újra és újra megmutatni, a tennivalót többször elismétli. Türelemmel kell fogadni és meghallgatni.
8. Biztosítsunk akármilyen kevés pénzt, de rendszeresen minden hónapban, akkor megnyugszik, biztonságtudata lesz és csodákra képes kevés pénz beosztásával is.
9. Ha szerelemrõl van szó, mélyen a szemébe kell nézni, meg kell csodálni és akkor boldoggá tettük.
10. Aki nem szorgalmas, vagy éppen lustaságra, hanyagságra hajlamos, késõ felkelõ, az ki se kezdjen Bak jelben születettel.

VÍZÖNTÕ

1. Sohase beszéljen elõtte senki saját értékeirõl, õ nagyon is ismeri a mások értékeit.
2. Nem szeret semmiféle érzelmi megnyilvánulást, sem sírást, sem indulatkitöréseket. Mélységesen elítéli az olyan embert, akinek nincs önuralma, vagy érzelmi kitörésekkel akar hatást elérni.
3. Ne próbáljuk félrevezetni semmivel, túlságosan világosan lát és rögtön érti, mirõl van szó.
4. Nagyszerû segítõtárs, de nem bírja, ha hízelgéssel, vagy dicsérgetéssel akarják jóindulatát igénybe venni. Minél nagyobb a baj, annál inkább lehet rá számítani, mint jó barátra, de elég, ha tudatják vele és nem kérik semmire. Magától indul el, és viszi szívét-lelkét és anyagi értékeit, hogy segítsen.
5. Nem szereti a „tanácsokat”. Sokkal emelkedettebb, semhogy mások valami újat tudjanak tanácsolni. Meg sem hallgatná.
6. Lehet, hogy néha túlzásnak tûnik fel, amit mond, de ez a túlzás a jobb cél érdekében van.
7. Biztosra vehetõ, hogy még akkor is õszinte és becsületes, amikor a másik már régen nem érdemli meg.
8. A vitatkozókkal ügyesen tud elbánni, ezért a vele való viták hiábavalók és rövidek.
9. Hagyni kell mindenben, hogy úgy tegyen, ahogy jónak látja, másképpen úgysem lehetne befolyásolni. A legtöbb, amit tehetünk, hogy barátságos, kedves és õszinte légkört teremtünk munkálkodásához.
10. Szándékaitól eltéríteni, teljesen hiábavaló lenne.

HALAK

1. Kisebb összetûzés esetén nem szabad harmadik személyt igénybe venni a békítésre, rossz hatása lenne. Az otthonban legfontosabb a szerelmi élet, a kellemes együttlét és akkor még az anyagiak sem problémák többé. A szerelmi jólét a legfontosabb.
2. Semmi értelme sürgetni, õ mindenképpen elvégzi elõbb, amit el akar végezni és csak zavarná, idegesítené a sürgetés.
3. Alkalmazkodó, de esetenként szereti a szórakozást, a jó kiruccanást. Ez egyik kelléke boldogításának.
4. Rá lehet bízni a pénzügyek kezelését, a Halak mindent el fog követni, hogy megtartsa a pénzügyi egyensúlyt. Nagyon büszke, hogy jó beosztású, jól tud gazdálkodni.
5. Házassági együttélés esetén a Halak hûsége kizárólag a másik féltõl függ. Álmodozó, romantikus természete könnyen tovább veszi, ha az otthonban nem talál boldogságot.
6. Vigyázni kell, hogy bizalmával vissza ne éljen a szeretett személy. Éppen így nem szabad „lebeszélni” az õ ideáljait, eszményeit és filozófiáját az élet szépségeirõl. Ellenkezõ esetben nagyon könnyen elveszíthetõ.
7. Bizonyos kisebbségi érzés gyakori a Halaknál. Ezért egy kis bátorítás, tömjénezés, értékeinek hangoztatása nagyon szükséges.
8. Ha sikerült meghódítani egy Halak jelût, ápoljuk azt az odaadó, becsületes, önzetlen szerelmet, amit kapunk, ne távolodjunk el pillanatra sem, ne kockáztassunk semmit, minden megzavarhatja a Halak érzékeny, szép szerelmét.
9. Ha a Halak egyetértését akarjuk ügyünkhöz, kérjük tanácsát, biztos, hogy mellénk áll és teljes megértéssel magáévá teszi az ügyet.
10. Ha a Halak-jelû elragadtatja magát, ha érzelmi kitörései vannak, ha sír, hagyjuk, ne zavarjuk meg. Szükséges levezetése ez a lelki telítettségnek és utána annál derûsebb és boldogabb lehet mindenTranslation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact