Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Nyilas

NYILASAz állatöv 9, jegye a Nyilas. A Nap november 23-december22 között halad át ezen a jegyen. A Nyilas osi ábrázolása: alul ló, felül íját feszíto, Napot célzó ember, -utal a jegy természetére. Az állati rész a földhöz, az anyaghoz kötött, az emberi rész fantaszta, hiszen a Napot célozza.Ebbol úgy látszik, mintha a Nyilas ember életének célja a nagy távolságok legyozése, áthidalása lenne.

Uralkodó bolygója a Jupiter, mely hangsúlyozza a szétterjedésre valló képességét. Jelzi, hogy a Nyilas mindig kész ismeretei bovítésére, látóköre kiszélesítésére, tapasztalatok szerzésére,- s teszi ezt emberszereto, optimista módon. A tüzes elemekhez, változó tulajdonságokhoz tartozó, pozitív jel.

Tüzes természetére nézve azt állapíthatjuk meg, hogy -a valódi tuz analógiáját véve alapul- vagy aktívan ég, lobog, melegít, elbuvöl, vagy mint a tuzvész elhamvaszt, ott égetve ahol nem kellene. A "tüzes" ember heves, lelkes nagyratöro, aki égni tud eros érzelmekkel, heves izgalommal, s másokat is lángra lobbant. Vidámságot, derut, életigenlést sugároz magából. Tüzes természete megnyilvánul bátor magatartásában és uralkodni vágyásában is. Ugyanakkor a változó tulajdonságnak megfeleloen változékony, egyúttal változatosságot kedvelo is, s él benne a hajlam, hogy másokért cselekedjen. A pozitív töltést úgy is említik, mint "férfiasság"-ot. Az ilyen típusú emberek számára különösen fontos az önkifejezés.

A hangsúlyozottan Nyilas személyiség:
Szellemi érdeklodése szélesköru. Nemcsak itellektuális, hanem intelligens is. A magasabbrendu szellemi dolgok dolgok felé tör. Alapveto képessége, hogy a valóságot átfogóan szemlélje. Szelleme az intellektuson túli dolgok, a transzcendens felé szárnyal nyitott szívvel, hittel. Keresi, kutatja az Isten, a természet, a társadalom törvényeit. A társadalomban csak a valódi tekintélyt formál és másokat is hajlamos eszerint megítélni, vagy eszerint irányítani.

A törvényt tiszteli, de lázad, ha az eszményt, a humánumot, a szabadságot veszély fenyegeti. A törvénytelenség felháborítja, s a zsarnokságot nem viseli. Elsorendu érzéke van, hogy a jogot a jogtalanságtól megkülönböztesse. Szavaiban, tetteiben oszinte és nyílt, becsületes. Bízik önmagában és ugyanilyen bizalommal fordul mások felé.

A nemes humáns eszmék fellelkesítik, de változékony természetének megfeleloen lobogó lángja egy ido után lelohad. Optimizmusa azonban töretlen, s hisz abban, hogy az eszmények felé törekvés meghozza gyümölcsét.

Cselekedeteiben a segítség szándéka vezérli, jóindulatú és joviális. A jóság olyannyira elvakítja, hogy a nyilvánvaló negatív tényeket sem látja meg. Ez lehet az alapja, hogy így emberismerete nem a legjobb. Viszont, ha a pszichológia megállapítását vesszük alapul, mely szerint az ember a róla alkotott pozitív képhez igyekszik felnoni, akkor a Nyilas ember hozzáállása az emberekhez nagyon is elorevivo.

A magasrendu típus rendkívül emberszereto és szociális érzéku, az üldözöttek védelmében, az igazságtalanul mellozöttek érdekében minden erejét latbaveti, s kítunoen ért ahhoz, hogy másokat is hívjon és rábeszéljen a segítségnyújtásra.

A Napot célbavenni más jegyek számára túlzásnak tunhet. A Nyilas ember alaptermészetéhez tartoznak a túlzások. Mikor eszméirol, élményeirol, képességeirol beszél, felmagasít, megszépít. Éppígy eltúlozza munkakedvét, vállalkozó hajlamát. Mindezek hátterében az húzódhat meg, hogy szereti önmagát az élen tudni. Meggyozodése, hogy amit tesz és gondol, az úgy helyes, jó és ésszeru. Ezért szívesen beszél véleményérol, hozzáállásáról -szinte saját hangjától elbuvölve- viszont a másik meghallgatásához kevés a türelme. Nagyszeru beszéloképességével lelkesedésével könnyedén meggyoz másokat igazáról. Képes rá, hogy még abban is kétséget támasszon, aki biztosan tudja, hogy nincs igaza. Ítéleteiben, elhatározásaiban inkább az érzés vezérli, mint az értelem. Ennek tudható be, hogy sokszor elhamarkodottan dönt. Általában intuíciója alapján jár el mindenben. Változatosságszeretete legkönnyebben utasásokban, helyváltoztatásokban nyerhet levelezést. Amennyiben nincs módja ennek tényleges megvalósítására, képzelete a fantázia szárnyán repül.

Szimbólumának, a kentaurnak megfeleloen nemcsak a szellemen túli vonzza, hanem a földi élet örömei, kényelme is. Valódi életmuvész, aki ki tudja élvezni az élet felkínált lehetoségeit. Derus, kedélyes természetével, szerepelni vágyásával és kiváló beszédkészségével általában a társaság lelkévé válik. Különösképpen vonzzák a színpompás felvonulások. Víg kedélyu, megérto, jó barát, aki barátjáért önfeláldozásra is kész, -ezt néha nehezen is értik meg.

Szerelemben:
Kítuno társ, jó partner. Legfobb jellegzetessége, hogy lovagias társával szemben. Sok benne az érzés és a lelkesedés, hamar lángragyúl. Szabadságérzete igen eros, ezért bölcs partner jól teszi, ha "hosszú gyeplore" engedi. Szerelmében odaadó és ragasszkodó. Partnerkapcsolatban is fontos számára a barátság, olyannyira, hogy még a partneri viszony megszakadása után is törekszik a baráti kapcsolat fenntartására.

Munkában:
Fonökként kenyérre kenhto , jóindulatú, segítokész és megérto. Ha nem kapja meg az ot megilleto vezeto beosztást, mint beosztott hepciáskodóvá válhat. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. A magasrendu Nyilas ember meg van arról gyozodve, hogy fontos hivatást tölt be. Leginkább az igazsággal, joggal, filozófiával, etikával, hittel és szociális dolgokkal kapcsolatos hivatások felelnek meg egyéniségének.

A Nyilas mint gyermek:
Már gyermekkorban szükséges mind szellemi, mind fizikai energiáinak helyes irányba terelése. Ha célját nem éri el hamar, elkeseredésre, megtorpanásra hajlamos, ezért rövidtávú célokkal lehet leginkább kitartásra ösztönözni. Rendkívüli kedvességével leveszi a szülot a lábáról, ezért nehéz ot megbüntetni.

Szülõként:
Hajlamos arra, hogy a mércét túl magasra emelje, s ezáltal gyermeke felé túl magasak lesznek elvárásai.

Egészségügyi vonatkozásban:
A Nyilas ember szervezete szívós, késo öregségéig megtartja ruganyosságát. Mivel a határok betartása mindig nehézséget okoz számára, az étkezésbeli túlzások a májat veszélyeztetik, a munkával kapcsolatosak pedig az idegrendszer megterhelélséhez vezethetnek.

Életmódja:
Akkor válik harmonikussá, ha mind a szellemi, mind a fizikai képességei kielégítést nyernek. Szívesen sportol, kirándul. Az állatok közül foleg a lóhoz vonzódik. Ennek megfeleloen szabadidejének eltöltésében a lovaglás is jó idotöltés lehet. Örömmel vesz részt játékokban. Érdeklik az érdekes témájú eloadások, a komoly természetu tanulmányok. Ezenkívül mindenfajta utazás felüdülés a számára. Természetes jellemvonásainak gátját okozza, ha túl nyugalmas életre kényszeríítik, vagy tevékenységi körét leszukítik. Ezek ellenhatásaként temperamentum kitörésekkel reagálhat, vagy mogorvasággal.

A Nyilas tulajdonságok túlfeszítettsége vagy torzulása:
Túlságosan szétterjedo típust jelent, aki könnyen hízásnak indulhat, könnyelmuvé és pazarlóvá válhat. Elofordulhat, hogy túllo a célon. Türelmetlenségében, ha nem sikerül célját az elso nekifutásra megvalósítani, könnyen feladja a harcot. A végletes változaatosság-szeretet állhatatlansághoz vezethet. A lóhalálában vágtató típus túlságosan felületes, végletes lehet.


 10.0 - 1 vote 
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 2414, Legújabb tagunk: kereri
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact