A halak kapcsolatai - Phoenix Asztro™
Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
Főmenü

Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
A halak kapcsolatai
A HALAK kapcsolatai más jegyekkel


HALAK - KOS

A mindennapokhoz hasonlóan a szexet is különbözõképp élik meg. A két nagyon eltérõ érzelmi beállítottság és másféle szexuális orientáció miatt viszonylan nehezen képesek azonos hullámhosszra kerülni. Általában a Kos a kezdeményezõ fél. A Halak érzések oda-vissza áralmásának véli, a Kos egyszerû fizikai örömszerzésre vágyik.
Tanács: A Kosnak nem szabad mindig csak magára figyelnie. Fontos, hogy próbáljon ráhangolódni a Halakra. Lassítson le, kedveskedjen, próbáljon a partnere érzelmeire hatni, nem pedig egybõl a testi dolgokra koncentrálni.A Halak tanulhatna a Kostól önállóságot, magabiztos fellépést, a Kosnak pedig ideje volna kicsit finomítania érzésein és megtanulni adni egy kapcsolatban, nem csak kapni.

HALAK - BIKA

Szeretkezésük gyengéd és figyelmes, érzelmekkel áthatott. Egyikük sem szeretkezik "csak" a szex kedvéért. Ezen a területen is megmutatkozik a Halak fantáziája és odaadása, és a Bika érzékisége.
Tanács: A Bikának meg kell tanulnia megérteni a Halakat, még ha annak állandó hangulatváltozásai gondot okoznak is számára. És persze el kell ismernie, hogy attól, mert a Halak kedvtelése nem hoz pénzt a konyhára, attól még értékes. A Halak pedig magabiztos fellépést, önuralmat tanulhat a Bikától.

HALAK - IKREK

A Halak a szeretkezést érzelmek oda-vissza áramlásának tartja, az Ikrek pedig játéknak. Ez a két felfogás nehezen fér meg együtt. A Halak szerint az Ikrek komolytalan, az Ikrek szerint a Halak túl komolyan vesz mindent.
Tanács: Az Ikreknek tudomásul kell vennie, hogy a Halak érzelemszükséglete hatalmas, és jobban ki kell mutatni a érzelmeit. A Halak pedig megtanulhatja az Ikrektõl, hogy nem kell mindent magára vennie és rögtön bebújni a csigaházába.

HALAK - RÁK

Szeretkezéseik forró érzelmekkel telítettek. Nagyon jól összeillenek az ágyban. A Rák nagyon odaadó szeretõ, és õ maga is babusgatásra vágyik, amit a Halak szívese viszonoz.
Tanács: A Halaknak a Ráktól magabiztosságot kellene tanulnia. És egyiküknek sem ajánlatos túlságosan elzárkózni a külvilág elõl, nehogy végleges elszigetelõdés legyen a vége.

HALAK - OROSZLÁN

Az Oroszlán uralkodik az ágyban is, jól kijönnek egymással, a Halak odaadó és figyelmes szeretõ.
Tanács: Meg kell értenie az Oroszlánnak a Halak érzelem-orientált jellemét, különben hamar elveszti türelmét. Meg kell tanítania õt eligazodni a mindennapi világ dolgain, cselekvésre, kitartásra bírni. És persze az sem rossz, ha dicséretével önbizalmat ad neki.

HALAK - SZÛZ

A Halak nagyon gyöngéd és beleérzõ szeretõ, ezért képes lesz a tartózkodó és hideg Szüzet felolvasztania. A Halak nagyon sok gyöngédségre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.
Tanács: A Halak folyamatosan adjon hangot tetszésének, mert ezzel növeli a Szûz önbizalmát. Ha nagyobb az önbizalma, akkor valószínûleg kevesebbet fogja kritizálni a Halakat, hiszen sok lelki támaszt kap tõle. A Szûz pedig próbálja tolerálni a Halak állandóságot és szokásokat nélkülözõ, változatos életstílusát, mert neki szenvedés mindig mindent ugyanúgy csinálnia. Hagyjon teret a Halak egyéniségének a kibontakoztatásához, és ne korlátozza be õt.

HALAK - MÉRLEG

Mindkettõjük alapjában véve a meghódításra vár, ezért egyikõjüknek el kell vállalnia a kezdeményezõ szerepet. A Halak nagyon érzékeny és gyengéd szeretõ, ami a Mérlegnek nagyon tetszik.
Tanács: A Mérlegnek jobban oda kell figyelnie a Halak érzelmi szükségleteire, és gondoskodás iránti vágyát meg kell próbálni kielégíteni, mert csak akkor érzi, hogy szeretik. A Halaknak pedig el kell engednie a Mérleget a saját útjára, nem szabad egy szobába zárni õt.

HALAK - SKORPIÓ

A Skorpió lesz az irányító, még akkor is, ha a Halak más gondol. Testi szerelmükben is megnyilvánul a szeretet, a szenvedély, nagyon hamar egymásra hangolódnak. Nincsenek tabuk elõttük.
Tanács: A Skorpiónak türelmesnek kell lennie a Halak változékony és szétszórt természetével kapcsolatban, a Halaknak pedig vigyáznia kell, ne engedje át magát teljesen a Skorpió kénye-kedvének, ne csináljon mindent úgy, ahogy a Skorpió akarja. Különben a Skorpió hajlamos a kelleténél jobban eluralkodni a kapcsolaton, és túlságosan irányító és domináns szerepet játszani, ami a Halak energiájának és önbizalmának nem fog jót tenni.

HALAK - NYILAS

A Nyilas itt gondban lesz, mert a Halak sok gyöngédségre és babusgatásra vágyik - mint ahogy õ is nagyon gyöngéd a másikkal. Nem olyan spontán és hirtelen a vágya, mint a tûz jegyû Nyilasnak, ezért türelemre és kitartásra lesz szüksége.
Tanács: A Halaknak nem szabad érzelmi zsarolással sakkban tartania a Nyilast, mert a Nyilas minden muszájtól kényszeresen menekül. A Nyilasnak pedig nagyon oda kell figyelnie a Halakra, akinek hatalamas érzelmi és szeretetigénye van.

HALAK - BAK

Nagyon jól kijönnek ezen a téren is, a Halak gyöngédsége hamar felolvasztja a Bak gátlásait.
Tanács: A Baknak meg kell tanulnia elfogadni, hogy a Halak túláradó érzelmein keresztül nem látja olyan objektívan a dolgokat, mint õ, és értékrendszerét is maga alakítja. A Halaknak pedig nem szabad hagynia, hogy a Bak a szokások rabjává váljon, és egyre merevebb legyen, hogy mindent túlságosan komolyan vegyen. Meg kell mutatnia, hogyan kell elengednie magát és élvezni az életet.

HALAK - VÍZÖNTÕ

Itt is megmutatkozik a kétféle temperamentum: amíg a Halak ezt is az érzésein keresztül, sok-sok gyöngédséggel szeretné, addig a Vízöntõ a testi szerelmet is inkább a kísérletezõ, minden újat kipróbáló, inkább az eszén, semmint az érzelmein keresztül éli meg.
Tanács: Ha sokáig szeretnének együtt maradni, akkor a Halaknak tudomásul kell vennie, hogy a Vízöntõ nagyon független és szabadságszeretõ lény, ezért nem szabad az érzéseivel agyonnyomni, túlterhelni, mert akkor elmenekül. A Vízöntõnek pedig sokkal jobban oda kell figyelnie a Halak érzéseire, és jobban ki kell mutatnia neki, hogy szereti.

HALAK - HALAK

Testi szerelmük is teljesen az érzelmeiken alapszik, a gyengédség, az odafigyelés, a szeretet, és persze a hatalmas fantázia soha nem hiányzik belõle.
Tanács: Nem szabad túlságosan elveszni a másikban, vigyázniuk kell arra, hogy megõrizzék identitásukat. Ugyanis, ha történik valami váratlan dolog, ami miatt el kell szakadniuk egymástól, akkor a hatalmas függés miatt össze is roppanhatnak és teljesen elhagyhatják magukat ezek az emberek. És persze vigyázni kell arra, hogy a külvilággal is törõdjenek, ne csak egymással, különben egy idõ múlva csak azt veszik észre, hogy nincs körülöttük senki, mert õk sem törõdtek senkivel egymáson kívül.


 9.5 - 2 votes 
Translation

Online
Látogatók 1
Tagok: 0
Ezen a lapon: 1
Tagok: 4525, Legújabb tagunk: Timi11
Copyright : Phoenix Asztro™
Privacy Policy ::::: All rights reserved! ::::: Contact